SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Archiwizacja pełna
zawsze archiwizowane są wszystkie pliki pasujące do masek
Archiwizacja różnicowa
tylko za pierwszym razem archiwizowane są wszystkie pliki (pasujące do masek). Przy kolejnych zadaniach archiwizowane są tylko te pliki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane od czasu ostatniej archiwizacji pełnej lub różnicowej.
Archiwizacja różnicowa na poziomie fragmentów plików (delta)
tylko za pierwszym razem archiwizowane są wszystkie pliki (pasujące do masek). Przy kolejnych zadaniach archiwizowane są tylko te pliki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane od czasu ostatniej archiwizacji pełnej lub różnicowej.
Pliki o rozmiarach przekraczających zadaną przez użytkownika wartość są dzielone na (wirtualne) fragmenty o rozmiarach również zdefiniowanych przez użytkownika. Porównywane są sumy kontrolne (CRC) fragmentów plików. Jeżeli dany fragment został zmodyfikowany od czasu poprzedniej archiwizacji różnicowej to zostanie on zarchiwizowany; w przeciwnym wypadku zostanie pominięty. Archiwizacja tego typu zalecana jest przy zadaniach obejmujących duże pliki (> 20 MB).
Katalog FBF
Katalog o nazwie złożonej z nazwy komputera i rozszerzenia .FBF (Ferro Backup Folder). Zawiera archiwa (pliki *.ZIP) danej stacji roboczej. Katalogi tego typu są tworzone automatycznie przez system w katalog przechowywania archiwów definiowanym w FBS Server - zakładka Ustawienia .
Koherentny stan
Plik znajdujący się w stanie koherentnym jest spójny z punktu widzenia programu wykorzystującego ten plik do przechowywania informacji. W przypadku plików baz danych jest to stan po zakończeniu wszystkich transakcji zapisu .
Maska plików
nazwa zawierająca symbole wieloznaczne służąca do określenia grupy plików lub katalogów.
Serwer archiwizacji (serwer backupu)
komputer z zainstalowanym programem FBS Server
Stacja robocza
dowolny komputer z zainstalowanym programem FBS Worker niezależnie od roli jaką pełni w sieci (serwer plików, serwer bazodanowy, komputer biurowy, komputer przenośny, etc.).
Symbol wieloznaczny
wprowadzany za pomocą klawiatury znak, np. gwiazdka (*) lub znak zapytania (?), którego używa się zamiast jednego lub większej liczby znaków.
  • Gwiazdka (*) - Gwiazdka zastępuje zero lub więcej znaków. Jeżeli nazwa pliku ma zaczynać się na 'słow', należy wpisać: słow* . Archiwizowane (lub pomijane) będą wszystkie pliki dowolnego typu rozpoczynające się od ciągu 'słow', w tym Słownik.txt, Słownik.doc i Słownictwo.doc. Aby zarchiwizować (lub pomijać) określone typy pliku, należy wpisać: słow*.doc . Zostaną zarchiwizowane (lub pominięte) wszystkie pliki rozpoczynające się od ciągu 'słow', ale mające rozszerzenie doc, tak jak Słownik.doc i Słownictwo.doc.
  • Znak zapytania (?) - Znak zapytania zastępuje jeden znak w nazwie. Na przykład po wpisaniu słow?.doc zostanie zarchiwizowany (lub pominięty) plik Słowo.doc lub Słow1.doc, ale nie Słownik.doc.


Słownik - archiwizacja danych, backup danych, kopia bezpieczeństwa, archiwizacji, archiwizowania
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software