SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20101006-I01
Ostatnia weryfikacja : 4 wrzesień 2015
Wersja : 1.5


Instalacja Ferro Backup System w systemach Linux i Mac OS X

Artykuł omawia sposób instalacji i uruchomienia programu Ferro Backup System w systemach Linux, BSD i Mac OS X.


UwagaPrzestarzałe rozwiązanie. W zamian zalecamy instalację kontenera Docker.

Wstęp

Ferro Backup System wymaga do działania interfejsu programistycznego WinAPI. WinAPI to zestaw bibliotek pozwalających na ładowanie, uruchamianie i interakcję aplikacji z systemem operacyjnym i innymi programami. Interfejs ten nie jest standardowo dostępny w systemach uniksopodobnych. Aby można było uruchomić aplikacje Win32 w systemach innych niż Windows, należy zainstalować odpowiednią implementację WinAPI dla danego systemu operacyjnego.

Wine jest implementacją interfejsu programistycznego WinAPI zawierającą loader i biblioteki potrzebne do uruchomienia aplikacji Windows na Linuksie i innych systemach operacyjnych zgodnych z POSIXem.


Rys. 1 Ferro Backup System uruchomiony pod Linux Ubuntu 10.04

Rys. 1 Ferro Backup System uruchomiony pod Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx)


Poniżej przedstawiono kroki potrzebne do uruchomienia programu FBS Server i FBS Worker w systemach Linux, BSD i Mac OS X.

1. Instalacja środowiska Wine

Instalacja polega na pobraniu odpowiedniego dla danego systemu operacyjnego pakietu instalacyjnego (deb, rpm, etc...) Wine i instalacja zgodnie ze wskazówkami opisanymi na stronie projektu: www.winehq.org/download/

2. Instalacja Ferro Backup System

a) systemy z powłoką graficzną

Instalator Ferro Backup System jest przystosowany do działania w środowisku Windows i U*IX/Wine. Proces instalacji w obu wypadkach jest taki sam i został opisany na stronie Instalacja oprogramowania do backupu

b) systemy z powłoką tekstową (bez powłoki graficznej)

Jeśli w systemie nie ma powłoki graficznej, program trzeba zainstalować ręcznie. Pliki programu, o których jest mowa poniżej, można skopiować z komputera, na którym wykonano standardową instalację (pkt. a).
 • FBS Worker (dla stacji roboczych)
  1. skopiować plik FBSWorker.exe do komputera docelowego
  2. uruchomić FBSWorker.exe z parametrem install i hostname:
   wine FBSWorker.exe -install -hostname:NAZWA_LUB_IP_SERWERA_BACKUPU
   
 • FBS Server (dla serwera backupu)
  1. skopiować wszystkie pliki z katalogu Ferro Backup System do komputera docelowego
  2. uruchomić FBSServer.exe z parametrem install:
   wine FBSServer.exe -install
   

3. Automatyczne uruchamianie usług systemowych przy włączaniu komputera

Środowisko Wine uruchamia usługi systemowe dopiero po zalogowaniu użytkownika do systemu i uruchomieniu dowolnej aplikacji WinAPI (np. cmd.exe, clock.exe). Po zamknięciu wszystkich aplikacji uruchomionych pod kontrolą Wine usługi również są zatrzymywane.

Aby wszystkie usługi systemu Windows zainstalowane pod Wine były automatycznie uruchamiane podczas startu systemu uniksopodobnego i nie były zamykane podczas wylogowywania użytkowników, należy dodać poniższe polecenie do jednego ze skryptów startowych, np. do pliku /etc/rc.local
su - NAZWA_KONTA -c "/scieżka_do_pliku/wineserver -p; wine winver"
Przykład:
su - ROOT -c "/usr/lib/i386-linux-gnu/wine/wineserver -p; wine winver"


Znane ograniczenia

Lista funkcjonalności, które nie są dostępne w systemach Linux i Mac:
 • Replikacja na napędy optyczne
 • Backup przy zamykaniu systemu


Instalacja serwera backupu i klienta (agenta) pod systemem Linux i Mac OS X
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software