SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu: FS-FBS-20170625-I01
Ostatnia weryfikacja: 25 czerwiec 2017
Wersja: 1.0

Uruchomienie Ferro Backup System na komputerach Mac

Artykuł opisuje sposób instalacji i uruchomienia programu FBS Worker na komputerze z systemem operacyjnym macOS za pomocą konteneryzacji Docker


Wymagania

Do uruchomienia programu wymagany jest:
  • komputer z procesorem Intel x86-64
  • 4 GB RAM
  • OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra
  • Aplikacja Docker for Mac


Instalacja i konfiguracja

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Docker for Mac klikając dwukrotnie plik Docker.dmg i przeciągając ikonę delfina w prawo.

Instalacja aplikacji Docker for Mac

Szczegółowe informacje na temat instalacji aplikacji Docker for Mac dostępne są tu: Install Docker for Mac


2. Przejdź do Docker->Preferences->File Sharing i dodaj do listy katalog /Applications, a następnie zaakceptuj zmiany klikając przycisk Apply & Restart

Konfiguracja aplikacji Docker for Mac

Poczekaj aż usługa Docker zostanie uruchomiona ponownie.


3. Otwórz aplikację Terminal i uruchom poniższe polecenie:
docker run --name FBSWorker --hostname MAC1 --restart=always -v /Applications/fbs:/fbs -v /:/host ferro/backupsystem FBS_Worker
Opis użytych parametrów polecenia docker run dostępny jest na stronie Uruchomienie Ferro Backup System w systemach Linux

Poczekaj na zakończenie instalacji.


4. Otwórz w aplikacji TextEdit (lub w innym edytorze tekstu) plik konfiguracyjny /Applications/fbs/app/FBSWorker.ini i w wierszu HOST= dopisz nazwę sieciową lub adres IP serwera backupu, np.:
HOST=192.168.1.15. Zrestartuj usługę Docker lub cały komputer.

Komputer będzie widoczny w konsoli FBS Server pod nazwą MAC1 (lub inną użytą w poleceniu docker run), a jego zasoby będą dostępne poprzez ścieżkę Z:\host\.
Zobacz teżInstalacja programu Ferro Backup System na komputerach Mac
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software