Zadzwoń: 33 81 71 960 lub 506 337 172    
Logo programu Ferro Backup System
Program do backupu - Ferro Backup System
EN English version   PL Polska wersja
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20120502-I01
Ostatnia weryfikacja : 20 wrzesień 2012
Wersja : 1.1


Archiwizacja danych w chmurze - sposób na backup online

W niniejszym artykule omówione zostały korzyści płynące z zastosowania popularnych usług magazynujących dane w chmurze prywatnej do przeprowadzania tzw. backupu online przy pomocy klasycznych narzędzi do wykonywania kopii zapasowych. Przedstawiony został także sposób implementacji takiego rozwiązania na przykładzie programu Ferro Backup System.


Archiwizacja plików kopii zapasowych w chmurze

Usługi, takie jak Microsoft SkyDrive, Dropbox czy Google Drive, działają w oparciu o tzw. chmurę (ang. cloud) i służą do przechowywania danych na serwerach zlokalizowanych w Internecie. Dostęp do tych zasobów można uzyskać za pomocą oprogramowania dostarczanego przez dostawców takich usług. Programy tego typu działają w tle i automatycznie synchronizują pliki z określonego katalogu na dysku lokalnym z wirtualnym dyskiem w chmurze. Wszystkie zmiany w katalogu na dysku lokalnym są odzwierciedlane na dysku w chmurze, a reorganizacja plików w chmurze pociąga za sobą zmianę plików na dysku lokalnym. Przykładowo: utworzenie nowego pliku na dysku lokalnym spowoduje przesłanie tego pliku na dysk w chmurze, a usunięcie pliku w chmurze spowoduje również usunięcie tego pliku z dysku lokalnego. Takie działanie pozwala w bardzo prosty sposób rozszerzyć standardowe rozwiązanie do backupu o tzw. backup online lub backup disk-to-disk to Cloud. Powielenie i przechowywanie dodatkowych kopii zapasowych na serwerach w Internecie może być dobrym dodatkiem do istniejącego rozwiązania, które magazynuje archiwa tylko w sieci lokalnej.


Powiązanie rozwiązania do backupu w sieci lokalnej z usługą w chmurze

Korzystając z oprogramowania, np. z Ferro Backup System, w połączeniu z jedną z ww. usług, można w łatwy sposób wykonać tzw. backup online, który zapewni większe bezpieczeństwo poprzez rozmieszczenie danych w różnych lokalizacjach geograficznych.

Wdrożenie takiego rozwiązania przy pomocy FBS można zrealizować na dwa opisane ponieżej sposoby.


1) Bezpośredni backup na dysk w chmurze

Rozwiązanie to polega na ustawieniu głównego magazynu przechowywania archiwów na lokalny katalog usługi dysku lub też ustawienie lokalnego katalogu usługi dysku na główny magazyn przechowywania archiwów.

Wszystkie nowe i zmieniane archiwa zapisane przez FBS na dysku lokalnym zostaną automatycznie przesłane na dysk usługi. Jest to najprostsze rozwiązanie, które wymaga najmniejszej ilości miejsca na serwerze backupu. Ma też jednak dość poważną wadę. Ponieważ synchronizacja dysku w chmurze z dyskiem lokalnym działa zazwyczaj w obie strony, to w przypadku usterki technicznej takiej usługi kopie lokalne również mogą zostać skasowane.


2) Replikacja archiwów na dysku w chmurze

W tym wypadku zamiast bezpośredniego backupu najpierw replikujemy archiwa przy pomocy wbudowanej w FBS funkcji replikacji. Podczas replikacji FBS kopiuje archiwa z serwera backupu do wskazanej lokalizacji na tym samym komputerze lub do innego udziału w sieci LAN (np. na dysk NAS). Replikacja ta działa tylko w jedną stronę w ten sposób, że synchronizuje pliki z serwera backupu (z głównego magazynu przechowywania archiwów) z miejscem replikacji. Innymi słowy - zmiany w głównym folderze przechowywania archiwów są automatycznie odzwierciedlane w miejscu replikacji, ale zmiany w miejscu replikacji nie powodują zmian w głównym katalogu przechowywania archiwów. W tym wypadku aplikację usługi w chmurze należy skonfigurować w taki sposób, aby synchronizowała katalog, w którym znajdują się zreplikowane archiwa. W ten sposób mamy pewność, że w przypadku awarii u dostawcy chmury będziemy mieli dostęp do kopii zapasowych przechowywanych lokalnie.


Ogranicznia backupu online

Ponieważ szybkość dostępu do dysku w chmurze jest ograniczona szybkością łącza internetowego, tego typu backup online, zwłaszcza przy dużej liczbie komputerów, najlepiej ograniczyć do najistotniejszych danych. W przeciwnym wypadku synchronizacja lokalnego serwera backupu z usługą w chmurze będzie trwała bardzo długo, a przy bardzo dużych archiwów może nigdy nie zostać zakończona.

Ilość danych przechowywanych w chmurze można ograniczyć poprzez zawężenie zakresu archiwizacji, zastosowanie backupu delta i wybór do replikacji tylko najistotniejszych archiwów. Więcej informacji nt. ustawień programu pod kątem backupu przez Internet można przeczytać w artykule Archiwizacja danych w sieciach rozległych i o obniżonej przepustowości.

Jeśli archiwa zawierają poufne dane, warto zastosować szyfrowanie wbudowane w program. W ten sposób zabezpieczymy się przed skutkami ewentualnego upublicznienia archiwów zmagazynowanych na dysku w chmurze.


Podsumowanie

Korzystając z klasycznego rozwiązania do backupu w sieciach LAN typu disk-to-disk wraz z usługą magazynowania plików w chmurze, można w prosty sposób wykonywać backup typu disk-to-disk to Cloud. Połączenie obu rozwiązań przynosi korzyści w postaci wydajnej archiwizacji i możliwości szybkiego odzyskiwania danych z archiwów lokalnych oraz podniesienia bezpieczeństwa poprzez powielenie i przechowywanie dodatkowych kopii zapasowych w innej lokalizacji geograficznej.


Zobacz też

Copyright © 2000-2017 FERRO Software

Archiwizacja danych w chmurze - sposób na backup online
Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie FERRO Software