SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       

Ferro Backup System 4.1 - kopia zapasowa zaawansowanych właściwości NTFS

19 czerwiec 2013 r. - Firma Ferro Software wydała dziś nową wersję programu do backupu danych w sieciach komputerowych - Ferro Backup System - która wspiera zaawansowane właściwości systemu plików NTFS.

W wersji 4.1 wprowadzono trzy ważne nowości, które pozwalają na kompleksowe zabezpieczenie za pomocą kopii zapasowej plików przechowywanych na partycjach NTFS . Pierwszą z nich jest backup list kontroli dostępu DACL i SACL, dzięki czemu w przypadku awarii można odtworzyć pliki wraz z informacjami o prawach dostępu i zasadach inspekcji. Drugą jest możliwość wykonania kopii zapasowej zaszyfrowanych plików (EFS), których backup standardowymi narzędziami może nieraz sprawiać kłopoty. Trzecią z nowości jest przetwarzanie przez program dowiązań symbolicznych, dowiązań stałych i punktów ponownej analizy. Dzięki temu obiekty docelowe są archiwizowane tylko raz, bez względu na to ile dowiązań występuje w systemie plików. Pozwala to zmniejszyć rozmiar archiwów i skrócić czas archiwizacji.

Pozostałe zmiany dotyczą usprawnień konsoli sterowania, obsługi skryptów po stronie serwera backupu i naprawy drobnych błędów znalezionych w poprzedniej wersji.

Ferro Backup System dostępny jest w pakietach zawierających licencje na 5, 10, 30, 50 i 100 stanowisk. Cena najmniejszego pakietu wynosi 490 zł, a największego 3 500 zł. Zakupu programu można dokonać na stronie Zamówienia.

Ferro Backup System to polskie rozwiązanie do backupu i archiwizacji danych w sieciach komputerowych. Pozwala wykonywać kopie zapasowe serwerów, stacji roboczych i komputerów przenośnych pracujących pod kontrolą systemu Windows, Linux i MacOS. Zostało stworzone przez firmę Ferro Software i jest nieprzerwanie rozwijane od ponad 10 lat. Dzięki korzystnemu stosunkowi możliwości do ceny zyskał uznanie wśród informatyków zarządzających średniej wielkości sieciami komputerowymi. Aktualnie z programu Ferro Backup System korzysta w Polsce kilka tysięcy firm i instytucji.Backup zaawansowanych właściwości NTFS: DACL+SACL, EFS, Symlink, Reparse Points
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software