SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20051017-B01
Ostatnia weryfikacja : 17 październik 2005
Wersja : 1.0

Problemy z archiwizacją podczas stosowania masek plików archiwizowanych i pomijanych zawierających znaki "[" i "]".


Dotyczy

Problem dotyczy stacji roboczych z zainstalowanym programem FBS Worker 2.4.0.166 lub wcześniejszym, dla których maski plików do archiwizacji i plików pomijanych zawierają nawiasy kwadratowe "[" i "]".


Symptomy

Zdefiniowane zadania archiwizacji zawierające maski plików do archiwizacji, które zawierają nawiasy kwadratowe "[" i "]" mogą nie być wykonane w całości.

W przypadku gdy znaki "[" i "]" zawarte są w maskach plików pomijanych, pliki które mają być pomijane nie zostaną wykluczone, a co za tym idzie, będą archiwizowane podczas każdej archiwizacji różnicowej niezależnie od tego, czy zostały zmodyfikowane, czy też nie.


Przyczyna

FBS Worker (wersja 2.4.0.166 i wcześniejsze) posiada nieudokumentowaną właściwość pozwalającą na określenie, poza maskami "*" i "?", zbiorów, których początek oznacza się znakiem "[" i kończy znakiem "]".

Zbiory mają podobną funkcjonalność do znaku "?" - zastępują jeden znak w nazwie pliku, pozwalają jednak dokładnie określić jaki znak lub znaki mogą wystąpić, a jakie nie.

Przykład:
a[A-D]ch.txt - drugi znak w nazwie pliku musi zawierać wielką literę A,B,C lubD.
[!0-9]ch.txt - pierwszy znak w nazwie pliku nie może zawierać cyfr z przedziału od 0 do 9.

Rozwiązanie

Aby wyeliminować ten problem, należy zainstalować program FBS Worker w wersji 2.4.5.168 lub nowszy.


Stan

Odpowiednie poprawki zostały wprowadzone w FBS Worker wersja 2.4.5.168

Uwagi

Znaki "[" i "]" służące do określania zbiorów znaków zastępczych w maskach plików zostały zamienione na "<" i ">".

Problemy z archiwizacją podczas stosowania masek plików archiwizowanych i pomijanych zawierających znaki "[" i "]"
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software