SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu: FS-FBS-20160714-I01
Ostatnia weryfikacja: 30 maj 2023
Wersja: 1.9


Uruchomienie programu Ferro Backup System na serwerze NAS Synology

Artykuł opisuje sposób instalacji serwera archiwizacji i klienta bezpośrednio na dysku NAS Synology

Program Ferro Backup System na serwerze NAS Synology

Wymagania

 • Serwer NAS Synology z procesorem x86-64
  (czyli dowolny Intel lub AMD; nie ARM)
 • 512 MB RAM
 • System Synology DSM 5.2 lub nowszy
 • Ferro Backup System 5.1.1 lub nowszy


Wstęp

Przed rozpoczęciem właściwej instalacji programu Ferro Backup System na NAS Synology (opisywanym dalej jako "host") należy zainstalować aplikację Synology Docker. Procedura instalacji pakietów aplikacji dodatkowych jest opisana na stronie producenta urządzania w artykule Instalacja pakietów. Procedura tworzenia kontenerów Docker została opisana w artykule Tworzenie kontenera.Zobacz prezentację: Jak zainstalować serwer backupu na NAS Synology1. Pobieranie obrazu

Zaloguj się do konsoli DSM Synology, wybierz polecenie Menu główne -> Docker -> Rejestr, w polu wyszukiwania wpisz "Ferro Backup" lub "ferro backupsystem", a następnie pobierz obraz "ferro/backupsystem".

Pobieranie obrazu Docker - Ferro Backup System2. Tworzenie kontenera

Przejdź do zakładki Docker -> Obraz, zaznacz "ferro/backupsystem" i wybierz polecenie Uruchom.

Następnie w kreatorze tworzenia kontenera uzupełnij wszystkie pola podane poniżej. W nawiasach podane są dodatkowe informacje (nie należy ich przepisywać). Dla pozostałych pól, które nie zostały tu wymienione, należy pozostawić wartości domyślne

Tworzenie kontenera Docker - Ferro Backup System

Tworzenie kontenera Dockera) Instalacja serwera - jeśli serwer NAS będzie wykorzystywany w roli serwera backupu:
Nazwa kontenera: FBSServer (może być dowolna)
Uruchom kontener przy użyciu wysokich uprawnień: Tak

Ustawienia zaawansowane >> Wolumin -> Dodaj folder
 Plik/folder: /Public/fbs (jeśli taki katalog nie istnieje, należy go utworzyć)
 Ścieżka montowania: /fbs (musi być dokładnie taka; wielkość liter ma znaczenie)
 Tylko do odczytu: Nie

Ustawienia zaawansowane >> Sieć
 Rodzaj: HOST (użyj tej samej sieci co host)
 
Ustawienia zaawansowane >> Środowisko
 Polecenie wykonania: FBS_Server (musi być dokładnie takie; wielkość liter ma znaczenie)


Wolumin - Ferro Backup System

Ustawienie woluminu /fbs (w kontenerze kontener) = /Public/fbs (na Synology)


Sieć w trybie host - Ferro Backup System

Ustawienie sieci w trybie HOST


Środowisko - Ferro Backup System

Ustawienie polecenia wykonania: FBS_Server (dla serwera backupu) lub FBS_Worker (dla klienta)Uwagi do instalacji serwera backupu:
 • Aby połączyć się z konsolą sterowania programu FBS Server, wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres IP hosta oraz port 4530, np.:
  http://192.168.100.10:4530/
  
 • Aby archiwa zapisywane przez FBS Server były dostępne poza kontenerem, należy w konsoli sterowania Ferro Backup System - Server przejść do zakładki Ustawienia -> Podstawowe i zmienić ścieżkę w polu Główny katalog przechowywania archiwów na:
  Z:\fbs
  
  Przy takim ustawieniu wszystkie archiwa będą dostępne z hosta w katalogu współdzielonym "/Public/fbs" lub poprzez otoczenie sieciowe: "\\ADRES_IP_HOSTA\Public\fbs"b) Instalacja klienta - jeśli pliki z tego serwera NAS mają być dostępne dla innego serwera backupu:
Nazwa kontenera: FBSWorker (może być dowolna)
Uruchom kontener przy użyciu wysokich uprawnień: Tak

Ustawienia zaawansowane >> Środowisko
 Polecenie wykonania: FBS_Worker (musi być dokładnie takie; wielkość liter ma znaczenie)

Ustawienia zaawansowane >> Wolumin -> Dodaj folder
 Plik/folder: /Public/fbs (jeśli taki katalog nie istnieje, należy go utworzyć)
 Ścieżka montowania: /fbs (musi być dokładnie taka; wielkość liter ma znaczenie)
 Tylko do odczytu: Nie

 Plik/folder: /Public (lub inny katalog hosta przeznaczony do archiwizacji)
 Ścieżka montowania: /host (może być dowolna)
 Tylko do odczytu: Nie

Uwagi do instalacji klienta:
 • Aby ustawić lub zmienić docelowy serwer backupu, należy otworzyć w edytorze tekstu plik "/Public/fbs/app/FBSWorker.ini" i w linii "HOST" wpisać adres IP lub nazwę sieciową serwera, np.:
  HOST=192.168.100.10
  
  Po zapisaniu zmian i ponownym uruchomieniu kontenera, FBSWorker połączy się automatycznie z podanym serwerem backupu.

 • Wymieniony powyżej "Wolumin z hosta" można archiwizować wybierając w programie ścieżkę Z:\host lub podkatalog3. Uruchomienie kontenera

Przejdź do zakładki Docker -> Kontener, zaznacz utworzony kontener i wybierz akcję Uruchom. Przy pierwszym uruchomieniu kontenera zostanie pobrana i zainstalowana najnowsza wersja Ferro Backup System.

Postęp instalacji można śledzić w oknie Docker -> Kontener -> FBSServer -> Szczegóły -> Terminal

Program instalowany jest na dysku NAS w folderze współdzielonym "/Public/fbs/app". Zawartość tego folderu można przeglądać za pomocą Synology File Station lub poprzez otoczenie sieciowe "\\ADRES_SERWERA_NAS\Public\fbs\app".


Kontener Ferro Backup System uruchomiony na serwerze NAS Synology

Kontener Ferro Backup System uruchomiony na serwerze NAS Synology


4. Aktualizacje

W większości przypadków wystarczy zaktualizować sam program FBS Worker lub FBS Server za pomocą wbudowanych mechanizmów aktualizacji. Sporadycznie aktualizacji może wymagać cały kontener. Poniżej opisano oba scenariusze.

a) Aktualizacja programu

Po ukazaniu się nowej wersji programu należy wykonać następujące kroki:
 • Aby zaktualizować program FBS Serwer, wystarczy uruchomić konsolę sterowania FBS Server, przejść do zakładki Ustawienia->Podstawowe i kliknąć polecenie "Sprawdź aktualizacje". W celu zautomatyzowania tego procesu, można włączyć opcję Aktualizuj serwer backupu poprzez Internet.
 • Aby na bieżąco aktualizować program FBS Worker, należy na serwerze backupu włączyć opcję Aktualizuj stacje robocze z serwera backupu.
Po aktualizacji wszystkie ustawienia i kopie zapasowe będą zachowane.


b) Aktualizacja kontenera

Po ukazaniu się nowej wersji kontenera można wykonać następujące kroki:
 • Przejdź do zakładki Docker -> Kontener, zaznacz kontener i wybierz polecenie Ustawienia -> Eksport (typ: Eksportuj ustawienia kontenera)
 • Usuń kontener
 • Pobierz ponownie obraz kontenera tak jak zostało to opisane w tym artykule w pkt. 1. Pobieranie obrazu
 • Przejdź do zakładki Docker -> Kontener i wybierz polecenie Ustawienia -> Importuj
Jeśli program jest zainstalowany - zgodnie z powyższą instrukcją - poza kontenerem (w katalogu współdzielonym "/Public/fbs/app"), to po aktualizacji wszystkie ustawienia i kopie zapasowe będą zachowane. Jeżeli program lub kopie zapasowe są zapisane wewnątrz kontenera (nie są dostępne poprzez Synology File Station), to przed wykonaniem powyższej procedury aktualizacji kontenera należy skopiować ustawienia (plik FBSDatabase.abs) i foldery kopii zapasowych (.FBF) poza kontener. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną.

5. Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób dodać dysk USB lub kolejny wolumin?
 1. Zatrzymaj kontener
 2. Wybierz kontener, a następnie kliknij Edytuj i przejdź do zakładki Ustawienia woluminu
 3. Kliknij Dodaj folder i wybierz odpowiednią ścieżkę na dodatkowym woluminie lub dysku USB
 4. W polu ścieżka montowania wpisz dowolną nazwę, np.: /dysk2 lub /usb
 5. Po ponownym uruchomieniu kontenera dodatkowy wolumin lub dysk USB będzie dostępny w podkatalogu dysku Z:, np. jako: Z:\dysk2 lub Z:\usbZobacz teżInstalacja programu Ferro Backup System na dysku NAS Synology
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2023 FERRO Software