SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu: FS-FBS-20160625-I01
Ostatnia weryfikacja: 2 sierpień 2019
Wersja: 1.6


Uruchomienie Ferro Backup System w systemach Linux za pomocą technologii Docker

Artykuł opisuje sposób instalacji i uruchomienia serwera backupu lub klienta na komputerze z systemem operacyjnym Linux za pomocą konteneryzacji Docker

Instalacja programu w postaci kontenera Docker jest łatwiejsza niż tradycyjna instalacja bezpośrednio w systemie Linux. Posiada także dodatkową zaletę w postaci odizolowania programu od pozostałych aplikacji działających na tym samym komputerze oraz możliwości łatwego przenoszenia zainstalowanego i skonfigurowanego programu do innych komputerów.

Instalacja programu w systemach Linux bez użycia kontenerów Docker została opisana tutaj. Instrukcja instalacji w systemach Windows opisana jest tu. Informacje zawarte w tym artykule można użyć do uruchomienia programu na serwerach NAS, jednak dokładne informacje na temat instalacji programu na dyskach QNAP i dyskach Synology zostały opisane w odrębnych artykułach.


Wymagania

Do uruchomienia programu wymagany jest:
 • komputer z procesorem Intel x86-64
 • 1 GB RAM
 • Linux (Ubuntu, Red Hat, CentOS, Fedora, Debian, SUSE, openSUSE, Oracle, ASUSTOR i inne dystrybucje)
 • Ferro Backup System 5.1 lub nowszy


1. Instalacja silnika Docker

Przed instalacją programu na komputerze-hoście (opisywanym dalej jako "host") musi być zainstalowany Docker Engine, który zarządza kontenerami. W większości dystrybucji pobranie, instalacja i uruchomienie Docker Engine polega na wykonaniu instrukcji:

sudo apt-get install docker-ce
lub
sudo yum install docker-ce


Szczegółowe informacje na temat instalacji silnika Docker dostępne są tu: Docker for Linux.


2. Instalacja programu

Serwer backupu
Jeżeli host będzie wykorzystywany jako serwer backupu, należy wykonać poniższe polecenie, aby pobrać, zainstalować i uruchomić program serwerowy (FBS Server):
docker run --privileged --name FBSServer --hostname BACKUPSERVER --restart=always --net=host -v /Public/fbs:/fbs ferro/backupsystem FBS_Server

Uwagi do instalacji serwera backupu:Klient
Jeżeli program ma archiwizować zasoby hosta, należy wykonać poniższe polecenie, aby pobrać, zainstalować i uruchomić klienta programu (FBS Worker):
docker run --name FBSWorker --hostname NASSERVER --restart=always -v /Public/fbs:/fbs -v /:/host ferro/backupsystem FBS_Worker

Uwagi do instalacji klienta:
 • Aby ustawić lub zmienić docelowy serwer backupu, należy otworzyć w edytorze tekstu plik "/Public/fbs/app/FBSWorker.ini" i w linii "HOST" wpisać adres IP lub nazwę sieciową serwera, np.:
  HOST=192.168.100.10
  
  Po zapisaniu zmian i ponownym uruchomieniu kontenera, FBSWorker połączy się automatycznie z podanym serwerem backupu.

 • Wymieniony powyżej "Wolumin z hosta" można archiwizować wybierając w programie ścieżkę Z:\host lub podkatalogSerwer backupu i klient
Jeżeli program ma wykonywać obie funkcje - pełnić rolę serwera backupu i dawać możliwość archiwizacji komputera - należy wykonać następujące polecenie:
docker run --name FBS --hostname NASSERVER --restart=always --net=host -v /Public/fbs:/fbs -v /:/host ferro/backupsystem


Poniżej zostały opisane zastosowane parametry polecenia docker run:
 • --name - przyjazna nazwa kontenera, np.: FBS, FBSServer, FBSWorker, itp.
 • --hostname - przyjazna nazwa sieciowa, np.: SERWERBACKUPU, SERWERFBS
 • --restart=always - kontener z programem będzie automatycznie uruchamiany przy uruchomieniu hosta
 • --net=host - kontener będzie miał dostęp do portów TCP hosta
 • -v /Public/fbs:/fbs - katalog z hosta "/Public/fbs" będzie dostępny dla kontenera z programem jako Z:\fbs. Program będzie mógł zapisywać ustawienia i archiwa bezpośrednio w systemie plików hosta (w katalogu /Public/fbs) a nie w kontenerze. Zapisywanie archiwów poza kontenerem jest szybsze i pozwala zarządzać archiwami z hosta.
 • -v /:/host - katalog główny (root) z hosta będzie dostępny dla programu jako Z:\host. Zastosowanie tego parametru pozwoli usłudze klienta backupu (FBS Worker) odczytywać wszystkie pliki z hosta


3. Obsługa

Po wykonaniu powyższego polecenia program jest zainstalowany i gotowy do pracy.


4. Aktualizacje

W większości przypadków wystarczy zaktualizować sam program FBS Worker lub FBS Server za pomocą wbudowanych mechanizmów aktualizacji. Sporadycznie aktualizacji może wymagać cały kontener. Poniżej opisano oba scenariusze.

a) Aktualizacja programu

Po
ukazaniu się nowej wersji programu należy wykonać następujące kroki:
 • Aby zaktualizować program FBS Serwer, wystarczy uruchomić konsolę sterowania FBS Server, przejść do zakładki Ustawienia->Podstawowe i kliknąć polecenie "Sprawdź aktualizacje". W celu zautomatyzowania tego procesu, można włączyć opcję Aktualizuj serwer backupu poprzez Internet.
 • Aby na bieżąco aktualizować program FBS Worker, należy na serwerze backupu włączyć opcję Aktualizuj stacje robocze z serwera backupu.
Po aktualizacji wszystkie ustawienia i kopie zapasowe będą zachowane.


b) Aktualizacja kontenera

Po ukazaniu się nowej wersji kontenera można wykonać następujące kroki:
 • Usuń kontener oraz stary obraz kontenera za pomocą poleceń docker rm [nazwa kontenera] -f i docker rmi ferro/backupsystem -f, np:
  docker rm BACKUPSERVER -f
  docker rmi ferro/backupsystem -f
  
 • Utwórz ponownie kontener za pomocą polecenia docker run (patrz: p.2).
Jeśli program jest zainstalowany - zgodnie z powyższą instrukcją - poza kontenerem (w katalogu współdzielonym "/Public/fbs/app"), to po aktualizacji wszystkie ustawienia i kopie zapasowe będą zachowane. Jeżeli program lub kopie zapasowe są zapisane wewnątrz kontenera, to przed wykonaniem powyższej procedury aktualizacji kontenera należy skopiować ustawienia (plik FBSDatabase.abs) i foldery kopii zapasowych (.FBF) poza kontener. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną.


Zobacz teżBackup komputerów z systemem Linux
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software