SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20150226-I01
Ostatnia weryfikacja : 14 sierpień 2018
Wersja : 1.4

Bezpośrednie przywracanie systemu operacyjnego

UwagaPrzestarzałe rozwiązanie. Nowszy artykuł: Zautomatyzowane przywracanie systemu

Niniejszy artykuł opisuje procedurę przywracania systemu operacyjnego z serwera kopii zapasowych poprzez sieć do uszkodzonego komputera.

W przypadku uszkodzenia komputera można odtworzyć cały system operacyjny na nowy dysk twardy (ang. bare metal recovery) korzystając z poniższej procedury, która składa się z: uruchomienia komputera z płyty FBS Recovery, utworzenia partycji systemowej i odzyskania systemu z serwera kopii zapasowych.

Aby odtworzyć cały system operacyjny na nowym czystym dysku twardym, wykonaj poniższe kroki.

1. Uruchom komputer z płyty FBS Recovery

Uruchom komputer z płyty CD, DVD lub z dysku flash USB przygotowanego za pomocą programu FBS Recovery Disk Creator, podaj adres serwera backupu i ewentualnie inne opcje konfiguracji sieci. Program FBS Worker działający w trybie Odzyskiwania automatycznie skonfiguruje sieć i podłączy się do wskazanego serwera backupu.

Komputer uruchomiony z płyty FBS Recovery działający w trybie przywracania

Rys. 1 Komputer uruchomiony z płyty FBS Recovery działający w trybie przywracania


Jeśli program nie może się połączyć z podanym serwerem backupu, skonfiguruj sieć ręcznie przy pomocy polecenia NETSH, a następnie uruchom FBS Worker z parametrem -recovery.


2. Przygotuj partycję systemową

Przygotowanie partycji systemowej można wykonać za pomocą polecenia DISKPART. Polega ono na wykonaniu następujących czynności:

Ważna informacja Aby sprawdzić rodzaj firmware, można wykonać następujące polecenie:
wpeutil UpdateBootInfo | reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Control /v PEFirmwareType
Gdzie: BIOS = 0x1; UEFI = 0x2


Przygotowanie partycji rozruchowej - wykonać tylko dla UEFI
  1. Zmiany tabeli partycji dysku z MBR na GPT - convert gpt
  2. Utworzenie partycji systemowej EFI - create partition EFI size=260
  3. Sformatowaniu partycji - format quick fs=fat32 label="System"
  4. Przypisaniu litery dysku - assign letter=S

Przygotowanie partycji systemowej - wykonać zawsze (BIOS i UEFI)
  1. Utworzenie partycji podstawowej - create partition primary
  2. Sformatowaniu partycji - format
  3. Przypisaniu litery dysku - assign letter=C
  4. Oznaczeniu partycji, jako aktywnej (tylko dla MBR/BIOS) - active
Aby uzyskać dostęp do wiersza poleceń komputera pracującego w trybie Odzyskiwania, połącz się z Konsolą sterowania FBS Server, przejdź do zakładki Monitor sieci, wybierz z listy odpowiedni komputer, a następnie kliknij "Wykonaj polecenie na stacji -> Wiersz poleceń".


Ważna informacjaInformacja. Nazwa komputera pracującego w trybie Odzyskiwania rozpoczyna się od ciągu "RECOVERY-", np. RECOVERY-MININT-1234567.


3. Odtwarzanie systemu operacyjnego

Po utworzeniu partycji systemowej należy przejść do zakładki Odzyskiwanie, wybrać komputer, który chcemy odzyskać i zaznaczyć partycję systemową (np. C: ). Następnie należy kliknąć "Wypakuj lub Przywróć -> Przywróć system". W oknie "Odzyskiwanie" trzeba wybrać komputer docelowy pracujący w trybie Odzyskiwania oraz wskazać literę partycji utworzonej w pkt.2 (np. C: ).

Po kliknięciu OK rozpocznie się odzyskiwanie systemu operacyjnego. Po jego zakończeniu wyjmij nośnik FBS Recovery i uruchom komputer ponownie.


4. Dostosowywanie sekcji rozruchowej po zmianie sprzętu

Jeśli w komputerze został wymieniony dysk lub inny komponent komputera, system operacyjny może się nie uruchomić z powodu niezgodności wpisów w sekcji rozruchowej z aktualnym stanem sprzętu. Aby zaktualizować sekcję rozruchową, należy wykonać poniższe polecenia korzystając z wirtualnego wiersza poleceń konsoli FBS Server lub z wiersza poleceń konsoli odzyskiwania Windows.

Windows XP, Windows Server 2003
bootsect /nt52 C: 


Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
dla MBR/BIOS:
bcdboot C:\windows /s C: /f BIOS 
bootsect /nt60 C: 
dla GPT/UEFI:
bcdboot C:\windows /s S: /f UEFI     
bootsect /nt60 S: LiteraturaPrzywracanie systemu operacyjnego z serwera kopii zapasowych
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software