SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       

Historia zmian w programie do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Bądź na bieżąco!
twitter.com/ferrosoftware
facebook.com/ferrosoftware
instagram.com/ferrosoftwarePoniżej prezentujemy dotychczasową listę poprawek i modyfikacji w programie oraz zadania, nad którymi pracujemy obecnie. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych uwag i propozycji zmian.

Zobacz: Aktualności »

Wersja 6.4.5 (build: w2180 s2762) / 2024.04.23 (ROZWOJOWA)
 • Możliwość aktualizacji serwera backupu z pliku lokalnego (Ustawienia->Podstawowe->Sprawdź aktualizacje->Aktualizuj z pliku...)
 • Automatyczne pomijanie plików .avhdx na hostach Hyper-V, jeśli zakres archiwizacji nie zawiera dysku wirtualnego [Hyper-V]
 • Poprawione wykrywanie rozłączenia - po uśpieniu lub hibernacji komputera i przełączeniu do innej sieci (VPN, LAN, WIFI) FBS Worker mógł nie wznawiać połączenia z serwerem backupu
 • Usprawnione odświeżanie konsoli sterowania po aktualizacji - czasem mogło być wyświetlane puste ekno (wymagane odświeżenie strony za pomocą CTRL + F5 lub wyczyszczenie cache przeglądarki)
 • Poprawiony błąd scalania plików podczas odzyskiwania - scalania mogło rozpoczynać się przed zapisem wszystkich fragmentów i generować błąd "Nie odnaleziono pliku"
 • Poprawiony błąd przy odzyskiwaniu - program mógł generować błąd "Archiwum jest niekompletne", nawet jeśli wszystkie pliki zostały poprawnie wypakowane
 • Zmniejszenie użycia pamięci RAM przez FBS Server podczas operacji plikowych
Pobierz wersję beta: Fbs6InstBeta.exeWersja 6.4.4 (build: w2188 s2780) / 2024.03.22 (BIEŻĄCA)
 • Dodane szablony zadań backupu i ustawień stacji
 • Dodana zmienna środowiskowa %PROFILES%, którą można używać w zakresach archiwizacji zamiast pełnych ścieżek (C:\Documents and settings\, C:\Users\)
 • Recovery Disk Creator: Możliwość dodania własnych sterowników do nośnika rozruchowego FBS Recovery
 • Poprawiona stabilność połączeń (rozłączenie/nawiązano połączenie)
 • Zmniejszenie do ~0 wykorzystania sieci w czasie bezczynności modułu FBS Worker
 • Zwiększona stabilność transmisji danych podczas backupu przez niestabilną sieć
 • Dostosowanie programu do nowego wydania Windows 11 (23H2 22631.3235)
 • Poprawione anulowanie replikacji - jeśli anulowanie trwało zbyt długo, przycisk replikacji wyłączony był na stałe
 • Możliwość wykluczenia z zakresu archiwizacji maszyn wirtualnych za pomocą maski [Hyper-V]:\*.*
 • Poprawiony błąd, który powodował, że urządzenia taśmowe i zmieniarki, których numeracja nie zaczynała się od 0, nie były wyświetlane i obsługiwane

Strona pobieraniaWersja 6.4.0 (build: w2180 s2762) / 2024.01.24
 • Poprawiona obsługa otwartych i zablokowanych plików z włączoną kompresją NTFS. W systemie Windows 10 i 11 pliki takie mogły generować błąd "Invalid compressed size"
 • Poprawiony błąd scalania plików delta podczas odzyskiwania - jeżeli jeden z fragmentów został usunięty (np. przez program antywirusowy), to odzyskiwanie zawieszało się
 • Jeżeli wybrane archiwum w zakładce Odzyskiwanie było niedostępne (niedostępny udział sieciowy, plik zablokowany przez program antywirusowy, itp), generowany był błąd "Invalid data". Teraz podawana jest dokładna przyczyna błędu.Wersja 6.3.8 (build: w2174 s2760) / 2023.11.25
 • Dodana obsługa otwartych i zablokowanych plików z włączoną kompresją NTFS. Wcześniej takie pliki były pomijane z błędem "(COMPRESSED)"
 • Poprawiony drugi błąd związany z monitorowaniem dysków, który na niektórych komputerach powodował zawieszanie backupu i generowanie błędów typu "Nieprawidłowe dojście"
 • Poprawiony błąd w oknie ustawiania serwera SMTP do wysyłki alertów administracyjnych, który resetował nr portu na port standardowy
Wersja 6.3.6 (build: w2162 s2754) / 2023.11.02
 • Poprawiony błąd wersji 6.3.4 związany z monitorowaniem dysków, który na niektórych komputerach powodował zawieszanie backupu i generowanie błędów typu "Nieprawidłowe dojście"
Wersja 6.3.4 (build: w2138 s2752) / 2023.10.18
 • Dostosowanie programu do najnowszych procesorów wielordzeniowych
 • Poprawiony błąd, który uniemożliwiał bezpieczne wysunięcie kart pamięci SD
 • Optymalizacja kwerendy SQL - Statystyki
 • Autoamatyczne wznawianie usługi FBS Server po zatrzymaniu
 • Poprawiona obsługa autoloaderów i bibliotek taśmowych IBM
 • Poprawiony błąd, który powodował, że stacja robocza po dłuższym czasie pracy nie nawiązywała połączenia z serwerem
 • Wykluczenie z monitorowania wydajności dysków na serwerze backupu, które nie są używane przez FBS Server
Wersja 6.3.2 (build: w2122 s2722) / 2023.07.07
 • W przypadku błędów archiwizacji status stacji i zadania ma dodatkową ikonę ostrzeżenia, która nie znika po ponownym nawiązaniu połączenia, tylko dopiero po poprawnym wykonaniu zadania
 • Możliwość usuwania wielu archiwów naraz (zakładka: Odzyskiwanie)
 • Możliwość wykluczenia dysków z monitorowania wydajności (np. dysków RDX) za pomocą wpisu DISKPERFEXCLUDE w pliku FBSWorker.ini
 • Możliwość wykluczenia dysków z monitorowania uszkodzeń (np. dysków USB) za pomocą wpisu DISKMONEXCLUDE w pliku FBSWorker.ini
 • Poprawiony błąd, który uniemożliwiał bezpieczne wysunięcie dysków USB
 • Poprawiony błąd, który powodował problemy z odczytem dysków CD/DVD
 • Poprawiony błąd w Connector for VMWare 2.0, który powodował, że maszyna wirtualna zatrzymana na czas archiwizacji nie była wznawiana po zakończeniu archiwizacji
 • Usprawniony zapis do bazy danych eliminujący błędy "Przeciążenie bazy danych..." lub "Bloki kontroli magazynu zostały zniszczone..."
 • Poprawiony błąd usuwania zadań w widoku drzewa - usunięte zadania były nadal wyświetlane do czasu zmiany widoku lub odświeżenia stronyWersja 6.3 (build: w2112 s2712) / 2023.06.01
 • Dodana obsługa procesorów Apple M1 i Apple M2
 • Dodana obsługa protokołu TLS 1.2 do wysyłki szyfrowanych alertów administracyjnych
 • Dodany wskaźnik "Czas aktywności dysku" pozwalający monitorować wydajność dysków serwera backupu (zakładka: Monitor sieci)
 • Dodane wskaźniki "Dysk" i "CPU" pozwalające monitorować wydajność dysku oraz wykorzystanie procesora na stacji roboczej (zakładka: Monitor sieci)
 • Wskaźniki "Sieć" i "Archiwizacja/Odzyskiwanie" w Monitorze sieci wyświetlają teraz także przepływność sieci i szybkość przy odzyskiwaniu
 • Dodana obsługa hostów VMWare ESX w wersji 7 i 8 - backup bez wstrzymywania maszyn wirtualnych (wymagany Connector for VMWare w wersji 2.0)
 • Usprawniony backup maszyn wirtualnych VMWare - jeśli maszyna zawiera kilka dysków lub migawek, migawka podczas backupu jest wykonywana tylko raz (wcześniej była wykonywana wielokrotnie)
 • Usprawniona współpraca z przeglądarkami - niektóre przeglądarki korzystały z niewłaściwej wersji skryptów konsoli pobieranych z pamięci podręcznej przez co ekran konsoli sterowania mógł być pusty
 • Poprawiony błąd, który mógł powodować, że zadanie było wykonywane dwukrotnie, jeśli nastąpiło rozłączenie klienta z serwerem w ostatniej fazie wykonywania backupu
 • Przyspieszenie anulowania odzyskiwania na stacji
 • Monitorowanie wydajności dysku podczas odzyskiwania w celu wyeliminowania zbyt długiej kolejki dysku, która mogła powodować problemy z odzyskiwaniem na wolniejszych dyskach HDD i macierzach RAID
 • Poprawione przywracanie atrybutów katalogów
 • Poprawione wypakowywanie na udziały sieciowe
 • Poprawione przeglądanie dysków źródłowych i docelowych. Jeśli dowolny dysk sieciowy był odłączony, lista dysków wyświetlała się po długim czasie lub nie wyświetlała się wcale
Wersja 6.2 (build: w2050 s2674) / 2023.03.01
 • Dodana hiszpańska wersja językowa
 • Dodany tryb automatycznego wyszukiwania serwera backupu w trybie Recovery (wymagane przygotowanie nośnika za pomocą Recovery Disk Creator 1.9)
 • Wyświetlanie na początku odzyskiwania sumarycznego rozmiaru plików do odzyskania
 • Poprawiony błąd, który uniemożliwiał użytkownikowi typu Operator wykonania operacji przywracania systemu
 • Zwiększenie częstotliwości odświeżania postępu archiwizacji
 • Poprawiony błąd przywracania, który mógł sporadycznie generować komunikat "Floating point division by zero"
 • Poprawiony błąd "katalog nie jest pusty" podczas odzyskiwania i scalania fragmentów plików delta występujący wtedy, gdy zapis na dysku jest powolny

Wersja 6.1.4 (build: w2032 s2650) / 2022.12.20
 • Poprawienie błędu powodującego opóźnienie wyłączenia komputera po archiwizacji przy zamykaniu systemu
 • Przyspieszenie zamykania systemu po anulowaniu zadania przez użytkownika stacji
 • Poprawiony problem z długim czasem zamykania systemu Windows 10 i 11 na komputerach Dell i HP
 • Wyeliminowanie problemu z brakiem połączenia po restarcie komputera ze względu na działanie zapór sieciowych blokujących ataki DDoS (flooding)
 • Dostosowanie programu do pracy na komputerach macOS z procesorami M1
 • Poprawione odzyskiwanie systemu Windows 10 i 11 - Menu Start mogło nie działać, jeśli usługa WSearch była zatrzymana z powodu niezsynchronizowanych plików
 • Poprawione scalanie plików delta - w niektórych sytuacjach pozostawał katalog z fragmentami, pomimo poprawnego scalenia pliku
 • Poprawiony błąd odzyskiwania, który mógł prowadzić do przepełnienia systemowej pamięci podręcznej i błędów odzyskiwania
 • Optymalizacja wydajności bazy danych dla dużych instalacji (> 500 stacji)
 • Optymalizacja odzyskiwania dużych archiwów (>1 mln plików) - wcześniej mógł występować błąd "Brak pamięci RAM"
 • Zmniejszenie liczby generowanych komunikatów "Trwa oczekiwanie na zwolnienie zasobów serwera..." oraz "Trwają przygotowywania do archiwizacji po stronie serwera..."
 • Okresowe czyszczenie pamięci podręcznej przy wyłączonym Dyskowym buforze zapisu w celu zmniejszenia użycia RAM
 • Poprawiony błąd sortowania listy plików w archiwach, który mógł sporadycznie powodować problem przy scalaniu plików delta


Wersja 6.1.2 (build: w2000 s2644) / 2022.05.14
 • Zmiana replikacji z włączonym ograniczeniem liczby kopii w miejscu docelowym - kopiowane są najnowsze archiwa do określonego limitu; wcześniej kopiowane były najstarsze archiwa
 • Alerty administracyjne zawierają teraz nr wersji programu
 • Możliwość uruchomienia Menadżera zadań (F10) i wiersza poleceń (F12) w konsoli odzyskiwania (FBS Recovery)
 • Dodany tryb debuggowania (CTRL+F1) w konsoli odzyskiwania
 • Przyspieszenie odczytu danych ze stacji roboczych
 • Poprawiony błąd odzyskiwania systemu, który prowadził do przepełnienia systemowej pamięci podręcznej i zawieszenia komputera (BSOD)
 • Poprawiony błąd listowania dużych archiwów (>300 tys. plików) podczas przeglądania archiwów znajdujących się na stacji roboczej
 • Poprawiony błąd, który powodował generowanie błędów weryfikacji, jeśli archiwum zostało już usunięte lub nie było dostępne (np. niedostępny udział sieciowy)
 • Poprawiony drobny wyciek pamięci w module FBSServer
 • Poprawione wyświetlanie dysków i partycji w oknie Przywróć systemWersja 6.1 (build: w1974 s2632) / 2022.04.05
 • Możliwość korzystania z własnych certyfikatów SSL dla szyfrowanych połączeń z konsolą sterowania (tylko Pro, Ent)
 • Poprawiony błąd "katalog nie jest pusty" podczas odzyskiwania i scalania fragmentów plików delta występujący wtedy, gdy duży plik posiadał atrybut "tylko do odczytu"
 • Dodane logowanie wyniku wykonania Poleceń zdalnych i zdalnego wiersza poleceń
 • Ponawianie połączenia ze stacją roboczą po rozłączeniu w trakcie odzyskiwania danych - wcześniej odzyskiwanie było natychmiast przerywane
 • Wyeliminowanie błędu "Brak pamięci" podczas przywracania systemu poprzez zmniejszenie systemowej pamięci podręcznej
 • Ograniczenie liczby komunikatów zapisywanych w Dzienniku zdarzeń podczas backupu - zbyt duża liczba wpisów dot. otwierania zablokowanych plików utrudniała analizę logów
Wersja 6.0.5 (build: w1958 s2614) / 2022.02.17
 • Poprawiony błąd obliczania rozmiaru deskryptorów zabezpieczeń ACL, który mógł prowadzić do uszkodzeń w archiwach podczas operacji zwalniania miejsca na dysku


Wersja 6.0.3 (build: w1954 s2608) / 2022.01.27
 • Dostosowanie programu do pracy w systemie Windows Server 2022
 • Wydłużenie czasu oczekiwania na dysk podczas przywracania systemu w celu wyeliminowania błędów timeout, błąd komunikacji, itp.
 • Poprawienie błędu instalatora dla Linux/Synology/QNAP, który mógł powodować przerywanie aktualizacji i zawieszanie kontenera


Wersja 6.0.3 (build: w1954 s2606) / 2021.12.14
 • Dodana możliwość zbiorczego wykluczenia z archiwizacji określonych plików i katalogów (zakładka Ustawienia->Nigdy nie archiwizuj tych plików i katalogów)
 • Poprawiony błąd odzyskiwania prowadzący do zawieszenia komputera docelowego z powodu wyczerpania pamięci podręcznej systemu plików
 • Stałe wykluczenie z archiwizacji katalogu SoftwareDistribution


Wersja 6.0.2 (build: w1948 s2598) / 2021.10.22
 • Poprawiony błąd odzyskiwania do ścieżki oryginalnej (błąd: nie można utworzyć katalogu)
 • Poprawiony błąd odzyskiwania na stację i lokalnie (Błędy CRC, zawieszenie komputera)
 • Poprawiony błąd odzyskiwania dużych plików na stację (Rozłączenie, restart stacji)


Wersja 6.0.1 (build: w1940 s2592) / 2021.07.28
 • Poprawiony błąd odzyskiwania na stację "Nie można odnaleźć określonego zakresu. W-RF"
 • Poprawiony błąd odzyskiwania na stację "Błąd danych (CRC)"
 • Maskowanie haseł do zasobów sieciowych w logach zapisywanych na dysku


Wersja 6.0 (build: w1930 s2590) / 2021.06.28
 • Odświeżony interfejs konsoli sterowania
 • Nowa wbudowana konsola sterowania bazująca na przeglądarce Edge (lub Internet Explorer w trybie zgodności)
 • Znaczny wzrost szybkości odzyskiwania (dla Linux, Synology i QNAP nawet kilkunastokrotny) poprzez wyeliminowanie zapisu plików tymczasowych na serwerze backupu
 • Przyspieszenie odzyskiwania danych na stacje - wybrane do odzyskiwania dane są przesyłane do stacji w formie skompresowanej i na niej są dekompresowane
 • Przyspieszenie odzyskiwania na stacje i lokalnie (na serwer backupu) poprzez zastosowanie dekompresji równoległej wykorzystującej wszystkie dostępne rdzenie CPU; wcześniej wykorzystywany był tylko 1 rdzeń CPU
 • Zmniejszenie rozmiaru pliku instalacyjnego o 80% poprzez wyeliminowanie wbudowanej konsoli sterowania bazującej na Chrome
 • Możliwość wysyłania alertów administracyjnych bez definiowania serwera SMTP
 • W alertach administracyjnych można ustawić różne adresy odbiorcy/odbiorców i nadawcy
 • Możliwość ręcznego wpisywania wartości liczbowych w ustawieniach
 • Dodana kolumna Okresowo wykonuj archiwizację pełną w zakładce Archiwizacja w widoku Zadania
 • Zautomatyzowane przywracanie bazy danych z kopii zapasowych po awarii
 • Dostosowanie do najnowszych wydań Windows 10, Windows Server 2019 i Windows 11
 • Automatyczna korekcja wielkości liter w nazwach plików wybranych do archiwizacji, bez której pliki mogły być archiwizowane wielokrotnie w jednym zadaniu
 • Bardziej precyzyjny wskaźnik postępu odzyskiwania, który bazuje na rozmiarze plików, a nie na ich liczbie
 • Szczegółowe informacje o odzyskiwaniu: liczba plików, błędów, sumaryczny rozmiar, czas wykonania
 • Wyeliminowanie problemu z backupem otwartych i zablokowanych plików, których czas modyfikacji ulega częstej zmianie (Operacje zapisu są zbyt częste/Plik uległ modyfikacji)
 • Poprawiony backup plików zaszyfrowanych EFS - przy zadaniach różnicowych były archiwizowane zawsze, nawet jeśli nie uległy zmianie
 • Poprawione wyświetlanie rodzaju kopii w zakładce Odzyskiwanie - kopie pełne mogły być oznaczone ikoną Różnicowe lub Delta
 • Poprawiony błąd, który powodował wykonywanie kopii pełnej zamiast różnicowej lub delta w zadaniach z zapisem lokalnym na stacji, jeśli ścieżka docelowa zawierała spacje
 • Poprawiony komunikat podsumowania replikacji, który sugerował, że zadania zostało wykonane poprawnie, nawet jeśli wystąpiły błędy replikacjiWersja 5.7.2 (build: w1902 s2536) / 2020.03.05
 • Dostosowanie programu do nowszych wydań Windows 10
 • Poprawiony błąd powodujący przerywanie archiwizacji z komunikatem "Plik lub katalog nie jest punktem ponownej analizy"
 • Zwiększenie bezpieczeństwa połączeń HTTPS z konsolą sterowania poprzez wyłączenie obsługi starszych wersji protokołu SSL/TLS
 • Wyeliminowanie wycieku pamięci powodującego przerywanie backupu komunikatem "Brak pamięci/Out of memory" podczas wykonywania zadań obejmujących ponad 100 tys. dowiązań symbolicznych lub zdeduplikownych plików
 • Poprawiony błąd backupu maszyn wirtualnych Hyper-V zawierających w nazwie spacje
 • Poprawiony błąd wznawiania archiwizacji po zerwaniu połączenia klienta z udziałem sieciowym
 • Poprawiony błąd odświeżania postępu archiwizacji po zerwaniu połączeniaWersja 5.7 (build: w1900 s2534) / 2019.09.11
 • Dostosowanie do najnowszych wydań Windows 10
 • Poprawiony backup maszyn wirtualnych Hyper-V z dyskami pass-through
 • Automatyczne usuwanie zaległych punktów kontrolnych przed rozpoczęciem backupu maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Wydłużenie czasu oczekiwania na wykonanie i usunięcie tymczasowych punktów kontrolnych maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Poprawione mapowanie udziałów sieciowych na stacji roboczej pracującej pod systemem Windows z instalacją serwera backupu pod systemem Linux
 • Poprawiona stabilność serwera backupu (Docker)
 • Archiwizacja katalogu OneDrive w systemie Windows 10 wersja 1903Wersja 5.6.9 (build: w1828 s2508) / 2019.07.27
 • Poprawione zarządzanie certyfikatami SSL
 • Zwiększenie kompatybilności bieżącej wersji programu ze starsza wersja obrazu kontenera Docker
 • Poprawiony backup różnicowy i delta w systemach Linux i MacOS
 • Poprawiona weryfikacja archiwów w systemach Linux i MacOS
 • Optymalizacja wydajności backupu i odzyskiwania danych w systemach Linux i MacOSWersja 5.6.8 (build: w1812 s2488) / 2019.07.23
 • Poprawiony błąd backupu maszyn wirtualnych Hyper-V, których dyski wirtualne są na dyskach CSV
 • Optymalizacja backupu plików zawierających w nazwie znaki specjalne (Linux, MacOS)
 • Poprawiony błąd backupu plików o rozmiarze 0 bajtów
 • Poprawiony backup plików skompresowanych na partycjach NTFS
 • Dodane wykrywanie zapętleń rekurencyjnych i ostrzeżeń o bardzo długich ścieżkach (> 6000 znaków)
 • Poprawione wyszukiwanie plików do archiwizacji na podstawie symboli wieloznacznch zawartych w nazwach katalogów
 • Poprawiony błąd weryfikacji archiwów w systemach Linux
 • Poprawiony błąd odświeżania listy archiwów do weryfikacji i replikacji po 49 dniach działania serwera backupuWersja 5.6.6 (build: w1764 s2474) / 2019.03.14
 • Poprawiony błąd backupu maszyn wirtualnych Hyper-V, których dyski wirtualne są na partycjach zdeduplikowanych (NTFS, ReFS)
 • Zwiększony do 8kB bufor odczytu danych o dowiązaniach symbolicznych (DEDUP TAG)
 • Wyeliminowanie ostrzeżenia o pomijaniu zwalniania miejsca na dysku przy włączonej opcji "Zwalniaj miejsce na dysku pomimo błędów archiwizacji"
 • Poprawiona obsługa wyjątku "Plik już istnieje" - proces zwalniania miejsca na dysku lub odzyskiwania jest kontynuowany z ostrzeżeniem, a nie przerywany
 • Poprawione filtrowanie pola Wyłączenia kompresję dla plików o podanych rozszerzeniach, które mogło prowadzić do zawieszenia przeglądarki
 • Poprawione maskowanie haseł do zasobów sieciowych w oknie odpowiedziWersja 5.6.4 (build: w1754 s2468) / 2019.03.01
 • Poprawione uruchamianie polecenia NET USE (Linux, QNAP, Synology)
 • Poprawione usuwanie przy starcie dysków sieciowych z poprzednich sesji (Linux, QNAP, Synology)
 • Dodane w zakładce Monitor sieci polecenia zamykające i restartujące komputer
 • Usunięty wyciek pamięci, który mógł prowadzić do błędów typu "Zbyt dużo otwartych plików" lub "Brak pamięci" (Linux, QNAP, Synology)
 • Drobne poprawki konsoli sterowaniaWersja 5.6.2 (build: w1750 s2466) / 2019.02.16
 • Przyspieszenie ładowania konsoli sterowania
 • Poprawiony błąd mapowania dysków ftp ze znakiem minus(-) w nazwie serwera
 • Poprawione odświeżanie listy zmapowanych dysków sieciowych (Linux)
 • Poprawione mapowanie dysków na serwerach Synology
 • Wyeliminowanie luki w zabezpieczeniach serwera HTTP typu XSS
 • Usunięcie ostrzeżenia o problemie z dyskiem w przypadku zdarzeń ID 34, 157, 158
 • Usprawnienia w module monitorowania dysków: wyświetlanie przyczyny błędu, pomijanie błędów starszych niż 12h
 • Poprawione zapamiętywanie mapowania dysków na stacjach roboczych
 • Poprawiony raport Podsumowanie zadań - zawiera zadania uruchomione w podanym zakresie czasu lub zaplanowane w podanym zakresie czasu i nadal niewykonane
 • Poprawiony błąd harmonogramu replikacji, alertów i aktualizacji automatycznychWersja 5.6 (build: w1748 s2452) / 2019.01.25
 • Monitorowanie i raportowanie uszkodzeń dysków twardych, kontrolerów dysków i błędów systemu plików na stacjach roboczych i serwerze backupu
 • Możliwość backupu woluminów zdeduplikowanych (NTFS, ReFS)
 • Możliwość mapowania dysków sieciowych w systemach Linux
 • Backup i przywracanie dowiązań symbolicznych do plików w systemach Linux
 • Backup i przywracanie plików zawierających w nazwie znaki specjalne (*, ?, :, >, /, \, etc.) w systemach Linux i macOS
 • Poprawiony błąd generowania certyfikatów SSL w systemach Linux związany ze zbyt małą entropią urządzenia /dev/random
 • Poprawiony błąd obsługi protokołu HTTPS w systemach Linux
 • Poprawiony błąd obsługi protokołu SMTP z szyfrowaniem TSL w systemach Linux
 • Zabezpieczenie przed instalacją programu w katalogu root w systemach Linux
 • Poprawiony błąd instalacji kontenera Docker w niektórych systemach Linux z powłoką graficzną
 • Domyślny katalog tymczasowy w systemach Linux zmieniony na /Public/fbs/tmp
 • Poprawiony błąd backupu małych baz danych o rozmiarze poniżej progu delta
 • Usprawniony backup folderów usługi OneDrive/Azure
 • Usprawnione wyświetlanie dowiązań symbolicznych (symlink) w zakładce Odzyskiwanie
 • Automatycznie wykluczanie z backupu katalogów \proc, \sys, \dev, \run, \mnt, \media, \tmp (Linux)
 • Poprawiony błąd ustawiania harmonogramów (replikacji, aktualizacji, alertów) w przeglądarkach Chrome 67+, Firefox 63+
 • Wymóg potwierdzenia wprowadzanego hasła szyfowaniaWersja 5.5 (build: w1730 s2434) / 2018.09.04
 • Zautomatyzowane przywracanie systemu na partycjach MBR i GPT bez konieczności używania wiersza poleceń (diskpart, format, etc.)
 • Wyświetlanie informacji o partycjach w oknie wyboru zakresu archiwizacji
 • Usprawnienie obsługi konsoli sterowania na urządzeniach z ekranem dotykowym
 • Wyświetlanie rozmiaru (zajętego miejsca) dysku i katalogów w archiwach
 • Możliwość drukowania wszystkich tabel i raportów
 • Dodana obsługa maszyn wirtualnych Hyper-V w wersji 8.2+
 • Dodana obsługa protokołu TLS 1.2 w Backup Connector for VMWare wymaganego przez vSphere (ESX/ESXi) 6.7
 • Wyeliminowanie ostrzeżeń przy archiwizacji plików security.config.cch i enterprisesec.config.cch
 • Możliwość stosowania kropek w nazwie użytkownika konsoli
 • Wyeliminowanie blokowania przed usunięciem plików w trakcie backupu
 • Poprawione sortowanie kolumny Delta czasu
 • Polecenie "Wyloguj" bardziej widoczne w menu "I"
 • Poprawiony błąd, który mógł powodować, że duże pliki (> 4GB) były archiwizowane ponownie, nawet jeśli nie uległy zmianie od czasu poprzedniej kopii różnicowej
 • Poprawiony błąd, który mógł powodować, że niektóre archiwa nie były replikowane na napęd taśmowy


Wersja 5.4.2 (build: w1704 s2424) / 2018.03.23
 • Możliwość określenia liczby archiwów przechowywanych w miejscu replikacji (mniej lub więcej niż miejscu źródłowym)
 • Możliwość dodawania stacji roboczych zawierających w nazwie znaki diakrytyczne i niektóre znaki specjalne
 • Dodane polecenie przełączenia widoku drzewo/lista za pomocą menu podręcznego
 • Możliwość zmiany domyślnych portów TCP dla połączeń ze stacji roboczych (4531) i konsoli sterowania (4530)
 • Archiwizacja i przywracanie dowiązań symbolicznych do katalogów (symlink) w systemach Linux i Mac
 • Możliwość wyłączenia pomijania operacji zwalniania miejsca na dysku w przypadku wystąpienia błędów archiwizacji
 • Poprawiony błąd, który uniemożliwiał backup otwartych i zablokowanych plików na partycjach NTFS z rozmiarem klastra mniejszym niż standardowy (4 kB)
 • Poprawiony błąd automatycznego dodawania użytkowników konsoli sterowania typu "Użytkownik stacji"Wersja 5.4 (build: w1680 s2394) / 2018.02.03
 • Zwiększenie możliwości wykorzystania przez FBS Server pamięci RAM do 64 GB i rdzeni procesora do 64
 • Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa serwera backupu poprzez przetwarzanie archiwów w osobnych procesach
 • Harmonogram miesięczny
 • Licznik obciążenia bazy danych
 • Usprawnienia w dostępie do bazy danych
 • Backup przy zamykaniu systemu będzie uruchamiany tylko przy wyłączaniu komputera (nie przy restarcie)
 • Przedział czasowy dla alertu Zaległe zadania zmieniony z "dla x dni" na "od x dni"
 • Przyspieszenie wczytywania archiwów przechowywanych w lokalizacji zdalnej połączonej z serwerem backupu za pomocą łącza VPN o słabej przepustowości
 • Zwiększenie bufora retransmisji w celu wyeliminowania błędów CRC podczas archiwizacji przez łącza sieciowe słabej jakości
 • Możliwość definiowania oddzielnych haseł szyfrowania dla poszczególnych stacji
 • Zmiana w zakładce Archiwizacja polegająca na usunięciu zakładek Stacje/Zadania i dodaniu przełącznika widoku: drzewo/lista
 • Poprawiony błąd, który mógł prowadzić do samoistnego zatrzymywania się usługi serwera backupu
 • Poprawione czyszczenie logów i statystyk
 • Drobne poprawki
 • Poprawiony błąd, który powodował zmianę opcji Zadania opóźnione harmonogramu archiwizacji z Pomiń i wykonaj w następnym terminie na Wykonaj natychmiast po podłączeniu komputera
 • Poprawiony błąd obsługi pakietu PSMORE40 na dyskach NAS QNAP
 • Poprawiony błąd AutoChangeTermWersja 5.3.2 (build: w1636 s2216) / 2017.07.28

Wersja 5.3.1 (build: w1608 s2190) / 2017.06.20
 • Szyfrowanie połączeń z konsolą sterowania za pomocą protokołu HTTPS (SSL/TLS)
 • Mechanizm ochrony katalogów docelowych przed programami szyfrującymi pliki dostosowany do pracy z udziałami sieciowymi
 • Przyspieszenie archiwizacji otwartych i zablokowanych plików
 • Zwiększenie maksymalnego czasu oczekiwania na wykonanie polecenia zdalnego z 20 minut do dwóch godzin
 • Zwiększenie długości okresu przechowywania statystyk z 60 do 120 dni
 • Szybsze wczytywanie listy starszych archiwów (> 60 dni) w zakładce Odzyskiwanie
 • Poprawiony błąd archiwizacji plików .log ("Nie odnaleziono pliku...") maszyn wirtualnych (VMWare ESX)
 • Poprawki dotyczące stabilności i wydajności
 • Dodana obsługa punktów dowiązań VFS w Windows 10/Windows 2016
 • Poprawiony błąd generowania alertu administracyjnego "Podsumowanie zadań - Poziom: zdarzenia"
 • Poprawiony błąd archiwizacji plików o rozmiarze 0 bajtów


Wersja 5.3 (build: w1588 s2166) / 2017.05.11
 • Optymalizacja wydajności konsoli sterowania dla dużych instalacji
 • Możliwość ochrony archiwów przed złośliwymi programami szyfrującymi pliki (np.: CryptoLocker)
 • Szybsze wyświetlanie katalogów zawierających dużo plików
 • Optymalizacja szybkości bazy danych
 • Optymalizacja procesu odświeżania statusów podłączonych stacji roboczych w celu zmniejszenia obciążenia CPU
 • Możliwość nawigowania po listach stacji i zadań backupu za pomocą klawiatury
 • Możliwość współużytkowania serwera backupu przez kilku licencjobiorców
 • Pomijanie operacji zwalniania miejsca na dysku w przypadku wystąpienia błędów podczas wykonywania archiwizacji
 • Dodana kolumna "Adres IP" do zakładek Archiwizacja
 • Dodany "dymek" do kolumn "Zdarzenie/Ostatnie zdarzenie"
 • Dodana możliwość odzyskiwania systemu, nawet jeśli komputer i kopie zapasowe znajdują się w odległej sieci
 • Dodane zabezpieczenie przed usunięciem archiwów z miejsca replikacji, jeśli zostały one przypadkowo usunięte z magazynu głównego
 • Automatyczne odświeżanie skryptów przeglądarki po zaktualizowaniu programu (nie jest już wymagane ręczne czyszczenie pamięci podręcznej)
 • Poprawiony błąd "Nie znaleziono odpowiedniego VCN" dla zadań Delta
 • Poprawiony błąd backupu maszyn wirtualnych Hyper-V i ESXi
 • Poprawiony błąd obsługi pakietów informujących o zakończeniu archiwizacji offsite
 • Poprawione wyświetlanie postępu odzyskiwania z kopii przechowywanych lokalnie względem stacji roboczej
 • Poprawiona obsługa uszkodzonych fragmentów plików w zaszyfrowanych archiwach
 • Poprawiony zapis bazy danych na dysku
 • Poprawione sortowanie kolumn w tabelach zawierających znaki diakrytyczne


Wersja 5.2 (build: w1560 s2082) / 2016.11.08
 • Obsługa nowej wersji wirtualizacji Hyper-V w systemach Windows Server 2016 i Windows 10
 • Kolejkowanie zadań oczekujących na wykonanie (FIFO)
 • Możliwość wyłączenia kompresji dla plików o podanych rozszerzeniach (.gif, .jpg, .zip, .rar, etc.)
 • Optymalizacja wykrywania i ponawiania backupu plików zweryfikowanych jako uszkodzone lub usunięte z kopii różnicowych
 • Przyspieszenie ponownej weryfikacji uszkodzonych archiwów
 • Poprawiona obsługa nazw plików UTF-8 (Linux)
 • Poprawiony błąd ponownego uruchomienia zadania backupu przy zamykaniu systemu, jeśli wystąpiła przerwa w połączeniu
 • Poprawiony błąd powolnego przygotowywania zadań backupu, jeśli z serwerem backupu było połączonych wiele stacji


Wersja 5.1.5 (build: w1542 s2070) / 2016.11.03
 • Poprawiony błąd obsługi pakietów sieciowych, który mógł powodować restart serwera po wybudzeniu stacji roboczej ze stanu uśpienia
 • Poprawiony błąd przerywania backupu z błędem CRC po wznowieniu komputera ze stanu wstrzymania
 • Poprawiony błąd zapisu logów do pliku tekstowego
 • Poprawiony błąd filtrowania logów dla komputerów zawierających w nazwie polskie znaki
 • Zmiana koloru okna wirtualnego wiersza poleceń dla serwera backupu na niebieski


Wersja 5.1.4 (build: w1534 s2048) / 2016.09.28
 • Optymalizacja wydajności i stabilności bazy danych
 • Poprawione wyświetlanie dowiązań symbolicznych w zakładce Odzyskiwanie
 • Poprawione odzyskiwanie plików z nazwami zawierającymi znaki Unicode (Docker)
 • Ustawienie domyślnej strefy czasowej na CEST (Docker)
 • Poprawiona dokładność wyświetlania użycia CPU
 • Dodany licznik szybkości archiwizacji
 • Poprawiony wskaźnik postępu weryfikacji archiwów
 • Poprawione polecenie Wyloguj (z konsoli sterowania)
 • Dodane wyświetlanie ścieżki w archiwum w zakładce Odzyskiwanie
 • Poprawione odzyskiwanie długich nazw plików (Docker)


Wersja 5.1 (build: w1520 s2020) / 2016.08.19
 • Poprawiony błąd, który nie pozwalał na wykonanie archiwizacji, jeśli zadanie backupu bazowało na uszkodzonym archiwum
 • Poprawione wyświetlanie zajętości dysków docelowych na serwerach QNAP
 • Poprawiony błąd obsługi wyjątku przy braku właściwej licencji
 • Poprawiona obsługa błędów zatrzymania procesu serwera i zatrzymania serwera HTTP w instalacjach Linux korzystających z technologii Docker
 • Poprawiony błąd "Nie można wyliczyć pozycji klastrów" dla plików z nieprawidłową datą modyfikacji


Wersja 5.1 (build: w1512 s2004) / 2016.08.05
 • Możliwość ochrony archiwów przed odczytem, skasowaniem lub modyfikacją przez inne programy lub użytkowników komputera
 • Możliwość przesłania klucza licencyjnego do serwera backupu poprzez konsolę sterowania
 • Zmniejszenie obciążenia sieci poprzez kompresję zadań różnicowych wysyłanych przez serwer do stacji roboczych
 • Dopracowane wyświetlanie punktów dowiązań symbolicznych w archiwach
 • Poprawiony błąd kompresji wielowątkowej
 • Poprawione wyświetlanie i archiwizacja plików z polskimi znakami w nazwie w systemach Linux (Docker)
 • Poprawiony problem z weryfikacją podpisu cyfrowego w starszych wersjach Windows odłączonych od Internetu
 • Poprawiony backupu maszyn wirtualnych Hyper-V zawierających niepoprawne wpisy konfiguracyjne
 • Poprawione wyświetlanie polskich znaków w konsoli sterowania
 • Poprawione nagrywanie wielu plików na taśmę
 • Poprawiony błąd NO_DESC, który nie pozwalał na wykonanie archiwizacji, jeśli zadanie backupu bazowało na pustym archiwum
 • Poprawione wyświetlanie nazw plików zawierających znaki Unicode
 • Przywrócona obsługa Windows NT 4.0 dla FBS Worker
 • Poprawiony błąd modułu zwalniania miejsca na dysku związany z Okresowymi kopiami pełnymi
 • Poprawione ponawianie połączenia z serwerem backupu po wystąpieniu błędów sieciowych
 • Poprawiony błąd Socket Error # 10009 przy zatrzymywaniu serwera TCP pod Linuksem (Docker)
 • Poprawiony błąd zliczania licencji na serwerach Windows Server z rolą Hyper-V
 • Zmieniony sposób liczenia licencji: z aktywnych połączeń na skonfigurowane do archiwizacji komputery


Wersja 5.0 (build: w1474 s1966) / 2016.06.28
 • Wielokrotne przyspieszenie backupu dzięki zastosowaniu wieloprocesorowości symetrycznej (N razy szybciej przy N rdzeniach CPU)
 • Backup maszyn wirtualnych z hosta Microsoft Hyper-V
 • Możliwość archiwizacji i odzyskiwania danych bez przesyłania archiwów do serwera backupu
 • Możliwość kontroli przepustowości sieci lub wyłączenia archiwizacji dla połączeń z określonych sieci (np. z powolnych sieci VPN)
 • Ułatwiona instalacja programu w systemach Linux i Mac OS X oraz na dyskach NAS (Synology, QNAP) z wykorzystaniem kontenerów Docker BETA
 • Dodana obsługa routerów i serwerów proxy przekierowujących ruch sieciowy
 • Zwiększenie do 30% szybkości backupu poprzez optymalizację wysyłania pakietów sieciowych do serwera backupu
 • Przyspieszenie operacji przygotowywania zadań backupu i przeglądania kopii zapasowych poprzez zmniejszenie liczby odczytów plików ZIP
 • Ulepszona weryfikacja archiwów: po wykryciu błędu w pliku ZIP program automatycznie ponowi backup plików, które zostały uszkodzone
 • Przyspieszenie operacji wyszukiwania plików do archiwizacji i zmniejszenie użycia RAM poprzez
 • Przyspieszenie reakcji na anulowanie zadania przy zamykaniu systemu
 • Możliwość usuwania archiwów bezpośrednio w konsoli sterowania
 • Wydłużenie standardowego czasu oczekiwania na zakończenie backupu przy zamykaniu systemu z 4 do 8 godzin
 • Poprawiony backup przy zamykaniu systemu w systemach Windows 8 i 10
 • Poprawienie obsługi trybu "connected standby" w systemie Windows 10, który powodował, że backup przy zamykaniu systemu był przerywany
 • Wyłączenie możliwości zmiany przez Użytkownika stacji parametrów odzyskiwania dot. punktów dowiązań i uprawnień do plików
 • Dodana obsługa archiwizacji zablokowanych plików typu "sparse file" w systemach Windows 8, 10 i Windows Server 2012 i 2016
 • Dodana funkcja czyszczenia raportów/statystyk
 • Poprawiony błąd replikacji na napędy taśmowe, który powodował, że nie było uruchamiana formatowanie taśmy w przypadku braku miejsca na kolejne archiwa
 • Poprawiony błąd backupu przy zamykaniu systemu, który mógł powodować przechodzenie komputera w tryb uśpienia
 • Poprawione błędy interfejsu konsoli sterowania
 • Wyeliminowanie konfliktów dostępu do plików .ZIP poprzez stosowanie tymczasowego rozszerzenia .TMP dla zapisywanych archiwów
 • Aktualizacja dat i nazw archiwów po operacji zwalniania miejsca na dysku
 • Poprawione odświeżanie kolumny "Od ostatniego terminu"
 • Poprawiona obsługa archiwizacji VMWare ESXi (wymaga programu Backup Connector for VMWare 1.2)
 • Poprawiona współpraca z serwerami SMTP usługi Office 365
Wersja 4.8.2 (build: w1340 s1860) / 2015.10.30 - pobierz: Wersje archiwalne (na dole)
 • Poprawiony raport Zaległe zadania
 • Poprawiona obsługa wyjątków replikacji
 • Poprawiony raport Podsumowanie zadań
 • Poprawiony błąd dotyczący backupu różnicowego partycji NTFS występujący przy zmianie zegara systemowego z czasu letniego na standardowy
 • Poprawiony błąd mapowania dysków FTP w zakładce Zasoby sieciowe

Wersja 4.8.1 (build: w1338 s1850) / 2015.09.12
 • Możliwość korzystania z opcji Dyskowy bufor zapisu przy replikacji i zwalnianiu miejsca na dysku
 • Naprawienie problemu z nadmiernym użyciem pamięci RAM przez systemowy mechanizm buforowania plików
 • Naprawienie problemu z terminowym wykonywaniem replikacji
 • Poprawiony błąd harmonogramu, przez który czasem zadanie mogło być wykonywane dwukrotnie
 • Uodpornienie serwera na przyjmowanie połączeń ze starszych wersji klienta

Wersja 4.8 (build: w1338 s1814) / 2015.08.31
 • Dodana obsługa serwerów pocztowych wymagających szyfrowania SSL/TLS (np. gmail)
 • Dodany pasek postępu archiwizacji, odzyskiwania, replikacji i weryfikacji
 • Przyspieszenie replikacji zwłaszcza replikacji na dyski NAS poprzez protokół SMB/CIFS
 • Uodpornienie programu na błędy zapisu spowodowane chwilowym brakiem dostępu do dysku NAS
 • Uodpornienie programu na błędy transmisji i zrywanie połączeń w sieciach Wi-Fi
 • Rozszerzenie raportu Inwentarz magazynu o stan replikacji oraz możliwość wysyłania raportu w formie alertu administracyjnego
 • Odtwarzanie danych z kopii delta, nawet jeśli niektóre fragmenty pliku zostały utracone lub są uszkodzone
 • Dostosowanie programu do współpracy z plikami "Smart Files" chmury OneDrive
 • Dostęp do wirtualnego wiersza poleceń (BASH) w systemach Linux i Mac OS
 • Usprawnione monitorowanie i podłączanie zasobów sieciowych
 • Optymalizacja dostępu do bazy danych
 • Poprawiony licznik użycia przestrzeni dyskowej w zakładce Monitor sieci
 • Poprawione odtwarzanie czasu modyfikacji plików wypakowanych z kopii zapasowej delta
 • Poprawione wyświetlanie Dziennika zdarzeń w przeglądarce Internet Explorer 8 i starszych
 • Przywrócenie możliwości kopiowania zawartości wirtualnego wiersza poleceń do schowka
 • Poprawiony błąd backupu plików o rozmiarze 0 bajtów z serwerów Novell NetWare
 • Poprawiona obsługa zdarzenia BeforeBackup Poleceń lokalnych


Wersja 4.7 (build: w1296 s1722) / 2015.03.26
 • Nowy tryb Odzyskiwania, który pozwala przywrócić system operacyjny bezpośrednio do komputera docelowego
 • Kreator nośnika rozruchowego (CD/DVD, pendrive), z którego można w przypadku awarii uruchomić komputer i odzyskać dane
 • Usprawnione kopie delta - poprzednio pierwsze dwie kopie musiały być kopiami pełnymi; teraz tylko jedna, pierwsza kopia musi być kopią pełną
 • Usprawniony tryb wirtualnego wiersza poleceń, który jest teraz w pełni interaktywny
 • Możliwość filtrowania Dziennika zdarzeń za pomocą zapytań SQL
 • Możliwość budowania własnych alertów administracyjnych typu Wpisy z Dziennika zdarzeń za pomocą zapytań SQL
 • Przyspieszenie archiwizacji zablokowanych plików poprzez wykrywanie zablokowanych regionów
 • Zwiększenie limitu wykorzystania pamięci RAM przez FBS Worker z 2 GB do 4 GB
 • Usprawnione aktualizacje agentów z serwera backupu
 • Dodana opcja "Ostrzegaj o opóźnieniach większych niż", która pozwala określić kiedy najwcześniej program powinien generować ostrzeżenia o zaległych zadaniach
 • Automatyczne anulowanie odzyskiwania w przypadku wystąpienia błędu krytycznego (np. braku miejsca na dysku)
 • Automatyczne włączenie następujących opcji konfiguracyjnych po wykryciu dysku systemowego w zakresie archiwizacji: Przetwarzaj deskryptory zabezpieczeń, Przetwarzaj pliki zaszyfrowane, Przetwarzaj punkty dowiązań, Archiwizacja otwartych/zablokowanych plików
 • Automatyczne włączenie następujących opcji konfiguracyjnych przy odzyskiwaniu systemu operacyjnego: Przetwarzaj deskryptory zabezpieczeń, Przetwarzaj punkty dowiązań
 • Dodane ikony ostrzegające o ostatnich wyjątkach dla stacji i zadań
 • Raport Podsumowanie zadań uwzględnia teraz zadania niezrealizowane (opóźnione)
 • Możliwość wskazania kilku docelowych adresów e-mail w Alertach administracyjnych
 • Możliwość ponownej weryfikacji wszystkich archiwów
 • Dodany przycisk Multiedycja
 • Poprawiona archiwizacja różnicowa i delta - pliki, których nie można było zarchiwizować, były później jednorazowo archiwizowane w trybie pełnym
 • Poprawione kopie rotacyjne/zwalnianie miejsca na dysku - pliki, których nie można było zarchiwizować, mogły być usuwane z ostatniej kopii pełnej
 • Poprawione odświeżanie kolumny "Od ostatniego terminu" w zakładce Archiwizacja|Zadania
 • Poprawione usuwanie migawek z hosta ESX/ESXi po zakończeniu backupu (wymagany Backup Connector for VMWare 1.1)
 • Poprawione zabezpieczenia serwera WWW
 • Poprawiony błąd dekompresji dynamicznych bloków
 • Poprawiony błąd nakładania się na siebie operacji zwalniania miejsca na dysku, replikacji, weryfikacji i odzyskiwania
 • Drobne poprawki


Wersja 4.6 (build: w1200 s1678) / 2015.01.24
 • Dostosowanie programu do pracy w systemie Windows 10
 • Możliwość szybkiego podglądu plików z kopii zapasowej
 • Optymalizacja wczytywania archiwów przy odzyskiwaniu
 • Optymalizacja generowania raportu Zaległe zadania
 • Możliwość stosowania spacji i innych znaków specjalnych w Zasobach sieciowych
 • Poprawka w module replikacji na biblioteki taśmowe
 • Poprawione wykluczanie dysków z zakresu archiwizacji
 • Poprawione usuwanie kopii zapasowych z dysku przy usuwaniu stacji z ustawień programu


Wersja 4.5 (build: w1192 s1660) / 2014.12.10
 • Backup maszyn wirtualnych z hosta VMware ESX/ESXi/vSphere 4.x, 5.x (opcja)
 • Kolejkowanie zadań replikacji
 • Druga replikacja typu "Napędy dyskowe"
 • Możliwość usuwania archiwów z dysku przy usuwaniu stacji z ustawień
 • Zmniejszenie użycia pamięci RAM przy odzyskiwaniu plików i weryfikacji kopii zapasowych
 • Dodane pole "Zweryfikowane" do raportu "Inwentarz magazynu"
 • Dodane skróty klawiaturowe w zakładce Archiwizacja (Enter, Insert, Delete, CTRL + F, CTRL + S, CTRL + P, CTRL + A) oraz w oknie Przeglądanie (Enter, Backspace, CTRL + A)
 • Dodany przycisk "Rozwiń wszystko" w raportach
 • Wyeliminowanie ostrzeżeń o rozłączeniu stacji roboczej z serwerem backupu
 • Poprawiony błąd dekompresji, przez który archiwa mogły być uznawane przez FBS Server za uszkodzone
 • Poprawiony eksport tabel do pliku CSV
 • Pomijanie przy weryfikacji plików usuniętych i będących w użyciu
 • Poprawiona obsługa wirtualnego wiersza poleceń
 • Poprawione sortowanie w oknie przeglądania plików i katalogów
 • Poprawione wyświetlanie daty modyfikacji plików w oknie przeglądania plików i katalogów
 • Poprawiony backup przy zamykaniu systemu: przy chwilowej utracie połączenia, backup był natychmiast anulowany
 • Poprawiony błąd wyliczania rozmiaru odpowiedzi HTTP przy włączonej kompresji deflate, który mógł powodować, problemy z ładowaniem konsoli sterowania w przeglądarce Mozilla Firefox i Apple Safari
 • Poprawiony błąd, który mógł powodować spowolnienie backupu lokalnego (offline), jeśli stacja robocza nie była połączona w tym czasie z serwerem backupu


Wersja 4.4 (build: w1124 s1595) / 2014.09.01

Wersja 4.3.6 (build: w1090 s1462) / 2014.2.26
 • Dodane pola Przyjazna nazwa komputera i Nazwa grupy ułatwiające identyfikację komputerów i pozwalające na ich lepszą organizację
 • Dodane szybkie wyszukiwanie rekordów w tabelach
 • Dodany raport Inwentarz magazynu pokazujący wykorzystanie miejsca na dyskach serwera backupu
 • Możliwośś sparowania stacji roboczej z serwerem backupu w celu zabezpieczenia połączenia sieciowego
 • Możliwość filtrowania Dziennika zdarzeń wg kilku stacji jednocześnie
 • Zmiana orientacji raportów z pionowej na poziomą
 • Optymalizacja wydajności konsoli poprzez usuwanie ukrytych kolumn w tabelach
 • Pomijanie logowania mniej istotnych zdarzeń dotyczących przebiegu archiwizacji (postęp backupu)
 • Zmiana wykrywania zmodyfikowanych plików przy archiwizacji delta: jeśli data modyfikacji pliku i rozmiar nie uległy zmianie, ale plik jest w użyciu, to (od teraz) zostaną dodatkowo sprawdzone sumy kontrolne poszczególnych fragmentów w celu wykrycia zmian
 • Alerty generowane do pliku nie są teraz nadpisywane - nazwa pliku zawiera datę utworzenia raportu
 • Dodana zakładka Dziennik zdarzeń do konsoli sterowania użytkownika stacji
 • W zakładce Archiwizacja->Zadania kolumna Ostatnie zdarzenie zawierała zdarzenia dla wszystkich zadań zamiast zdarzenia tylko dla konkretnego zadania
 • Poprawiony błąd, który powodował, że nie można było wybrać przy odzyskiwaniu katalogów zawierających kropkę w nazwie
 • Poprawiony błąd instalatora, który powodował, że w systemach Windows XP przy archiwizacji przy zamykaniu systemu było wyświetlane okno zastępcze
 • Poprawiony błąd replikacji - replikacja była całkowicie przerywana po wykryciu jednego uszkodzonego archiwum
 • Poprawiony raport Zaległe zadania


Wersja 4.3.4 (build: w1070 s1442) / 2014.1.15

Wersja 4.3.2 (build: w1062 s1434) / 2013.11.25
 • Optymalizacja wydajności wbudowanej konsoli sterowania (GUI)
 • Optymalizacja wydajności webowej konsoli sterowania (WEB)
 • Drobne poprawki


Wersja 4.3.1 (build: w1054 s1418) / 2013.11.14
 • Wbudowana konsola sterowania (GUI)
 • Optymalizacja wydajności konsoli sterowania
 • Usprawnienie buforowania danych w pamięci podręcznej przeglądarki w celu zmniejszenia liczby żądań HTTP
 • Automatyczne pobieranie nowych skryptów konsoli sterowania po zaktualizowaniu oprogramowania
 • Możliwość zmiany haseł dostępu do konsoli sterowania przez użytkowników (bez pomocy administratora)
 • Możliwość ograniczenia dostępu do konsoli sterowania do wybranych adresów IP
 • Poprawione dodawanie kont dla użytkowników komputerów zawierających w nazwie znak - (minus)


Wersja 4.3 (build: w1048 s1350) / 2013.10.17
 • Nowe konto konsoli webowej dla użytkowników stacji roboczych, które pozwala na samodzielny backup i odzyskiwanie plików przez użytkownika komputera
 • Wielojęzyczny interfejs konsoli sterowania (aktualnie: polski i angielski)
 • Filtrowane Dziennika zdarzeń (przywrócone)
 • Przyśpieszenie ładowania listy stacji i zadań
 • Optymalizacja modułu FBS Worker
 • Optymalizacja wydajności wbudowanego serwera HTTP
 • Poprawione wyświetlanie listy plików na taśmie w przeglądarce Internet Explorer
 • Poprawione wskazania miernika szybkości odczytu dla stacji w zakładce Monitor sieci
 • Poprawione ładowanie ustawień replikacji (zmiana ustawień była uwzględniana dopiero po restarcie usługi FBS Server)


Wersja 4.2 (build: w1036 s1292) / 2013.07.26
 • Obsługa autoloaderów i bibliotek taśmowych
 • Optymalizacja wydajności modułu FBS Server
 • Backup i odzyskiwanie plików z nazwami zawierającymi znaki Unicode (obsługa m.in. jęz.: chińskiego, japońskiego, rosyjskiego, itp.)
 • Automatyczne pomijanie plików wymiany (swapfile.sys, pagefile.sys) i plików hibernacji (hiberfil.sys)
 • Automatyczne dostosowywanie limitów (przygotowywanie zadań backupu) na podstawie liczby rdzeni procesora
 • Automatyczne formatowanie nośnika w napędzie taśmowym (streamerze)
 • Okresowe usuwanie nadmiarowych wpisów z Dziennika zdarzeń w trakcie działania programu (dotychczas: tylko przy uruchamianiu)
 • Zmniejszenie rozmiaru bazy danych i optymalizacja operacji I/O
 • Automatyczny restart usługi w przypadku wystąpienia błędu krytycznego
 • Dodana opcja generowania alertów dla ostatnich 7 i 30 dni
 • Dodana lista szczegółowych informacji w alercie Podsumowanie zadań
 • Poprawiony błąd logowania do konsoli przy użyciu hasła zawierającego znaki specjalne


Wersja 4.1 (build: w1024 s1256) / 2013.06.19

Wersja 4.0.6 (build: w962 s1220) / 2013.04.29
 • Poprawiony błąd eksportu tabel do formatu CSV
 • Instalacja usługi FBS Server na specjalnym koncie zamiast na LocalSystem w celu możliwości mapowania dysków NAS na serwerze backupu
 • Automatyczne zapamiętywanie zmapowanych na serwerze backupu zasobów sieciowych
 • Dostosowanie do działania w systemach Windows SBS 2011, Windows 8 i Windows Server 2012
 • Weryfikacja podpisu cyfrowego instalatora podczas przeprowadzania aktualizacji automatycznych
 • Ukrywanie haseł do zasobów sieciowych w oknie odpowiedzi serwera i w Dzienniku zdarzeń
 • Możliwość stosowania znaków specjalnych w hasłach dostępu do konsoli sterowania


Wersja 4.0.4 (build: w960 s1202) / 2013.04.17
 • Nowe okno logowania
 • Nowe polecenie pozwalające administratorowi na wylogowanie wszystkich użytkowników i zwolnienie zasobów
 • Automatyczne zamykanie nieużywanych sesji serwera HTTP
 • Zwiększenie limitu wykorzystania pamięci RAM przez FBS Server z 2 GB do 4 GB
 • Zwiększenie limitu czasu oczekiwania konsoli na wczytanie zawartości kopii zapasowej podczas odzyskiwania
 • Optymalizacja szybkości operacji zwalniania miejsca na dysku (zwłaszcza na dyskach NAS)
 • Zmniejszenie użycia pamięci RAM podczas operacji zwalniania miejsca na dysku
 • Poprawiony błąd obsługi stacji zawierających w nazwie polskie znaki diakrytyczne
 • Poprawiony błąd dodawania nowych stacji o nazwach podobnych do już skonfigurowanych
 • Poprawione aktualizacje automatyczne stacji roboczych dla instalacji zapisanych w katalogu System32 w systemach Windows 64-bit
 • Poprawiona obsługa wyjątków w skryptach Poleceń lokalnych
Wersja 4.0.2 (build: w952 s1168) / 2013.03.14
 • Dodanie do Alertów administracyjnych raportu Statystyki zadań z trzema poziomami szczegółowości
 • Dodanie do Alertów administracyjnych typu Wpisy Dziennika zdarzeń opcji "Ważne informacje, ostrzeżenie i błędy"
 • Zwiększenie limitu rekordów dla Alertów administracyjnych typu Wpisy Dziennika zdarzeń z 300 do 3000
 • Poprawienie błędu edycji Poleceń zdalnych w przeglądarce Internet Explorer 10 Metro
 • Poprawienie błędu wczytywania do edycji pola Początek okresu dla Okresowo wykonuj kopię pełną


Wersja 4.0.1 (build: w950 s1166) / 2013.03.12
 • Poprawiony błąd aktualizacji internetowych.
  Tę poprawkę lub późniejszą trzeba ręcznie pobrać i zainstalować na serwerze backupu.
 • Dostosowanie programu do pracy w systemie Linux i Mac
 • Dodane komunikaty ostrzegające o korzystaniu ze starej wersji przeglądarki i o wyłączonej obsłudze JavaScript
 • Poprawione drobne błędy konsoli webowej (zakładki: Użytkownicy i Zasoby sieciowe)
 • Poprawiony błąd instalatora, który powodował niepotrzebne generowanie ostrzeżenia przy aktualizacji z edycji 3 do 4.
 • Poprawiony błąd zapisywania Poleceń zdalnych zawierających znak "


Wersja 4.0 (build: w940 s1150) / 2013.03.05

Zobacz: Aktualizacja licencji z edycji 3.x do 4.xWersja 3.6 (build: w904 s922) / 2011.12.09 - pobierz: Wersje archiwalne (na dole)
 • Możliwość włączenia/wyłączenia danej stacji roboczej
 • Możliwość wyłączenia ostrzeżeń o błędach sieciowych (przydatne w przypadku sieci radiowych)
 • Zwiększenie kompatybilności programu FBS Server z niektórymi programami antywirusowymi
 • Automatyczne naprawianie bazy danych w przypadku wykrycia, że ostatnie zamknięcie programu było nieoczekiwane
 • Pomijanie wysyłania alertów typu "Wpisy Dziennika zdarzeń", które nie zawierają żadnych (nowych) informacji
 • Naprawiony błąd związany z generowaniem wyjątku podczas replikacji pliku, który już nie istnieje
 • Wydłużenie czasu ponawiania próby podłączenia docelowego dysku sieciowego z 30 sekund do 5 minut
 • Opcja archiwizacji otwartych i zablokowanych plików włączona domyślnie dla nowych stacji


Wersja 3.5.6 (build: w902 s902) / 2011.09.21
 • Poprawiony błąd w algorytmie wyliczania ilości pamięci potrzebnej do dekompresji pliku
 • Automatyczne ładowanie kasety do napędu taśmowego przed replikacją


Wersja 3.5.4 (build: w900 s894) / 2011.07.22
 • Ponawianie próby otwarcia pliku w przypadku wystąpienia błędu "Operacje zapisu są zby częste"
 • Poprawiony błąd ponawiania backupu fragmentów plików po usunięciu lub uszkodzeniu archiwum pełnego dla kopii typu delta


Wersja 3.5.3 (build: w896 s890) / 2011.04.28
 • Poprawiony błąd wyliczania wirtualnego numeru klastra podczas backupu plików większych niż 32 GB


Wersja 3.5.2 (build: w894 s890) / 2011.04.21
 • Wydłużenie standardowego czasu oczekiwania na zakończenie backupu przy zamykaniu systemu z 1 do 2 godzin
 • Poprawiony błąd planowania zadań archiwizacji Tylko w określonym czasie mogący występować przy podłączeniu ponad 100 stacji roboczych


Wersja 3.5.1 (build: w890 s882) / 2011.03.26
 • Poprawiona obsługa zdarzenia resetowania magistrali We/Wy dla napędów taśmowych USB
 • Poprawione aktualizacje automatyczne programu FBS Worker na serwerze backupu
 • Poprawiony błąd "Brak nazwy komputera" podczas odzyskiwania danych przy pomocy opcji "Wybierz katalog FBF..."


Wersja 3.5 (build: w890 s880) / 2011.03.21
 • Nowe rozwiązanie archiwizacji otwartych plików oparte na technice kopiowania przy zapisie (ang. copy-on-write, COW) zastępuje mechanizm wstrzymywania procesów zapisujących dane do pliku
 • Zlikwidowany wyciek pamięci w module FBS Server
 • Poprawione zamykanie konsoli FBS Server i automatyczne uruchamianie usługi przy wylogowywaniu
 • Zwiększenie szybkości uruchamiania usługi FBS Worker
 • Zmiana domyślnego ustawienia internetowych aktualizacji automatycznych na "Wyłączone"
 • Nazwa stacji i zadań podawana w podsumowaniu replikacji automatycznych i ręcznych
 • Usunięta usterka modułu FBS Server, która przy określonych ustawieniach zakresu archiwizacji uniemożliwiała wypakowanie danych po wybraniu katalogu głównego (litery dysku)
 • Przywrócone polecenie "Archiwizuj teraz wszystkie stacje (Zadania domyślne)"
 • Poprawione odświeżanie okna programu FBS Server w systemach Windows Vista i Windows 7
 • Nowy parametr wiersza poleceń /REPAIRDB służący do awaryjnego naprawiania uszkodzonej bazy danych programu


Wersja 3.4.9 (build: w826 s866) / 2011.01.12
 • Naprawiony błąd przetwarzania długich nazw plików


Wersja 3.4.8 (build: w820 s862) / 2010.12.16
 • Poprawiony problem z automatycznym uruchamianiem usługi FBS Server


Wersja 3.4.7 (build: w818 s856) / 2010.12.09
 • Dodana opcja aktualizacji automatycznych serwera backupu
 • Dodane polecenie Pokaż plan pomagające ustawić parametry okresowych kopii pełnych
 • Poprawiony błąd dodawania nowej stacji roboczej bez zdefiniowanego harmonogramu
 • Poprawiony błąd bezpośredniego odzyskiwania na stację roboczą plików o rozmiarze 0 bajtów
 • Poprawiony błąd odzyskiwania danych stacji roboczej, która nie znajduje się w bazie danych (opcja: Wybierz katalog FBF)


Wersja 3.4.5 (build: w814 s830) / 2010.11.10
 • Zablokowanie możliwości wyboru opcji backupu przy zamykaniu systemu "Tylko jeśli jeszcze nie było zaplanowanej na dziś archiwizacji (1)" przy wyłączonym harmonogramie (Tylko na żądanie)
 • Poprawiony błąd wykonywania zaległych zadań podczas zamykania systemu przy włączonej opcji "Wykonuj zadanie tylko w określonym czasie"
 • Wyświetlanie dat i godzin w formatcie zdefiniowanym w systemie operacyjnym
 • Poprawiony błąd mechanizmu wstrzymywania procesów zapisujących dane do pliku, który mógł prowadzić do pomijania procesów z otworzonymi wieloma obiektami i pojawiania się ostrzeżenia "Nie można uzyskać stanu koherentnego..."
 • Poprawiony problem z brakiem odświeżania okna wstrzymanego programu
 • Poprawiony błąd prezentacji czasu zarchiwizowania plików typu delta w zakładce Odzyskiwanie


Wersja 3.4.4 (build: w741 s800) / 2010.10.11

Wersja 3.4.3 (build: w741 s800) / 2010.09.20
 • Poprawiony błąd archiwizacji przy zamykaniu systemu, ktory mógł powodować, że komputer nie był wyłączany po utracie połączenia z serwerem


Wersja 3.4.2 (build: w740 s800) / 2010.09.06
 • Poprawiony błąd odzyskiwania plików z długimi nazwami (> 260 znaków) z archiwów różnicowych i delta


Wersja 3.4.1 (build: w738 s796) / 2010.09.01
 • Poprawiony błąd występujący w wersji 3.4 dot. listowania ścieżek sieciowych UNC (\\serwer\udział)


Wersja 3.4 (build: w732 s792) / 2010.08.24
 • Możliwość zbiorczej edycji ustawień stacji roboczych
 • Obsługa długich nazw plików (> 260 znaków)
 • Możliwość wykonywania kilku zadań backupu podczas wyłączania komputera
 • Możliwość ograniczenia szybkości transmisji danych od strony stacji roboczych
 • Wyświetlanie szybkości odczytu danych ze stacji roboczych w zakładce Monitor sieci
 • Automatyczne kompaktowanie bazy danych w przypadku wykrycia, że ostatnie zamknięcie programu było nieoczekiwane
 • Możliwość filtrowania Dziennika zdarzeń wg czasu, rodzaju operacji, nazwy zadania i komunikatu
 • Dodanie kolumny Rodzaj operacji do Dziennika zdarzeń
 • Dodatkowe filtry w tabelach Archiwizacja (Stacje i Zadania)
 • Zapisywanie w Dzienniku zdarzeń dokładnych informacji dot. odzyskiwania
 • Możliwość zabezpieczenia dostępu do konsoli programu hasłem
 • Liczba wyjątków (błędów/ostrzeżeń) wyświetlana w podsumowaniu archiwizacji
 • Możliwość wyboru przez użytkownika czasu do ponowienia archiwizacji
 • Obsługa nowych napędów taśmowych IBM i DELL
 • Możliwość stosowania w zakresie archiwizacji zmiennych systemowych (%ProgramFiles%, %SystemRoot%, etc.)
 • Wyświetlanie dokładnych informacji o postępie archiwizacji w przypadku przetwarzania dużych plików
 • Raport Podsumowanie zadań pokazuje teraz zadania wykonane poprawnie, zadania z ostrzeżeniami i zadania niewykonane
 • Optymalizacja wczytywania archiwów ZIP
 • Zwracanie komunikatów błędów wykonania programów konsolowych przez skrypty Poleceń lokalnych bezpośrednio do programu FBS Server
 • Moduły FBS Worker, FBS Server oraz pakiet instalacyjny podpisane cyfrowo za pomocą certyfikatu Microsoft Authenticode
 • Poprawiony błąd wyznaczania kolejnego terminu wysyłki alertów administracyjnych i replikacji archiwów przy harmonogramie ustawionym na "Co określoną liczbę godzin"
 • Poprawiony problem z uzyskiwaniem podczas backupu stanu koherentnego plików PST w systemach Windows Vista i nowszych
 • Poprawiona szybkość reakcji na anulowanie przez użytkownika backupu przy zamykaniu systemu
 • Poprawiony błąd w programie aktualizującym, który mógł prowadzić do braku połączenia z serwerem backupu

Wersja 3.3.3 (build: w663 s699) / 2009.12.21
 • Poprawiona obsługa krótkich nazw katalogów

Wersja 3.3.3 (build: w658 s698) / 2009.11.23
 • Możliwość ręcznej modyfikacji ścieżek do katalogów archiwizacji i replikacji po kliknięciu w pole edycyjne przy równoczesnym przytrzymaniu klawisza [Shift]
 • Poprawiony błąd związany z wyliczaniem czasu systemowego, który mógł prowadzić do zatrzymania programatora zadań ze względu na "niepoprawną operację zmiennoprzecinkową"

Wersja 3.3.3 (build: w658 s690) / 2009.11.16
Wersja 3.3.3 (build: w658 s686) / 2009.11.12
 • Poprawiony błąd odświeżania daty podczas grupowania wpisów w Dzienniku zdarzeń
 • Poprawiony błąd instalatora FBS Worker, który mógł prowadzić do wyświetlania zastępczego okna informacyjnego (bez danych o postępie archiwizacji, etc.) podczas archiwizacji przy wyłączaniu komputerów z systemami Windows NT, Server 2000, XP i Server 2003

Wersja 3.3.3 (build: w652 s683) / 2009.11.04
 • Możliwość backupu i odzyskiwania 64-bitowych edycji systemu operacyjnego Windows (x64)
 • Poprawiony błąd mapowania przez Polecenia zdalne zasobów sieciowych zawierających w ścieżce dostępu spacje

Wersja 3.3.2 (build: w644 s681) / 2009.10.29
 • Zoptymalizowanie fazy wyszukiwania plików do archiwizacji
 • Stałe wykluczenie katalogów <litera_dysku:>\System Volume Information z zakresu archiwizacji
 • Poprawiony błąd sprawdzania wolnego miejsca w folderach UNC, który mógł prowadzić do zatrzymania pracy serwera TCP
 • Poprawione działanie programu przy ustawieniu opcji Priorytet wątku kompresującego na wartość 0 lub 1 w celu zwiększenia komfortu pracy użytkowników
 • Drobne poprawki interfejsu konsoli FBS Server
 • Usunięcie błędów programu FBS Server występujących w systemach Windows 98 i Windows Me
 • Dostosowanie instalatora do systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 w celu wyeliminowania ostrzeżenia o możliwej wadliwej aktualizacji programu

Wersja 3.3.1 (build: w615 s676) / 2009.10.05
 • Poprawiony błąd uruchamiania Poleceń lokalnych (skryptów)
 • Poprawiony błąd filtrowania alertów administracyjnych dla wpisów Dziennika zdarzeń
 • Poprawiony błąd pozostawania aktywnego okna ustawień stacji roboczej po anulowaniu operacji tworzenia nowego zadania
 • Drobne usprawnienia w mechaniźmie archiwizacji otwartych plików

Wersja 3.3.0 (build: w608 s664) / 2009.09.18
 • Bezpośrednie przywracanie danych na stację roboczą
 • Nowe Polecenia lokalne - możliwość rozszerzania funkcjonalności programu FBS Server przy pomocy skryptów (Java Script, Visual Basic Script, PHP Script, etc.)
 • Radykalny wzrost szybkości uruchamiania programu FBS Server
 • Wyszukiwarka plików w archiwach
 • Nowy panel zarządzania zasobami sieciowymi
 • Nowy raport podsumowujący wykonanie ostatniego zadania archiwizacji dla każdej stacji
 • Nowe okno przeglądania i odczytu plików z nośników taśmowych
 • Możliwość ukrycia szczegółowych wpisów w Dzienniku zdarzeń
 • Możliwość grupowania wpisów w Dzienniku zdarzeń
 • Możliwość eksportu wpisów z Dziennika zdarzeń w różnych formatach (plik tekstowy, strona HTML, arkusz Excel, plik XML lub skrypt SQL)
 • Optymalizacja wydajności Dziennika zdarzeń zawierającego więcej niż 20 tys. rekordów
 • Dodane ostrzeżenie o wykonywanej replikacji na napęd optyczny lub napęd taśmowy przy zamykaniu programu FBS Server
 • Możliwość anulowania replikacji
 • Sortowanie tabel w raportach
 • Zapis raportów do pliku i drukowanie
 • Możliwość dokładnego określenia kiedy ma być wykonywana okresowa kopia pełna w zadaniach różnicowych
 • Automatyczne usuwanie uszkodzonych i pustych archiwów po wykonaniu zadania
 • Nowy format komunikatu podsumowującego wykonanie zadania
 • Możliwość stosowania ścieżek UNC bez konieczności mapowania dysków sieciowych
 • Poprawiony drobny błąd w mechaniźmie zwalniania miejsca na dysku
 • Poprawiona funkcja obsługi końca taśmy
 • Poprawiony błąd zapisu flagi informacyjnej katalogów zgłaszany przez programy WinZip i 7-Zip
 • Zmiana domyślnej wartości dla opcji "Rozmiar fragmentów dzielonego pliku" z 10 MB do 1 MB w celu wydajniejszej archiwizacji plików pocztowych Microsoft Office Outlook


Wersja 3.1.4 (build: w599 s607) / 2009.05.05
 • Poprawiony błąd odtwarzania danych z nośnika po zmianie domyślnego rozmiaru bloku odczytu/zapisu napędu taśmowego
 • Poprawiony błąd wyznaczania kolejnego terminu archiwizacji przy włączonej opcji "Wykonuj zadanie tylko w określonym czasie"

Wersja 3.1.3 (build: w590 s578) / 2009.04.03
 • Zwiększenie szybkości transferu od serwera backupu do stacji roboczej
 • Archiwizacja pustych katalogów
 • Zapis i odtwarzanie atrybutów katalogów
 • Wprowadzone dodatkowe sprawdzanie dostępności ścieżek zdefiniowanych w zakresie archiwizacji przed wykonaniem zadania i logowanie ewentualnych ostrzeżeń
 • Generowanie ostrzeżeń w przypadku znacznego spadku liczby zarchiwizowanych plików w stosunku liczby plików ujętych podczas poprzedniej archiwizacji
 • Dodany pasek przewijania poziomego w Dzienniku zdarzeń
 • Poprawiony błąd wypakowywania danych z kopii różnicowych zawierających więcej niż 65 tys. plików
 • Poprawki interfejsu konsoli FBS Server
 • Poprawiony błąd dotyczący backupu różnicowego partycji NTFS występujący przy zmianie zegara systemowego z czasu standardowego na czas letni

Wersja 3.1.0 (build: w567 s559) / 2009.02.10
 • Replikacja na napędy taśmowe
 • Dodana kolumna Typ w zakładce Odzyskiwanie informująca o typie archiwum (pełne/różnicowe)
 • Możliwość pominięcia fazy kompaktowania bazy danych przy uruchomieniu programu (parametr -NOCOMPACT)
 • Możliwość wyboru typu replikowanych archiwów (wszystkie/tylko pełne)
 • Przyspieszenie odzyskiwania i budowania listy archiwów oraz przygotowywania zadań po stronie serwera poprzez wyeliminowanie odczytu niepowiązanych z sobą archiwów różnicowych
 • Poprawki w mechanizmie zwalniającym miejsce na dysku
 • Poprawiony mechanizm wyszukiwania identyfikatora procesu wykonującego zapis do zablokowanego pliku
 • Poprawiony błąd obsługi niestandardowego formatu daty systemowej, który mógł prowadzić do niewłaściwego wyznaczania terminu kolejnej archiwizacji
 • Poprawiony błąd oznaczania archiwów zreplikowanych
 • Poprawiony błąd obsługi nośników optycznych wielokrotnego zapisu (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW)

Wersja 3.0.8 (build: w544 s535) / 2008.11.26
 • Dodana opcja Wykonuj zadanie tylko w określonym czasie - możliwość zablokowania standardowej opcji archiwizacji zadań opóźnionych zaraz po podłączeniu komputera do sieci
 • Poprawiony błąd programu aktualizującego, który mógł blokować możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania na stacjach roboczych (zadziała dopiero przy aktualizacji z wersji 3.0.8.559 do nowszej)
 • Poprawiony błąd ustawień stacji roboczej, który mógł powodować brak automatycznej zmiany nazwy i lokalizacji archiwów po zmianie nazwy zadania lub katalogu przechowywania archiwów
 • Poprawiona wydajność Dziennika zdarzeń

Wersja 3.0.7 (build: w544 s526) / 2008.11.13
 • Możliwość ograniczenia szybkości transferu sieciowego
 • Opcja okresowego wykonywania archiwizacji pełnej w zadaniach różnicowych
 • Poprawiony problem z backupem pofragmentowanych plików przy użyciu opcji OFM
 • Drobne poprawki

Wersja 3.0.5 (build: w530 s514) / 2008.10.08
 • Poprawki interfejsu konsoli FBS Server
 • Nazwa alertu administracyjnego stosowana jako temat wiadomości e-mail
 • Poprawione kodowanie znaków w temacie wiadomości e-mail

Wersja 3.0 (build: w530 s504) / 2008.08.29
 • Odświeżony interfejs konsoli FBS Server
  • Sortowanie i filtrowanie list i tabel
  • Statusy informujące o aktywnych ostrzeżeniach dla stacji roboczej
  • Nowa tabela wyświetlająca wszystkie zdefiniowane zadania archiwizacji
  • Możliwość kopiowania wyświetlanych informacji do schowka
 • Raporty
  • Podsumowanie zadań - informacje na temat zadań archiwizacji
  • Zaległe zdania - informacje na temat niewykonanych zadań
  • Statystyki zadań - informacje na temat czasu, rozmiaru i szybkości wykonywania zadań
 • Archiwizacja danych z serwerów FTP (ftpuse)
 • Replikacja archiwów na serwer FTP (ftpuse)
 • Replikacja na napędy optyczne (CD/DVD/Blu-Ray/HD-DVD)
 • Nowe Alerty administracyjne - wysyłanie raportów i dziennika zdarzeń na serwer WWW lub e-mail
 • Poprawione drobne błędyWersja 2.9 (build: w570 s447) / 2009.02.16
 • Poprawiony problem z backupem pofragmentowanych plików przy użyciu opcji OFM
 • Liczne drobne poprawki modułu FBS Worker
Wersja 2.9 (build: w519 s447) / 2008.05.14
 • Możliwość stosowania w Poleceniach zdalnych parametru %TASKNAME% do rozróżniania zadań
 • Poprawiony problem z odzyskiwaniem danych z zadań zawierających uszkodzone pliki ZIP
 • Rozwiązanie problemu z backupem folderów zawierających dowiązania symboliczne prowadzących do zapętlenia skanowania
 • Optymalizacja fazy przygotowywania zadań po stronie serwera, przeglądania archiwów, wypakowywania
Wersja 2.8.5 (build: w507 s408) / 2008.02.08
 • Możliwość zablokowania opcji Anuluj podczas archiwizacji przy zamykaniu systemu
 • Usprawnienia w module OFM (Open File Manager), które pozwalają teraz na archiwizację plików zablokowanych, zapisanych bezpośrednio w tablicy MFT (dot. plików o rozmiarze ~1kB)
 • Wprowadzono ostrzeżenie informujące o braku wystarczających uprawnień do odczytu katalogu
 • Możliwość zmiany portu serwera poczty wychodzącej SMTP dla alertów administracyjnych
Wersja 2.8.2 (build: w483 s400) / 2008.01.19
 • Dodana opcja wstrzymywania procesów poprawiająca funkcjonalność modułu archiwizacji plików otwartych i zablokowanych (OFM - Open File Manager)
 • Poprawki zwiększające stabilność połączeń sieciowych
Wersja 2.8.0 (build: w440 s381) / 2007.11.22
 • Trzykrotny wzrost szybkości: przygotowywania zadań archiwizacji, budowania listy plików do odzyskiwania, odzyskiwania danych
 • Polecenia lokalne - możliwość wykonywania poleceń (skryptów, programów) na serwerze archiwizacji
 • Możliwość mapowania dysków sieciowych na serwerze archiwizacji
 • Poprawiony błąd blokujący zamykanie systemu operacyjnego po zakończeniu zadania jeśli w trakcie przygotowań do archiwizacji pojawił się błąd
 • Poprawiona obsługa nazw plików zawierających znaki narodowe w języku innym niż domyślny język ustawiony w systemie operacyjnym
 • Zmiany w obsłudze sytuacji wyjątkowych w module FBS Worker
 • Nowy instalator
Wersja 2.7.5 (build: w429 s355) / 2007.08.24
 • Poprawki w module odzyskiwania
 • Poprawiona obsługa masek katalogów pomijanych
 • Poprawiona obsługa nazw plików zawierających znaki specjalne
 • Zmiana formatu kodowania nazw plików z OEM do ANSI
 • Dodane ostrzeżenia informujące o braku wybranych do archiwizacji plików, katalogów lub dysków
Wersja 2.7 (build: w420 s343) / 2007.07.16
 • Archiwizacja różnicowa na poziomie fragmentów plików
 • Wyeliminowany problem ze zrywaniem połączeń
 • Drobne poprawki w module FBS Worker i FBS Server
Wersja 2.6.1 (build: w392 s316) / 2007.06.06
 • Polecenia zdalne - możliwość wykonywania poleceń (skryptów, programów) na stacjach roboczych przed i po archiwizacji
 • Replikacja - możliwość zduplikowania archiwów z serwera archiwizacji do innej lokalizacji sieciowej lub na dodatkowy dysk twardy
 • Optymalizacja fazy przygotowywania zadań po stronie serwera
 • Usprawnienia w interfejsie użytkownika pozwalające na wygodniejszą edycję zadań archiwizacji
 • Dostosowanie modułu sterowania FBS Server do 64-bitowych wersji systemu Windows
 • Poprawki w module wykonywania zadań FBS Worker (eliminacja błędu "fpiBackup error")
Wersja 2.5.0 (build: w323 s308) / 2007.02.01
 • Możliwość uruchomienia FBSServer w formie usługi systemowej - uniezależnienie pracy serwera archiwizacji od logowań administratora do systemu
 • Możliwość uruchomienia FBSWorker w formie usługi systemowej - uniezależnienie przebiegu zadań archiwizacji od logowań użytkowników do stacji roboczej
 • Możliwość definiowania masek plików i katalogów do archiwizacji uwzględniających wszystkie lokalne dyski twarde
 • Dodana opcja Przepakowywanie optymalizująca sposób gospodarowania dostępną przestrzenią dyskową poprzez szybsze usuwanie archiwów różnicowych (eliminacja problemu z automatycznym zwalnianiem miejsca na dysku dla kopii różnicowych)
 • Dodana możliwość definiowania kilku zadań archiwizacji dla jednej stacji roboczej
 • Wprowadzony rozbudowany harmonogram zadań pozwalający na ustalenie terminu archiwizacji wyrażonego jako: doby, dni tygodnia, godziny.
 • Wprowadzona możliwość wskazania wielu ścieżek docelowych ("Miejsce przechowywania archiwów")
 • Możliwość określenia maksymalnego rozmiaru Dziennika zdarzeń (eliminacja problemu z długim czasem uruchamiania programu FBSServer)
 • Poprawiony błąd polegający na synchronizacji czasu między stacjami roboczymi a serwerem archiwizacji przy wyłączonej opcji "Synchronizacja zegara"
 • Poprawiony błąd tworzenia indeksu ZIP dla archiwów mniejszych niż 4GB zawierających więcej niż 65 tysięcy plików
Wersja 2.4.7 (build: w230 s210) / 2006.03.06
 • Dodana opcja automatycznej archiwizacji danych podczas zamykania systemu
 • Wprowadzona możliwość konfiguracji zaawansowanych opcji transmisji danych, kompresji, buforowania oraz wykorzystania mocy CPU
 • Wprowadzona opcja minimalizacji konsoli serwera przy uruchamianiu, minimalizacji do tray'a oraz blokada przypadkowego zamknięcia programu
 • Poprawiony błąd listowania pustych dysków zdalnych
 • Poprawiony błąd odczytywania katalogu przechowywania archiwów, który mógł blokować możliwość wykonywania kopii przyrostowej
 • Poprawiony błąd powodujący pomijanie plików częściowo zablokowanych oraz przerywanie zadania po wystąpieniu błędu przy jednoczesnym dublowaniu się zakresów archiwizacji
 • Poprawiony błąd powodujący problemy z archiwizacją podczas stosowania masek plików archiwizowanych i pomijanych zawierających nawiasy klamrowe
Wersja 2.4.0 (build: w166 s197) / 2005.09.07
 • Dodana możliwość archiwizacji otwartych/zablokowanych plików (open file manager)
 • Wprowadzona możliwość szyfrowania archiwów za pomocą algorytmów Rijndael (AES), Serpent lub Twofish
 • Poprawione kilka drobnych błędów
Wersja 2.2.0 (build: w150 s193) / 2005.07.15
 • Dostosowanie programu do pracy na komputerach z aktywnymi Usługami terminalowymi
 • Zwiększenie stabilności poprzez zmianę sposobu kierowania odwołań do bazy danych
 • Wprowadzenie możliwości anulowania zadania będącego w trakcie przygotowań po stronie serwera
 • Dodana opcja pozwalająca na natychmiastową archiwizację wszystkich stacji roboczych
 • Optymalizacja programatora zadań
 • Wprowadzenie podglądu stanu stacji roboczych w zakładce Monitor sieci
 • Zwiększenie szybkości odczytu listy plików i katalogów zdalnych komputerów
 • Dodanie pola edycyjnego umożliwiającego ręcznie wpisanie ścieżki zdalnej
 • Wprowadzenie wykrywania i blokady połączeń wielokrotnych
 • Wprowadzona detekcja awarii połączenia (wykrywanie spadku szybkości transmisji)
Wersja 2.1.5 (build: w124 s112) / 2005.03.14
 • Możliwość określenia ilości przechowywanych archiwów (kopie rotacyjne)
 • Dodanie modułu alertów administracyjnych - wysyłanie informacji o błędach na wskazany adres email
 • Możliwość anulowania bieżącego zadania archiwizacji
 • Optymalizacja oprogramowania FBS Worker - rozmiar pliku wykonywalnego został zmniejszony z 231 KB do 115 KB
 • Przyspieszenie fazy przygotowań do archiwizacji (wyszukiwanie plików)
 • Zwiększenie szybkości wyświetlania listy plików i katalogów zdalnego komputera
 • Zwiększenie szybkości archiwizacji poprzez dodanie funkcji buforowania przesyłanych plików (opcja CONNECTION - CACHE SIZE)
 • Dodana opcja COMPRESSION - PRIORITY, służąca do określania maksymalnego obciążenia CPU, wprowadzona w celu zapewnienia komfortowej pracy na komputerze podczas wykonywania archiwizacji
Wersja 2.0.1 (build: W62 S80) / 2004.08.01
 • Zmiana formatu archiwów z Microsoft® CAB (Cabinet) na PKWARE® ZIP (64-bit extensions)
 • Możliwość archiwizacji plików o rozmiarach większych niż 4 GB
 • Obsługa archiwów o rozmiarach do (teoretycznie) 9 EB
 • Wprowadzenie kompresji "w locie" - podczas archiwizacji nie są generowane żadne pliki tymczasowe
 • Wprowadzenie kompresji różnicowej/przyrostowej
 • Wprowadzenie modułu odzyskiwania danych
 • Eliminacja błędów protokołu transmisji danych oraz zwiększenie szybkości przesyłu
 • Zmniejszenie wymagań sprzętowych i systemowych dla FBS Worker: Intel 486DX, 12 RAM, Windows 95 SR1
Wersja 1.0.0 (build: W01 S01) / 2002.05.22
 • Archiwizacja plików z komputerów połączonych do sieci lokalnej LAN (TCP/IP)
 • Centralne sterowanie
 • Planowanie zadań archiwizacji
 • Logowanie zdarzeń


Przypominamy, że aktualizacje w ramach tej samej edycji są bezpłatne, a przy aktualizacji z edycji poprzedniej przysługuje 50% rabat.

Program do kopii bezpieczeństwa - Ferro Backup System - historia aktualizacji
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2024 FERRO Software