SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu: FS-FBS-20160714-I01
Ostatnia weryfikacja: 27 lipiec 2023
Wersja: 1.8


Uruchomienie programu Ferro Backup System na serwerze NAS QNAP

W artykule opisano procedurę instalacji i konfiguracji serwera backupu oraz klienta bezpośrednio na dysku NAS QNAP

Ferro Backup System na serwerze NAS QNAP

Wymagania

 • Serwer NAS QNAP z procesorem x86-64 (czyli Intel lub AMD; nie ARM)
 • 1 GB RAM
 • System QNAP QTS 4.2 lub nowszy
 • Ferro Backup System 5.1 lub nowszyWstęp

Przed rozpoczęciem właściwej instalacji programu Ferro Backup System na NAS QNAP (opisywanym dalej jako "host") należy zainstalować aplikację QNAP Container Station. Procedura ta została dokładnie opisana na stronie producenta urządzania w artykule Instalacja aplikacji Container Station.Zobacz prezentację: Jak zainstalować serwer backupu na NAS QNAP1. Pobieranie obrazu

Zaloguj się do konsoli serwera QNAP, wybierz polecenie Container Station -> Kontenery -> Utwórz, w polu Obraz wpisz "ferro/backupsystem" i kliknij Dalej.

Pobieranie obrazu Docker - Ferro Backup System

UwagaJeżeli nie można pobrać obrazu kontenera poprzez panel QNAP, wykonaj poniższe polecenie po zalogowaniu się do serwera NAS poprzez SSH na konto admin:
docker pull ferro/backupsystem

2. Tworzenie kontenera

Po kliknięciu Dalej zostanie wyświetlona zakładka Konfiguruj kontener.

Tworzenie kontenera Docker - Ferro Backup System


Następnie uzupełnij wszystkie pola podane poniżej. W nawiasach podane są dodatkowe informacje (nie należy ich przepisywać). Dla pozostałych pól, które nie zostały tu wymienione, należy pozostawić wartości domyślne.

a) Instalacja serwera - jeśli serwer NAS będzie wykorzystywany w roli serwera backupu:
Nazwa: FBSServer (może być dowolna)
Polecenie: FBS_Server (musi być dokładnie takie; wielkość liter ma znaczenie)

Ustawienia zaawansowane >> Urządzenie
 Uruchom kontener w trybie uprzywilejowanym: Tak 
 
Ustawienia zaawansowane >> Sieć
 Tryb sieci: Host

Ustawienia zaawansowane >> Foldery współdzielone
 Wolumin z hosta: /Public/fbs (jeśli taki katalog nie istnieje, należy go utworzyć)
 Punkt zamontowania: /fbs (musi być dokładnie taki; wielkość liter ma znaczenie)

Uwagi do instalacji serwera backupu:b) Instalacja klienta - jeśli pliki z tego serwera NAS mają być dostępne dla innego serwera backupu:
Nazwa: FBSWorker (może być dowolna)
Polecenie: FBS_Worker (musi być dokładnie takie; wielkość liter ma znaczenie)

Ustawienia zaawansowane >> Urządzenie
 Uruchom kontener w trybie uprzywilejowanym: Tak 
 
Ustawienia zaawansowane >> Foldery współdzielone
 Wolumin z hosta: /Public/fbs (jeśli taki katalog nie istnieje, należy go utworzyć)
 Punkt zamontowania: /fbs (musi być dokładnie taki; wielkość liter ma znaczenie)

 Wolumin z hosta: /Public (lub inny katalog hosta przeznaczony do archiwizacji)
 Punkt zamontowania: /host (może być dowolny)

Kliknij Ustawienia zaawansowane, aby skonfigurować pozostałe parametry.


Polecenie instalacji FBS Server

Polecenie instalacji modułu FBS Server

Tryb sieci

Tryb sieci: hostFolder instalacji programu poza kontenerem

Poprawnie ustawiony folder instalacji programu poza kontenerem

Tryb uprzywilejowany

Tryb uprzywilejowany: włączony


Uwagi do instalacji klienta:
 • Aby ustawić lub zmienić docelowy serwer backupu, należy otworzyć w edytorze tekstu plik "/Public/fbs/app/FBSWorker.ini" i w linii "HOST" wpisać adres IP lub nazwę sieciową serwera, np.:
  HOST=192.168.100.10
  
  Po zapisaniu zmian i ponownym uruchomieniu kontenera, FBSWorker połączy się automatycznie z podanym serwerem backupu.

 • Wymieniony powyżej "Wolumin z hosta" można archiwizować wybierając w programie ścieżkę Z:\host lub podkatalog3. Uruchomienie kontenera

Przejdź do zakładki Container Station -> Kontenery, zaznacz utworzony kontener i wybierz akcję Start. Przy pierwszym uruchomieniu kontenera zostanie pobrana i zainstalowana najnowsza wersja Ferro Backup System.

Postęp instalacji można śledzić w oknie Konsola

Program instalowany jest na dysku NAS w folderze współdzielonym "/Public/fbs/app". Zawartość tego folderu można przeglądać za pomocą QNAP File Station lub poprzez otoczenie sieciowe "\\ADRES_SERWERA_NAS\Public\fbs\app".


Program Ferro Backup System uruchomiony na serwerze NAS QNAP

Program Ferro Backup System uruchomiony na serwerze NAS QNAP


4. Aktualizacje

W większości przypadków wystarczy zaktualizować sam program FBS Worker lub FBS Server za pomocą wbudowanych mechanizmów aktualizacji. Sporadycznie aktualizacji może wymagać cały kontener. Poniżej opisano oba scenariusze.

a) Aktualizacja programu

Po ukazaniu się nowej wersji programu należy wykonać następujące kroki:
 • Aby zaktualizować program FBS Serwer, wystarczy uruchomić konsolę sterowania FBS Server, przejść do zakładki Ustawienia->Podstawowe i kliknąć polecenie "Sprawdź aktualizacje". W celu zautomatyzowania tego procesu, można włączyć opcję Aktualizuj serwer backupu poprzez Internet.
 • Aby na bieżąco aktualizować program FBS Worker, należy na serwerze backupu włączyć opcję Aktualizuj stacje robocze z serwera backupu.
Po aktualizacji wszystkie ustawienia i kopie zapasowe będą zachowane.


b) Aktualizacja kontenera

Po ukazaniu się nowej wersji kontenera można wykonać następujące kroki:
 • Przejdź do zakładki Container Station -> Kontener, a następnie zatrzymaj i usuń kontener
 • Przejdź do zakładki Container Station -> Obrazy, a następnie usuń obraz ferro/backupsystem
 • Pobierz ponownie obraz kontenera tak jak zostało to opisane w p. 1. Pobieranie obrazu
 • Utwórz ponownie kontener tak jak zostało to opisane w p. 2. Tworzenie kontenera
Jeśli program jest zainstalowany - zgodnie z powyższą instrukcją - poza kontenerem (np. w katalogu współdzielonym "/Public/fbs/app"), to po aktualizacji wszystkie ustawienia i kopie zapasowe będą zachowane. Jeżeli program lub kopie zapasowe są zapisane wewnątrz kontenera (nie są dostępne poprzez QNAP File Station), to przed wykonaniem powyższej procedury aktualizacji kontenera należy skopiować ustawienia (plik FBSDatabase.abs) i foldery kopii zapasowych (.FBF) poza kontener. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną.

5. Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób archiwizować wszystkie zasoby (root) dysku NAS QNAP, a nie tylko katalog udostępniony Public?
Ponieważ nie da się tego zrobić za pomocą panelu sterowania QNAP, należy zalogować się do serwera QNAP za pomocą SSH i wykonać następujące polecenie:
docker run --privileged --name FBSWorker --hostname NASSERVER --restart=always -v /share/Public/fbs:/fbs -v /:/host ferro/backupsystem FBS_Worker
Główny katalog (root) serwera QNAP będzie dostępny dla programu FBS Worker poprzez Z:\host\
Opis użytych parametrów polecenia docker run dostępny jest na stronie Uruchomienie Ferro Backup System w systemach Linux


Nie można uruchomić kontenera z powodu błędu: exec format error
Ten komunikat oznacza, że urządzenie posiada procesor ARM, a wymagany jest procesor Intel lub AMD. Na takim urządzeniu nie można uruchomić serwera backupu.


Zobacz teżInstalacja Ferro Backup System na dysku NAS QNAP
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2023 FERRO Software