Zadzwoń: 33 81 71 960 lub 506 337 172    
Logo programu Ferro Backup System
Program do backupu - Ferro Backup System
EN English version   PL Polska wersja
Identyfikator artykułu: FS-FBS-20160625-I01
Ostatnia weryfikacja: 30 styczeń 2018
Wersja: 1.4


Uruchomienie Ferro Backup System w systemach Linux za pomocą technologii Docker

Artykuł opisuje sposób instalacji i uruchomienia serwera backupu lub klienta na komputerze z systemem operacyjnym Linux za pomocą konteneryzacji Docker

Instalacja programu w postaci kontenera Docker jest łatwiejsza niż tradycyjna instalacja bezpośrednio w systemie Linux. Posiada także dodatkową zaletę w postaci odizolowania programu od pozostałych aplikacji działających na tym samym komputerze oraz możliwości łatwego przenoszenia zainstalowanego i skonfigurowanego programu do innych komputerów.

Instalacja programu w systemach Linux bez użycia kontenerów Docker została opisana tutaj. Instrukcja instalacji w systemach Windows opisana jest tu. Informacje zawarte w tym artykule można użyć do uruchomienia programu na serwerach NAS, jednak dokładne informacje na temat instalacji programu na dyskach QNAP i dyskach Synology zostały opisane w odrębnych artykułach.


Wymagania

Do uruchomienia programu wymagany jest:
 • komputer z procesorem Intel x86-64
 • 1 GB RAM
 • Linux (Ubuntu, Red Hat, CentOS, Fedora, Debian, SUSE, openSUSE, Oracle i inne dystrybucje)
 • Ferro Backup System 5.1 lub nowszy


Instalacja silnika Docker

Przed instalacją programu na komputerze-hoście (opisywanym dalej jako "host") musi być zainstalowany Docker Engine, który zarządza kontenerami. W większości dystrybucji pobranie, instalacja i uruchomienie Docker Engine polega na wykonaniu instrukcji:

sudo apt-get install docker-ce
lub
sudo yum install docker-ce


Szczegółowe informacje na temat instalacji silnika Docker dostępne są tu: Docker for Linux.


Instalacja programu

Serwer backupu
Jeżeli host będzie wykorzystywany jako serwer backupu, należy wykonać poniższe polecenie, aby pobrać, zainstalować i uruchomić program serwerowy (FBS Server):
docker run --privileged --name FBSServer --hostname BACKUPSERVER --restart=always -p 4530:4530 -p 4531:4531 -v /Public/fbs:/fbs ferro/backupsystem FBS_Server

Uwagi do instalacji serwera backupu:Klient
Jeżeli program ma archiwizować zasoby hosta, należy wykonać poniższe polecenie, aby pobrać, zainstalować i uruchomić klienta programu (FBS Worker):
docker run --name FBSWorker --hostname NASSERVER --restart=always -v /Public/fbs:/fbs -v /:/host ferro/backupsystem FBS_Worker

Uwagi do instalacji klienta:
 • Aby ustawić lub zmienić docelowy serwer backupu, należy otworzyć w edytorze tekstu plik "/Public/fbs/app/FBSWorker.ini" i w linii "HOST" wpisać adres IP lub nazwę sieciową serwera, np.:
  HOST=192.168.100.10
  
  Po zapisaniu zmian i ponownym uruchomieniu kontenera, FBSWorker połączy się automatycznie z podanym serwerem backupu.

 • Wymieniony powyżej "Wolumin z hosta" można archiwizować wybierając w programie ścieżkę Z:\host lub podkatalogSerwer backupu i klient
Jeżeli program ma wykonywać obie funkcje - pełnić rolę serwera backupu i dawać możliwość archiwizacji komputera - należy wykonać następujące polecenie:
docker run --name FBS --hostname NASSERVER --restart=always -p 4530:4530 -p 4531:4531 -v /Public/fbs:/fbs -v /:/host ferro/backupsystem


Poniżej zostały opisane zastosowane parametry polecenia docker run:
 • --name - przyjazna nazwa kontenera, np.: FBS, FBSServer, FBSWorker, itp.
 • --hostname - przyjazna nazwa sieciowa, np.: SERWERBACKUPU, SERWERFBS
 • --restart=always - kontener z programem będzie automatycznie uruchamiany przy uruchomieniu hosta
 • -p 4530:4530 -p 4531:4531 - połączenia z hostem na portach 4530 i 4531 będą kierowane do kontenera z programem. Parametr ten jest potrzebny tylko w przypadku uruchamiania serwera backupu, który nasłuchuje na porcie TCP 4531 (połączenia od klientów - FBS Worker) i porcie TCP 4530 (połączenia od użytkowników konsoli sterowania - Przeglądarka internetowa)
 • -v /Public/fbs:/fbs - katalog z hosta "/Public/fbs" będzie dostępny dla kontenera z programem jako Z:\fbs. Program będzie mógł zapisywać ustawienia i archiwa bezpośrednio w systemie plików hosta (w katalogu /Public/fbs) a nie w kontenerze. Zapisywanie archiwów poza kontenerem jest szybsze i pozwala zarządzać archiwami z hosta.
 • -v /:/host - katalog główny (root) z hosta będzie dostępny dla programu jako Z:\host. Zastosowanie tego parametru pozwoli usłudze klienta backupu (FBS Worker) odczytywać wszystkie pliki z hosta


Obsługa

Po wykonaniu powyższego polecenia program jest zainstalowany i gotowy do pracy.


Zobacz też
Pobierz program Pobierz program   Zamów program Zamów teraz   Drukuj Drukuj stronę  

Copyright © 2000-2018 FERRO Software

Backup komputerów z systemem Linux
Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie FERRO Software