SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
FTPUse Command

Ftpuse - Mapuje serwer FTP jako lokalny napęd dyskowy

Polecenie do mapowania zasobu sieciowego jako lokalnego dysku twardego z wykorzystanie protokołu FTP

Polecenie FTPUSE mapuje zdalny zasób (serwer FTP) jako lokalny dysk. Dzięki temu można korzystać z dysku serwera FTP jak z lokalnego dysku twardego. FTPUSE jest darmowym narzędziem, które powstało podczas prac nad sieciowym systemem archiwizacji danych Ferro Backup System. Z dysku zmapowanego przy użyciu polecenia FTPUSE można jednak korzystać z dowolnej aplikacji (np.: Windows Explorer, Total Commander, konsola MS-DOS).

Pobierz

Pobierz bezpłatny program FTPUSE: Strona pobierania


Mapowanie katalogu serwera FTP pod lokalną literę dysku


Składnia polecenia jest zbliżona do składni polecenia NET USE i wygląda następująco:

Składnia

FTPUSE devicename [ftphostname[/remotepath] [password]]
         [/USER:username]
         [/NOPASSIVE]
         [/OWNERACCESSONLY]
         [/PORT:portnumber]
         [/HIDE]
         [/DEBUG]
         [[/DELETE]]


Parametry

devicename
Przypisuje nazwę urządzenia, które należy połączyć z zasobem FTP lub odłączyć od niego.

ftphostname
Określa nazwę komputera, adres IP lub adres IPv6 serwera FTP, z którym należy nawiązać połączenie

remotepath
Określa nazwę katalogu zdalnego, który będzie katalogiem głównym dla mapowanego dysku

password
Określa hasło potrzebne do uzyskania dostępu do serwera FTP.

/USER
Określa nazwę użytkownika, której należy użyć do logowania na komputerze zdalnym.

/NOPASSIVE
Nawiązuje połączenie z serwerem FTP w trybie aktywnym.

/OWNERACCESSONLY
Dostęp do dysku będzie możliwy tylko z aplikacji, która wywołała polecenie FTPUSE

/PORT
Określa numer portu TCP, którego należy używać do kontaktowania się z serwerem FTP. Domyślnie używany jest port TCP 21.

/HIDE
Ukrywa okno programu

/DEBUG
Tryb debugowania.

/DELETE
Anuluje określone połączenie z serwerem FTP.Przykłady

Aby przypisać (zmapować) nazwę urządzenia dyskowego F: do głównego katalogu znajdującego się na serwerze ftp.intel.com, należy wpisać:

FTPUSE F: ftp.intel.com

Aby przypisać (zmapować) nazwę urządzenia dyskowego F: do katalogu Pub znajdującego się na serwerze ftp.intel.com, należy wpisać:

FTPUSE F: ftp.intel.com/Pub ftpuse@example /USER:anonymous

Aby uruchomić polecenie w tle, należy wpisać:

FTPUSE F: ftp.intel.com /HIDE

Aby usunąć mapowanie, należy wpisać:

FTPUSE F: /DELETEWymagania

Ponieważ FTPUSE do działania potrzebuje sterowników, jest on dystrybuowany w postaci pakietu instalacyjnego. Pakiet ten zawiera sterowniki systemu plików DOKAN oraz sam program FTPUSE. FTPUSE działa pod systemami: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 (32-bit) oraz Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008R2 (64-bit).Pobierz

Pobierz bezpłatny program FTPUSE: Strona pobierania


Dodatkowe informacje

Polecenie FTPUSE korzysta ze sterownika systemu plików DOKAN, stworzonego przez Hiroki Asakawa. Działa podobnie do znanego z systemu Linux polecenia, które wykorzystuje sterownik FUSE. FTP USE może stanowić uzupełnienie polecenia NET USE, które służy do mapowania zasobów sieciowych, ale nie wykorzystuje protokołu FTP.Powiązane artykuły Bazy wiedzy

  1. Przechowywanie kopii zapasowych na dysku NAS - Backup na dysk sieciowy
  2. Wykonywanie kopii zapasowej dysku NAS - Backup i archiwizacja dysku sieciowego (NAS)


Słowa kluczowe
jak zamapować zmapować podmapować mapowanie ftp jako web folder katalog udział napęd dysk litera podłączanie montowanie sieć psp ps3

Mapowanie folderu serwera FTP jako dysku lokalnego - FTPUSE
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software