SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20180814-I01
Ostatnia weryfikacja : 28 styczeń 2023
Wersja : 1.2

Zautomatyzowane przywracanie systemu operacyjnego

Niniejszy artykuł opisuje procedurę przywracania systemu operacyjnego z serwera kopii zapasowych poprzez sieć do uszkodzonego komputera.

W przypadku uszkodzenia komputera można odtworzyć cały system operacyjny na nowy dysk twardy (ang. bare metal recovery) korzystając z poniższej procedury, która składa się z: uruchomienia komputera z płyty FBS Recovery, utworzenia partycji systemowej i odzyskania systemu z serwera kopii zapasowych. Procedura jest zgodna z:
 • System operacyjny: Windows 2000*, Windows XP, Windows Server 2003, Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2016, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022
 • Architektura sytemu: 32-bit lub 64-bit
 • Firmware: BIOS lub UEFI
 • Rodzaj partycji MBR lub GPT
Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne od standardowego przywracania obrazu dysku, ponieważ pozwala:
 • szybciej i częściej wykonywać backup partycji systemowej, a przez to odzyskać system odzwierciedlający stan zaraz sprzed awarii
 • odzyskać system na inny dysk niż był używany pierwotnie, np. na większy lub mniejszy dysk, z partycji MBR na GPT, z macierzy RAID na SATA, itp.
 • uruchomić system na innym komputerze lub w maszynie wirtualnej


Aby odtworzyć cały system operacyjny na nowym czystym dysku twardym, wykonaj poniższe kroki.

1. Uruchom komputer z płyty FBS Recovery

Uruchom komputer z płyty CD, DVD lub z dysku flash USB przygotowanego za pomocą programu FBS Recovery Disk Creator, podaj adres serwera backupu i ewentualnie inne opcje konfiguracji sieci. Program FBS Worker działający w trybie Odzyskiwania automatycznie skonfiguruje sieć i podłączy się do wskazanego serwera backupu.

Komputer uruchomiony z płyty FBS Recovery działający w trybie przywracania

Rys. 1 Komputer uruchomiony z płyty FBS Recovery działający w trybie przywracania


Przed uruchomieniem komputera z płyty CD, DVD lub z dysku flash USB z systemem FBS Recovery w niektórych komputerach trzeba uaktywnić tryb BIOS, Legacy lub Compatible. Po zakończeniu przywracania można przywrócić tryb UEFI.

System FBS Recovery zbudowany jest w oparciu o Windows 10 i zawiera sterowniki do większości urządzeń. Jeśli jednak program nie wykrywa karty sieciowej, podłącz na czas przywracania systemu jakąś popularną kartę sieciową PCI lub USB.


2. Przygotuj partycję systemową

W konsoli sterowania FBS Server przejdź do zakładki Odzyskiwanie, wybierz komputer do odzyskania, wskaż odpowiednie archiwum i podświetl dysk systemowy (zazwyczaj C:), a następnie wybierz polecenie Przywróć lub wypakuj->Przywróć system.

Wybór dysku i partycji docelowej

Rys. 1 Wybór dysku i partycji docelowej


W wyświetlonym oknie trzeba wybrać dysk i partycję docelową. Jeśli partycja nie istnieje, należy ją utworzyć. Rodzaj dysku jakiego należy użyć (MBR lub GPT) zależy od przywracanego systemu operacyjnego. Starsze systemy Windows XP i Windows Server 2003 muszą być przywracane na dysk MBR, a nowsze mogą być na dowolnej partycji: MBR lub GPT (zazwyczaj GPT).

W przypadku przywracania systemu do maszyny wirtualnej należy pamiętać, że:
 • VMWare ESX(i) - ponieważ FBS Recovery nie zawiera sterowników SCSI firmy VMWare, dysk docelowy musi być podłączony do kontrolera IDE lub LSI Logic SAS.
 • Microsoft Hyper-V - ponieważ Hyper-V nie umożliwia uruchamiania systemu operacyjnego z dysków SCSI, dysk docelowy musi być podłączony do kontrolera IDE, a nie SCSI.


3. Odtwarzanie systemu operacyjnego

Po kliknięciu OK rozpocznie się odzyskiwanie systemu operacyjnego. Program automatycznie wykona następujące czynności:
 • formatowanie partycji docelowej i utworzenie ukrytej partycji systemowej EFI (tylko w przypadku odzyskiwania na dysk GPT)
 • wypakowanie plików z kopii zapasowej, odtworzenie dowiązań symbolicznych i uprawnień do plików i katalogów
 • odtworzenie sekcji rozruchowej
Po zakończeniu odzyskiwania wyjmij nośnik FBS Recovery i uruchom komputer ponownie. Jeśli system został odzyskany na partycję GPT, należy zmienić tryb pracy komputera z BIOS na UEFI.


Uwagi dotyczące sprzętu

Macierze RAID - FBS Recovery obsługuje sprzętowe macierze RAID, które nie wymagają dodatkowych sterowników oraz niektóre macierze programowe. Jeśli macierz RAID nie jest wykrywana, to należy ręcznie załadować sterowniki urządzenia. W tym celu po wyjściu z kreatora i przejściu do wiersza poleceń należy załadować sterowniki za pomocą polecenia drvload podając ścieżkę do pliku .inf:
drvload inf_path
Sterownik musi być w wersji 32-bit (tylko podczas odzyskiwania). Ponowne uruchomienie kreatora połączenia z serwerem backupu jest możliwe po wywołaniu polecenia startnet.

Karty sieciowe - płyta FBS Recovery zawiera sterowniki do większości kart sieciowych. Jeśli karta sieciowa nie jest wykrywana, to istnieją dwa rozwiązania:
 • (Najprostsze) na czas odzyskiwania podłączyć do komputera inną kartę sieciową (na PCI lub USB) bazującą na popularnym chipsecie (np. Realtek)
 • Załadować sterowniki karty sieciowej za pomocą polecenia drvload (przykład jak dla programowych macierzy RAID)Uwagi

* Windows 2000 - partycję docelową należy utworzyć ręcznie za pomocą polecenia DiskPart lub innego


Zobacz też

Jak archiwizować system (partycję systemową)?
Przywracanie systemu operacyjnego Windows z kopii zapasowej
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software