SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20111130-I01
Ostatnia weryfikacja : 26 maj 2020
Wersja : 1.1

Outlook - Różnicowy backup plików PST i OST

Niniejszy artykuł opisuje, na czym polega problem backupu plików PST i OST. Przedstawia on trzy podstawowe cechy programu Ferro Backup System, dzięki którym backup plików PST/OST można wykonać szybko i bez potrzeby zamykania programu Outlook.


Problem z backupem plików Outlook.pst i ost

Program Microsoft Outlook to jeden z popularniejszych programów pocztowych, bardzo często wykorzystywany w firmach i instytucjach państwowych. Dużym problemem administratorów jest backup plików PST/OST, w których Outlook przechowuje swoje dane. Trudność polega na tym, że pliki PST i OST są bardzo duże i często ulegają uszkodzeniom. Ponieważ awaria może się zdarzyć w każdej chwili, backup powinien być wykonywany codziennie. Ze względu na duży rozmiar plików PST taki backup byłby jednak powolny i mocno obciążałby sieć komputerową. Dodatkowo podczas pracy program Outlook blokuje dostęp do pliku PST, co uniemożliwia jego backup tradycyjnymi sposobami.


Właściwości programu Ferro Backup System przydatne podczas backupu plików PST i OST

Program Ferro Backup System charakteryzuje się trzema cechami, które pozwalają na wyjątkowo sprawne wykonywanie kopii zapasowych plików programu Microsoft Outlook. Są to:
  1. własny mechanizm backupu otwartych i zablokowanych plików, który nie korzysta z VSS;
  2. backup różnicowy delta, pozwalający kopiować tylko te fragmenty pliku PST, które się zmieniły;
  3. kompresja przesyłanych przez sieć danych już po stronie klienta.
Dzięki tym cechom backup może być wykonywany podczas pracy (wysyłania i odbierania poczty) użytkownika z programem, zakres archiwizacji jest ograniczony tylko do niewielkiej porcji pliku PST, a dodatkowo przed wysyłką dane są poddawane kompresji. Poniżej każda z tych właściwości zostanie opisana dokładniej.


Backup zablokowanego pliku PST/OST podczas korzystania z programu Outlook

Ferro Backup System nie korzysta z usługi kopiowania woluminów w tle (VSS), tylko stosuje własny mechanizm backupu otwartych i zablokowanych plików. Rozwiązanie to ma wiele zalet w stosunku do VSS. Działa ono niezależnie od tego, czy usługa VSS jest uruchomiona i czy program, który zapisuje dane do pliku, jest kompatybilny z mechanizmem VSS. Plik PST może być przechowywany na partycji NTFS lub FAT. Nie potrzeba też dodatkowego miejsca na migawki (ang. snapshot). Jak zatem działa mechanizm backupu otwartych plików wbudowany w FBS?

Rozwiązanie to jest skomplikowane, ale zasada działania jest stosunkowo prosta. Klient - FBS Worker - posiada wbudowany sterownik systemu plików, który w razie potrzeby jest dynamicznie instalowany w systemie. Jest on odpowiedzialny za odczyt zablokowanego pliku z pominięciem blokad systemu operacyjnego i przechwytywanie operacji zapisu. Sterownik przechwytuje operacje zapisu odwołujące się do pliku PST, odczytuje do bufora stare dane z dysku i przepuszcza operacje zapisu. W ten sposób program ma zawsze dostęp do koherentnego obrazu pliku PST bez blokowania programu Outlook i bez tworzenia migawek.


Różnicowa kopia zapasowa plików PST/OST

Rozmiar standardowego pliku PST waha się w przedziale od kilku do kilkunastu gigabajtów. Codzienny backup tak dużych plików wykonywany w sposób tradycyjny wiąże się ze sporym obciążeniem komputera i sieci komputerowej. Ferro Backup System daje możliwość przeprowadzania backupu delta. Oznacza to, że codziennie są kopiowane tylko zmiany w stosunku do kopii z poprzedniego dnia. Tego typu rozwiązanie zwiększa szybkość backupu średnio o 95% i o tyle samo zmniejsza obciążenie sieci komputerowej oraz ilość zajętego miejsca na serwerze backupu. Natomiast podczas odzyskiwania danych kopia delta jest dostępna jak kopia pełna. Administrator może wybrać dzień, z którego chce przywrócić plik PST, a scaleniem kopii różnicowych zajmie się FBS. Plik PST może być odzyskany do lokalizacji oryginalnej lub przesłany do innej stacji roboczej.


Kompresja różnic pliku PST/OST, rozmiar archiwów i szybkość backupu

FBS działa w architekturze klient-serwer. Dzięki temu możliwa jest kompresja danych jeszcze przed wysłaniem ich przez sieci do serwera backupu. Plik PST zawiera głównie dane tekstowe, które łatwo poddają się kompresji. Stopień kompresji skrzynek pocztowych, kontaktów i terminarzy waha się przeważnie w granicach 60 – 70%. Oznacza to, że rozmiar pełnej kopii zapasowej pliku PST o rozmiarze 8 GB wyniesie ok. 2,8 GB. To sporo, zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik korzysta z laptopa z powolnym łączem sieciowym. W takiej sytuacji najlepiej wykonać pierwszą kopię pełną przez szybką sieć LAN. Kolejne kopie różnicowe (delta) mogą być już wykonywane przez słabsze łącze. Typowa codzienna kopia delta pliku PST ma rozmiar 100 MB, ale po kompresji jest to już tylko 28 MB. Codzienny backup delta typowego komputera biurowego, w którym jest kilkanaście tysięcy małych plików (dokumentów) i jeden duży plik PST, zajmuje przeciętnie 5 minut.


Jak skonfigurować program do backupu plików PST i OST

Jeśli zamierzamy wykonywać backup tylko jednego pliku PST, do zakresu archiwizacji należy dodać pełną ścieżkę do pliku Outlook.pst. Gdy na komputerze pracuje kilku użytkowników lub Outlook utworzył plik PST zawierający archiwum, najwygodniej do zakresu archiwizacji dodać maskę pliku w postaci *.pst. Aby ograniczyć ilość przesyłanych danych i zwiększyć szybkość backupu, w przypadku tak dużych plików jak pliki PST należy koniecznie włączyć backup delta. Na koniec trzeba zaznaczyć w programie opcję zezwalającą na przeprowadzanie backupu otwartych i zablokowanych plików.

 1) Dodaj do zakresu archiwizacji pliki Outlook.pst i Archive.pst lub maskę *.pst lub *.ost.
 2) Włącz backup delta.
 3) Uaktywnij opcję Archiwizacja otwartych i zablokowanych plików.Podsumowanie

Dzięki opisanym powyżej właściwościom FBS doskonale nadaje się do codziennego wykonywania kopii zapasowych plików PST i OST. Backup przebiega w tle i nie koliduje z operacjami wykonywanymi przez pracownika. W trakcie backupu użytkownik może korzystać z programu MS Outlook, wysyłając i odbierając pocztę. Nie ma potrzeby wyłączania programu ani wstrzymywania pracy na komputerze. Z tego względu, że program działa na zasadzie klient-serwer, można korzystać z backupu różnicowego na poziomie fragmentów plików (delta) oraz kompresować dane już po stronie klienta. W rezultacie backup plików PST jest znacznie szybszy i nie powoduje dużego obciążenia sieci komputerowej.


Uwagi

Konta POP, przechowują informacje w plikach danych programu Outlook - plikach pst.
Konta programu Outlook 365, konta serwera Exchange, konta IMAP i konta Outlook.com przechowują swoje informacje w plikach danych programu Outlook trybu offline (ost).

Jeśli plik danych programu Outlook (pst) stanie się duża, może to spowolnić OneDrive synchronizacji i może być widoczny komunikat "przetwarzanie zmian" lub "plik jest używany". Dowiedz się , jak usunąć plik danych PST programu Outlook z usługi OneDrive.


Zobacz też


Outlook - Różnicowy backup plików PST i OST
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software