SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20050428-B01
Ostatnia weryfikacja : 28 kwietnia 2005
Wersja : 1.0

Pojawianie się serii nieobsługiwanych wyjątków oraz problemy z automatycznym nawiązywaniem połączenia po instalacji programu FBS Worker na komputerach z uruchomionymi Usługami terminalowymi.


Dotyczy

Problem może się pojawić na komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, lub Windows NT 4.0 Terminal Server Edition z zainstalowanym programem FBS Worker w wersji 2.1.5.124 lub wcześniejszej, na których są uruchomione Usługi terminalowe.


Symptomy

Po zainstalowaniu programu Ferro Backup System - Worker na komputerze, na którym są uruchomione Usługi terminalowe może prowadzić do wystąpienia problemów z nawiązaniem połączenia z serwerem archiwizacji jak i do poważnych problemów na serwerze archiwizacji.

Problem po stronie stacji roboczej, na której działa Usługa terminalowa wykorzystywana w trakcie pracy zdalnej lub lokalnej z aktywną funkcją Szybkiego przełączania użytkowników, może prowadzić do samoistnego zrywania połączenia z serwerem archiwizacji lub może uniemożliwiać dalsze, automatyczne nawiązywanie połączenia z serwerem archiwizacji.

Problem po stronie serwera archiwizacji może prowadzić do poważnych utrudnień w obsłudze programu FBS Serwer ze względu na pojawiające się wyjątki nie obsługiwane przez ten program.


Przyczyna

Podczas instalacji programu FBS Worker do rejestru systemowego zostaje dopisany klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\FBSWorker, który zapewnia automatyczny rozruch programu podczas logowania użytkowników do systemu.

Jeśli na komputerze zostanie zalogowanych jednocześnie dwóch lub więcej użytkowników to program FBS Worker zostanie uruchomiony w więcej niż w jednej instancji co jest niedopuszczalne z punktu widzenia programu FBS Server.

Rozwiązanie tymczasowe

Aby wyeliminować ten problem, należy dopilnować, aby w trakcie, gdy FBS Server jest aktywny, na wszystkich komputerach, na których są uruchomione Usługi terminalowe zalogowany był maksymalnie jeden użytkownik.


Stan

Firma FERRO Software pracuje obecnie nad przygotowaniem odpowiedniej poprawki.

FS-FBS-20050428-B01
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software