SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       

Backup systemu Windows 8 - sprawdzian kompatybilności

29 paździenika 2011 r. - Microsoft udostępnił niedawno wczesną wersję testową (Windows Developer Preview) systemu operacyjnego Windows 8. Przetestowaliśmy Ferro Backup System pod kątem kompatybilności z nowym systemem. Testy przeprowadziliśmy na dwóch udostępnionych wersjach: Windows 8 Developer Preview English, 32-bit (x86) i Windows 8 Developer Preview English, 64-bit (x64). Sprawdzaliśmy poprawność działania oprogramowania dla serwera backupu oraz modułu wykonującego archiwizację.

Podczas testowania programu FBS Server zwracaliśmy szczególną uwagę na możliwe usterki dotyczące interfejsu użytkownika konsoli sterowania, obsługi napędów taśmowych i napędów optycznych, generowania raportów i obsługi połączeń sieciowych. Windows 8 wyposażony jest w klasyczny interfejs znany z Windows 7 (Desktop) oraz nowy interfejs przeznaczony dla urządzeń mobilnych (Metro). FBS Server oparty jest o klasyczny interfejs użytkownika (trwają prace nad konsolą sterowania z interfejsem internetowym). Uruchomienie konsoli programu FBS Server z interfejsu Metro skutkuje automatycznym przełączeniem systemu na pulpit, gdzie wyświetlone zostaje tradycyjne okno programu.

Sprawdzając moduł FBS Worker przeznaczony dla stacji roboczych chcieliśmy upewnić się czy wszystkie podstawowe zadania backupu i odzyskiwania danych są wykonywane prawidłowo. Dokładnie przyjrzeliśmy się procesowi archiwizacji otwartych i zablokowanych plików, który jest realizowany w Ferro Backup System przy pomocy dynamicznie instalowanych, wbudowanych w FBS Worker sterowników systemu plików. Archiwizacja pełna całego systemu operacyjnego Windows 8 Developer Preview, który zawiera ok. 52 tys. plików została wykonana bez błędów i ostrzeżeń w ciągu 25 minut.

Wyniki testów są zatem następujące: wszystkie testy przebiegły pomyślnie - bieżąca wersja Ferro Backup System jest zgodna z systemem Windows 8 Developer Preview 32-bit i 64-bit.

Backup systemu Windows 8 - sprawdzian zgodności
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software