SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       

Wzór SIZW dla systemu backupu i archiwizacji danych

Jeżeli zamierzają Państwo zorganizować przetarg, w którym będzie ujęty Ferro Backup System, mogą Państwo skorzystać z poniższej listy podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ).

Licencja programu do wykonywania archiwizacji (backupu) danych. Lista funkcji, które muszą być realizowane przez system:
 • Możliwośc backupu X komputerów, Y serwerów, Z hostów wirtualizacji (np.: 100 stacji, 10 serwerów, 2 hosty)
 • Oprogramowanie działające w architekturze klient-serwer w oparciu o protokół TCP/IP, z centralnym modułem sterowania wykonywaniem kopii zapasowych z dysków komputerów klienckich
 • Program serwerowy kompatybilny z systemami: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; Windows 11; Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology
 • Program kliencki kompatybilny z systemami: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; Windows 11; Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology
 • Możliwość archiwizacji pełnej, przyrostowej/różnicowej i delta (różnica na poziomie fragmentów plików)
 • Możliwość archiwizacji otwartych i zablokowanych plików bez korzystania z usługi Volume Shadow Copy Service (VSS)
 • Automatyczny backup przy wyłączaniu komputera
 • Możliwość wybrania do archiwizacji lub wykluczenia z archiwizacji określonych woluminów, katalogów, plików za pomocą symboli wieloznacznych * i ?
 • Backup całego systemu operacyjnego i zainstalowanych programów (tylko Windows)
 • Backup baz danych i plików poczty w trybie online i offline
 • Kopie rotacyjne (wersjonowanie)
 • Zapis archiwów w otwartym formacie (ZIP 64-bit)
 • Backup i odzyskiwanie maszyn wirtualnych Microsoft Hyper-V oraz VMWare ESX/ESXi
 • Odzyskiwanie systemu operacyjnego na czystym dysku twardym bez konieczności ponownej instalacji (bare metal restore)
 • Bezpośrednie odzyskiwanie plików do lokalizacji oryginalnej
 • Odzyskiwanie z kopii różnicowych i delta tak jak z kopii pełnych
 • Szyfrowanie archiwów i transferu zapewniających bezpieczeństwo sieci i informacji wymaganych przez RODO
 • Kompresja po stronie stacji roboczej
 • Replikacja archiwów na dodatkowy dysk twardy, NAS, serwer FTP,
 • Replikcacja na napęd optyczny: CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD i napęd taśmowy: DDS, DLT, LTO, AIT (tylko Windows)
 • Centralne sterowanie całym Systemem z jednego miejsca
 • Transparentna archiwizacja wykonywana w tle, która nie jest odczuwalna przez pracowników
 • Możliwość równoległej archiwizacji wszystkich komputerów podłączonych do sieci LAN/WAN
 • Wysyłanie Alertów administracyjnych na e-mail
 • Możliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów i plików wsadowych na serwerze backupu i na komputerach zdalnych
 • Raporty podsumowujące przebieg archiwizacji, zawierające informacje na temat zaległych zadań archiwizacji oraz statystyki
 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania na komputerach zdalnych
 • Bezterminowa licencja - licencja nie może być ograniczona czasowo
 • Interfejs, instrukcja i pomoc techniczna w języku polskim


Program do backupu i archiwizacji danych - wzór SIWZ, przetarg, oferta
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software