SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       

Opis sieciowego systemu do backupu i przywracania danych

Ferro Backup System™ zbudowany jest w oparciu o architekturę klient - serwer. Mamy zatem dwa programy: serwer - FBS Server oraz klient - FBS Worker.

Miejsce instalacji
FBS Server uruchamiamy tylko raz na komputerze przeznaczonym na serwer archiwizacji, a FBS Worker na stacjach roboczych czyli na wszystkich komputerach, z których dane chcemy archiwizować (komputery biurowe, komputery przenośne, serwery plików, serwery bazodanowe, itp.).Schemat sieciowego systemu do backupu danych.

Ferro Backup System™ - miejsca instalacji klienta i serwera.


W przypadku, gdy komputer, z którego dane chcemy archiwizować, pracuje pod kontrolą systemu innego niż MS Windows, należy zainstalować FBS przy pomocy WINE. Innym rozwiązaniem może być archiwizacja udostępnionych zasobów sieciowych przez dowolny komputer z systemem Windows za pomocą zmapowanych dysków sieciowych (SAMBA - SMB/CIFS), iSCSI lub NFS. Archiwizację plików z takiego komputera może zatem wykonać dowolna stacja robocza z systemem MS Windows lub bezpośrednio serwer archiwizacji, tak jak to przedstawiono na diagramie 2.

Zadanie podstawowe - backup i archiwizacja
Podstawowym zadaniem programu FBS Server jest rozsyłanie w odpowiednim czasie zadań backupu do stacji roboczych. Zadanie takie zawiera informacje na temat tego co ma zostać zarchiwizowane (jakie pliki, katalogi) oraz w jaki sposób ( archiwizacja pełna lub archiwizacja różnicowa ). Po przyjęciu zadania, stacja robocza wyszukuje pliki do backupu, a następnie rozpoczyna kompresję plików (generowanie archiwum ZIP). Tworzona kopia zapasowa jest na bieżąco (w locie) przesyłana do serwera archiwizacji.DIAGRAM 3. Ferro Backup System™ - system archiwizacji danych. Przepływ informacji między stacją roboczą i serwerem.

DIAGRAM 3. Ferro Backup System™ - przepływ informacji między stacją roboczą i serwerem.
FBS Server odbiera, kawałek po kawałku, nadsyłaną kopię zapasową i zapisuje je na dysku serwera. Po odebraniu ostatniej części, serwer weryfikuje kopię zapasową sprawdzając sumy kontrolne skompresowanych archiwów.

Opisany schemat działania może być realizowany jednocześnie przez wszystkie stacje robocze wchodzące w skład Systemu.

Planowanie zadań czyli określenie dla każdej stacji co i kiedy ma się archiwizować jest wykonywane z jednego miejsca w programie FBS Server. Konsola tego programu pozwalają użytkownikowi także na monitorowanie pracy całego Systemu, jego konfigurację, weryfikację na podstawie dziennika zdarzeń zleconych zadań oraz na odzyskiwanie danych.

Miejsce przechowywania kopii zapasowych.
Kopie zapasowe składowane są na dysku twardym w katalogu określonym w zakładce Ustawienia modułu centralnego FBS Server. Dla każdej stacji roboczej tworzony jest w tym miejscu podkatalog FBF, którego nazwa składa się z nazwy stacji roboczej oraz rozszerzenia .FBF (Ferro Backup Folder). Do tych podkatalogów zapisywane są archiwa ZIP, a ich nazwy są w formacie: DATAfbsGODZINA.zip.

Ferro Backup System™ przechowuje dane w formacie PKZIP (wersja 64-bit) stworzonym przez firmę PKWARE, Inc. Format ZIP64 pozwala na tworzenie archiwów (pojedynczych plików .zip) o rozmiarach do 9 exabajtów (1 EB = 1 000 000 TB).

Pliki .zip można przeglądać i rozpakowywać różnymi programami obsługującymi format PKZIP ZIP64, np. popularnym programem WinZip®. Ze względu na stosowany przez Ferro Backup System™ model archiwizacji różnicowej zaleca się jednak wykonywanie powyższych czynności bezpośrednio w programie FBS Server (zakładka Odzyskiwanie).Łatwe odzyskiwanie danych.
Ferro Backup System™ umożliwia przeprowadzanie archiwizacji pełnej oraz archiwizacji różnicowej. Niezależnie jednak od typu archiwizacji wybranego dla danej stacji roboczej odzyskiwanie danych odbywa się zawsze w ten sam, przyjazny dla użytkownika, sposób.

Jeżeli w przypadku archiwizacji pełnej proces odzyskiwania danych jest prosty, gdyż wymaga jedynie wypakowania wszystkich plików z wybranego archiwum (ZIP), to dla backupu różnicowego sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. W przypadku archiwizacji różnicowej tylko pierwsze (najstarsze) archiwum zawiera wszystkie pliki określone w ustawieniach archiwizacji. Podczas kolejnych procesów archiwizacji wykonywane są kopie plików zmodyfikowanych lub utworzonych od czasu poprzedniej archiwizacji. Jeśli archiwa z kolejnych dni nie zawierają wszystkich plików określonych w ustawieniach archiwizacji to przywracanie danych w większości systemów archiwizacji danych może nastręczać sporo trudności.

Ferro Backup System™ przejmuje kontrolę nad przywracaniem danych, dzięki czemu użytkownik ma możliwość łatwego przywracania danych z kopii różnicowych, tak samo jak ma to miejsce przy archiwach pełnych.

Jak działa sieciowy system backupu i archiwizacji danych
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software