SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       

Właściwości programu do backupu danych w sieciach LAN i WAN

Cecha Std Pro Ent Korzyści

Kluczowe właściwości programu Ferro Backup System™

Backup delta z kompresją opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Zwiększenie szybkości backupu, zmniejszenie obciążenia sieci i rozmiarów kopii zapasowych o 95%. Program potrafi wykonać kopię tych części pliku (bloków), które uległy zmianie. Daje to doskonałe rezultaty zwłaszcza podczas backupu dużych plików (np. pliki PST Outlook, bazy danych SQL). Dodatkowo dane są kompresowane już po stronie komputera źródłowego. ... »
Tworzenie obrazów dysków opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Możliwość backupu całych dysków/partycji wraz z systemem operacyjnym i programami. Backup można wykonywać w czasie normalnej pracy komputera, zarówno w trybie pełnym, różnicowym, jak i delta. ... »
Przywracanie całego systemu operacyjnego opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Możliwośc uruchomienia uszkodzonego komputera z płyty lub napędu USB i odzyskanie systemu operacyjnego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem na nowym, czystym dysku twardym (ang. bare metal recovery). ... »
Backup i odzyskiwanie plików lub katalogów opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Dla każdego komputera można wskazać dokładnie, które pliki lub katalogi mają być archiwizowane. Można używać symboli wieloznacznych (masek), aby wskazać nazwy lub rozszerzenia plików do archiwizacji i do wykluczenia z archiwizacji. ... »
Backup uprawnień i dowiązań symbolicznych opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Można archiwizowac i przywracać zaawansowane właściwości systemu plików NTFS, takie jak: deskryptory zabezpieczeń ACL, właścicieli plików, atrybuty, dowiązania symboliczne i stałe, pliki zaszyfrowane EFS, BitLocker, etc. ... »
Archiwizacja otwartych i zablokowanych plików opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Backup plików, które są używane i zablokowane przez inne procesy. Dzięki temu można wykonywać kopię zapasową plików, na których ktoś pracuje. Może to być baza danych, plik pocztowy (np. Outlook PST), rejestr systemowy, itp. ... »
Cofanie zmian (wersjonowanie) opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Daje możliwość "cofnięcia się w czasie" i przywrócenia wybranego pliku lub całego dysku na stan z określonego dnia w przeszłości. Pozwala cofnąć zmiany w uszkodzonych plikach, które powstały ze względu na działanie programów szyfrujących typu ransomware, locker, crypter (np. CryptoLocker), błąd ludzki lub awarię sprzętową ... »
Backup przy wyłączaniu komputera opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Backup może być automatycznie uruchamiany, jeżeli użytkownik wyłącza komputer. Taka forma backupu daje gwarancję, że wszystkie nowe i zmienione pliki zostaną zabezpieczone na zakończenie dnia pracy. ... »
Backup po podłączeniu komputera do sieci opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Poza ustawieniem sztywnego harmonogramu wykonywania kopii, archiwizacja może być automatycznie uruchomiona zaraz po podłączeniu komputera do sieci firmowej, co często przydaje się w przypadku komputerów przenośnych, dla których ciężko zaplanować dokładny termin backupu. ... »
Backup maszyn wirtualnych z hosta opcja dostępna opcja dostępna opcja dostępna Pozwala archiwizować maszyny wirtualne pracujące pod kontrolą Microsoft Hyper-V lub VMWare ESX(i) W ten sposób szybko zabezpieczysz całe maszyny wirtualne (z plikami VHD, VMDK, itd.) bez konieczności ich zatrzymywania. Backup może być wykonywany w trybie pełnym, różnicowym, jak i delta (ang. block level backup). ... »
Obsługa napędów taśmowych i bibliotek opcja dostępna opcja dostępna Program pozwala na archiwizację danych na napędy taśmowe (streamery), biblioteki taśmowe i autoloadery. Obsługiwane są wszystkie popularte urządzenia taśmowe, m.in.: DELL (PowerVault), IBM (System Storage), HP (StorageWorks, Ultrium), itd. ... »
Możliwość instalacji klienta przez GPO opcja dostępna opcja dostępna Pozwala na zdalną instalację programu FBS Worker na wszystkich komputerach podłączonych do domeny za pomocą paczki MSI. ... »
Współpraca z serwerami Syslog opcja dostępna opcja dostępna Daje możliwość monitorowania pracy programu za pomocą zewnętrznego oprogramowania służącego do analizy i raportowania stanu sieci, urządzeń i systemów. ... »
Obsługa własnych certyfikatów SSL opcja dostępna opcja dostępna Daje możliwość korzystania z własnych certyfikatów SSL do zabezpieczania połączeń HTTPS z konsolą sterowania. ... »
Dwuosobowa kontrola administracyjna opcja dostępna Zwiększa bezpieczeństwo poprzez konieczność autoryzowania wykonywanych operacji przez drugiego administratora (tzw. two-man rule). Opcja ta jest przydatna w firmach i instytucjach (np.: banki, instytucje rządowe, wojsko), w których wymagane jest stosowanie dodatkowych procedur zabezpieczających. ... »

Wydajność

Maksymalna wykorzystywana liczba rdzeni CPU 8 32 64 Większa liczba obsługiwanych rdzeni pozwala lepiej wykorzystać moc nowoczesnych procesorów, co przekłada się na większą wydajność serwera backupu
Maksymalna wykorzystywana ilość RAM 12 GB 32 GB 64 GB Większa ilość obsługiwanej pamięci RAM przekłada się na większą szybkość przygotowywania zadań archiwizacji i operacji zwalniania miejsca na dysku
Rozmiar puli buforów plików 4 MB 16 MB 24 MB Większy bufor plikowy zapewnia większą wydajność operacji I/O, dzięki czemu archiwizacja może być wykonywana szybciej


Pozostałe właściwości programu

Praca w systemie rozproszonymProgram działa w architekturze klient-serwer, dzięki czemu istnieje możliwość równoległego wykonywania backupu z wszystkich komputerów (wykorzystywana jest moc komputerów klienckich a nie serwera backupu), kompresji i szyfrowania już po stronie stacji roboczej, backupu systemu operacyjnego, backupu delta (diff), backup przy zamykaniu systemu, etc.
Centralne sterowanieBackupem komputerów można sterować z jednego miejsca. W konsoli sterowania widoczne są wszystkie komputery, ich dyski i pliki. Wystarczy wybrać co, kiedy i gdzie ma się backupować. Odzyskiwanie danych również można wykonać nie odchodząc od serwera backupu.
Transparentna archiwizacjaArchiwizacja jest wykonywana w tle (program nie wyświetla okna na komputerach klienckich) i nie jest odczuwalna przez pracowników. Dla każdego komputera można zwiększyć lub zmniejszyć priorytet wątku archiwizacji oraz ustalić przedział czasowy, w którym backup powinien być wykonywany wolniej.
Wygodne odzyskiwanie danychAdministrator nie musi się zastanawiać, czy dana kopia jest kopią pełną, różnicową, czy kopią delta. Wszystkie kopie są wyświetlane, jak kopie pełne. Wystarczy wybrać komputer, punkt przywracania (datę backupu), zakres odzyskiwania i gdzie wypakować dane.
Szyfrowanie i bezpieczeństwo danych osobowych (RODO)Program oferuje możliwość szyfrowania archiwów za pomocą najsilniejszych algorytmów z kluczem 256 bit zapewniających bezpieczeństwo sieci i informacji wymaganych przez RODO. Wspiera wbudowane w system technologie BitLocker i Encrypting File System (EFS).
Automatyzacja zadań archiwizacjiRaz skonfigurowany System może działać w tle. Nie ma konieczności ciągłego nadzoru.
Archiwizacja pełnaPodstawowa forma archiwizacji. Za każdym razem wykonywany jest backup wszystkich wybranych dysków, katalogów lub plików.
Archiwizacja przyrostowa/różnicowaArchiwizacja plików, które zostały zmienione od czasu poprzedniej archiwizacji pełnej lub przyrostowej. Zwiększa szybkość wykonywania archiwizacji i oszczędza miejsce potrzebne do przechowywania archiwów.
Archiwizacja różnicowa na poziomie fragmentów plików (delta)Rozszerzenie archiwizacji przyrostowej/różnicowej. Daje jeszcze większą oszczędność miejsca na dysku archiwizacji oraz przyspiesza proces wykonywania kopii. Szczególnie przydatna przy archiwizacji dużych plików (np.: bazy danych, pliki pocztowe) z tego względu, że archiwizowane są tylko te części pliku, które zostały zmienione.
Backup baz danych
i plików poczty
Daje możliwość wykonania backupu bazy danych bez zatrzymywania serwera bazodanowego oraz backupu dużych plików pocztowych (Outlook *.PST) podczas godzin pracy. Więcej...
Szyfrowanie archiwów i transferuArchiwizowane dane mogą być szyfrowane za pomocą algorytmów Rijndael(AES), Serpent, Twofish. Szyfrowanie odbywa się po stronie stacji roboczej, dlatego dane są zabezpieczone już podczas przesyłu do serwera archiwizacji. Więcej...
Kompresja po stronie stacji roboczejArchiwizacja i kompresja danych odbywa się po stronie stacji roboczych. Dzięki temu wykorzystana zostanie moc obliczeniowa wszystkich komputerów w firmie i zmniejszy się ilość przesyłanych przez sieć danych. Z tego też względu na serwer archiwizacji można przeznaczyć zwykły komputer PC z większym dyskiem twardym.
Replikacja archiwówMożliwość automatycznego duplikowania archiwów z serwera archiwizacji do innej lokalizacji sieciowej, na dodatkowy dysk twardy, serwer NAS, serwer FTP, napęd optyczny (CD/DVD/Blu-Ray/HD-DVD), napęd taśmowy (DDS, DLT, LTO, AIT, etc.) lub na dysk w chmurze (backup online)
Aktualizacje automatyczneOprogramowanie jest automatycznie uaktualniane na wszystkich komputerach wchodzących w skład Systemu.
Równoległa archiwizacjaPodczas archiwizacji wykorzystywana jest moc obliczeniowa wszystkich komputerów. Z tego względu komputery mogą być archiwizowane w tym samym czasie.
Alerty administracyjneW przypadku wystąpienia awarii, operator otrzymuje powiadomienie na konto e-mail.
Otwarta architekturaMożliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów lub plików wsadowych na serwerze backupu i na komputerach zdalnych przy użyciu Poleceń lokalnych i Poleceń zdalnych
RaportyRaporty zawierają dane podsumowujące przebieg archiwizacji, informacje na temat zaległych zadań archiwizacji oraz statystyki.
Ochrona przed ransomwareMożna zabezpieczyć dokumenty z komputerów i serwerów NAS oraz same kopie zapasowe przed programami szyfrującymi pliki typu ransomware.

...i dodatkowo

Pomoc techniczna w jęz. polskimW przypadku problemów z instalacją lub konfiguracją programu zadzwoń na naszą infolinię. Odpowiedzi na Twoje pytania otrzymasz bezpośrednio od programistów tworzących Ferro Backup System.
Bezterminowa licencjaLicencja nie jest ograniczona czasowo. Oznacza to, że po dokonaniu opłaty, z programu można korzystać cały czas bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Darmowe aktualizacje
w ramach tej samej serii
Aktualizacje w ramach tej samej serii (obecnie 6.x) są bezpłatne. W przypadku pojawienia się kolejnej serii otrzymasz rabat 50%.Przejdź do strony: Zamów teraz
Zobacz też: Wzór SIWZ


Właściwości programu do backupu
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software