SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20111123-I01
Ostatnia weryfikacja : 17 grudzień 2014
Wersja : 1.1


Automatyczny backup komputera przy zamykaniu systemu

Niniejszy artykuł przedstawia korzyści płynące z wykonywania kopii zapasowych przed wyłączeniem komputera. Opisane zostały w nim dwa sposoby na realizację takiego zabezpieczenia, a główny nacisk położono na archiwizację komputera wykonywaną automatycznie podczas zamykania systemu.

Do awarii komputera, której skutkiem może być utrata danych, dochodzi bardzo często przy włączaniu lub wyłączaniu komputera. Najlepszym zabezpieczeniem byłoby zatem przeprowadzenie backupu danych zaraz po zakończeniu pracy na komputerze, bezpośrednio przed jego wyłączeniem. Zaplanowanie takiego backupu przy zastosowaniu sztywnego harmonogramu może być trudne do zrealizowania. Z jednej strony często ciężko jest dokładnie ustalić, kiedy użytkownik skończy pracę, a z drugiej strony przeważnie nie chce on czekać na dokończenie archiwizacji, tylko woli natychmiast wyłączyć komputer.


Automatyczne wyłączanie komputera po archiwizacji

Istnieją dwa rozwiązania tego problemu. Jedno polega na tym, że użytkownik wcale nie będzie wyłączać komputera po zakończonej pracy. Backup wykona się o z góry ustalonej porze, po czym komputer zostanie automatycznie wyłączony przy pomocy polecenia skryptu zamykającego (np. poleceniem shutdown). Takie rozwiązanie nie zawsze może być jednak zastosowane - np. ze względu na przepisy obowiązujące w firmie, które mogą nakazywać pracownikowi, aby wyłączył komputer z prądu po zakończonej pracy.


Automatyczna archiwizacja komputera podczas zamykania systemu

Drugie rozwiązanie, które zostanie opisane dokładniej, polega na zastosowaniu wbudowanej w Ferro Backup System funkcji backupu przy zamykaniu systemu. Funkcja ta działa w ten sposób, że zadanie archiwizacji jest uruchamiane automatycznie w momencie naciśnięcia przez użytkownika przycisku zasilania na obudowie komputera lub po wybraniu przez niego polecenia zamknięcia systemu.

Rys. 1 Wykonywanie backupu podczas zamykania systemu

Rys. 1 Wykonywanie backupu podczas zamykania systemu

Proces backupu rozpoczyna się, kiedy system zakończy wszystkie sesje logowania. W trakcie archiwizacji na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat, który informuje o postępie zadania. W tym momencie nie można się już z powrotem zalogować do systemu. Jeśli administrator uaktywnił w konsoli FBS Server stosowną opcję, użytkownik ma jednak możliwość przerwania backupu i niezwłocznego wyłączenia komputera. Po zakończeniu backupu zamykanie systemu operacyjnego jest kontynuowane, a następnie komputer jest wyłączany.


Ustawienia archiwizacji przy zamykaniu systemu

Administrator ma możliwość wyboru, które zadania archiwizacji mają się wykonywać w ten właśnie sposób, a które powinny być wykonywane tylko według harmonogramu lub na żądanie. Dodatkowo można skonfigurować program w taki sposób, aby backup przy zamykaniu systemu był wykonywany tylko wtedy, gdy zaplanowany na dany dzień backup uruchamiany zgodnie z harmonogramem jeszcze się nie wykonał. Jest to dobre rozwiązanie, kiedy chcemy wykonywać backup o ściśle określonej porze dnia. Jednak czasem zdarza się, że użytkownik kończy pracę wcześniej. W takich sytuacjach przy tradycyjnym rozwiązaniu archiwizacji bazującej tylko na harmonogramie komputer pozostawałby bez zabezpieczenia do czasu kolejnego uruchomienia komputera. Przy zastosowaniu backupu przy zamykaniu systemu komputer będzie zabezpieczony nawet wtedy, gdy wystąpi jakaś nieoczekiwana sytuacja wymagająca wcześniejszego wyłączenia komputera.


Wyłączanie komputera przez system operacyjny przed dokończeniem backupu

Ze względu na korzyści płynące ze stosowania automatycznego backupu przy zamykaniu systemu jest on bardzo często wykorzystywany. Należy więc wspomnieć o mogących się pojawić trudnościach. Pierwszą z nich jest możliwość wyłączenia komputera przez system operacyjny, zanim backup zostanie wykonany do końca. Standardowo w systemie Windows stosowane jest ustawienie, które informuje, że komputer ma być wyłączony w przeciągu 180 sekund od momentu rozpoczęcia fazy zamykania systemu. Jeśli jakaś usługa (tu: FBS Worker) będzie pracować dłużej, system operacyjny przerwie jej działanie i wyłączy komputer natychmiast. Instalator FBS zmienia to ustawienie, wydłużając czas zamykania z 180 sekund do 4 godzin. Oznacza to, że backup przy zamykaniu systemu może trwać maksymalnie 4 godziny. W większości wypadków jest to czas w zupełności wystarczający. Jeśli z powodu przekroczenia tego limitu backup nie wykonuje się do końca, to w pierwszej kolejności należy ustalić przyczynę powolnego wykonywania archiwizacji, która może wynikać z wielu czynników. Tylko w nielicznych sytuacjach (bardzo dużo plików, powolne łącze sieciowe etc.), w których mamy pewność, że backup musi wykonywać się dłużej niż cztery godziny, można ręcznie zmienić ustawienie dotyczące czasu zamykania systemu poprze modyfikację następującego klucza w rejestrze systemowym:


 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout
 
 Instrukcja:
  1. Zlokalizuj następujący klucz rejestru: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  2. Zaznacz parametr WaitToKillServiceTimeout
  3. Kliknij polecenie Modyfikuj wartość w menu Edycja i wpisz 14400000 (decymalnie).
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.


UwagaOSTRZEŻENIE. W Windows 8 i nowszych dostępna jest funkcja Szybki start. Powoduje ona, że po wybraniu polecenia "Zamknij system" (lub shutdown /s) zamykane są wszystkie interaktywne sesje logowania, a następnie komputer jest hibernowany. Aby archiwizacja przy zamykaniu systemu działała poprawnie, funkcja ta jest automatycznie wyłączana przez program. Po wyłączeniu opcji "Archiwizacja przy zamykaniu systemu" program ponownie uaktywnia funkcję Szybki start, jeśli była ona wcześniej włączona.


Programy zabezpieczające

Klucz ten trzeba również ręcznie poprawić w innym przypadku. Niektóre programy zabezpieczające monitorują stan rejestru systemowego i automatycznie przywracają wartości domyślne. Taka zmiana spowoduje, że backup będzie przerywany po ok. trzech minutach. Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednia konfiguracja programu zabezpieczającego i ręczne poprawienie wspomnianego powyżej klucza rejestru lub takie przyspieszenie archiwizacji, aby zdążyła się wykonać w domyślnym przedziale czasu. Zwiększenie szybkości backupu można osiągnąć, stosując backup delta, ograniczając zakres backupu oraz stosując wskazówki opisane w artykule Optymalizacja serwera backupu.

Ważna informacjaInformacja. Podczas korzystania z programu antywirusowego ESET Nod32 backup może być przerywany po ok. 10 minutach. Aby rozwiązać ten problem, należy dodać plik FBSWorker.exe do wykluczeń modułu zapobiegania włamaniom (HIPS).


Podsumowanie

Automatyczny backup przy wyłączaniu komputera jest szczególnie przydatny w firmach o nieregularnym cyklu pracy, gdy ciężko z góry zaplanować odpowiednią godzinę na przeprowadzenie backupu. Rozwiązanie to sprawdzi się też wtedy, kiedy chcemy mieć pewność, że komputer będzie codziennie zabezpieczony, ale nie chcemy wykonywać backupu w godzinach pracy, ponieważ mógłby on prowadzić do zwiększonego obciążenia sieci komputerowej i ewentualnie przeszkadzać pracownikom w wykonywaniu ich zadań.
Automatyczny backup komputera przy zamykaniu systemu
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software