SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20051205-B01
Ostatnia weryfikacja : 5 grudzień 2005
Wersja : 1.0

Pomijanie plików częściowo zablokowanych oraz przerywanie zadania po wystąpieniu błędu przy jednoczesnym dublowaniu się zakresów archiwizacji


Dotyczy

Problem pierwszy - pomijanie plików częściowo zablokowanych - dotyczy wszystkich stacji roboczych z zainstalowanym programem FBS Worker 2.4.5.168 lub wcześniejszym. Problem drugi - przerywanie zadania archiwizacji po wystąpieniu błędu - dotyczy stacji roboczych z zainstalowanym programem FBS Worker 2.4.5.168 lub wcześniejszym z zakresem archiwizacji ustawionym tak, że niektóre pliki pasują do dwóch lub więcej masek plików archiwizowanych.


Symptomy

Problem pierwszy objawia się tym, że w podczas napotkania pliku częściowo zablokowanego, stacja robocza raportuje ostrzeżenie: "Archiwizacja w toku...bląd: Invalid compressed size" po czym pomija plik.

Problem drugi sygnalizowany jest kodem błędu: 00007 i powoduje przerwanie zadania archiwizacji.


Przyczyna

FBS Worekr od wersji 2.4.0.166 posiada możliwość archiwizacji zablokowanych plików, które są wykorzystywane przez inną aplikację w trybie wyłączności. Po napotkaniu takiego pliku FBS Worker włącza archiwizację za pomocą modułu Open File Manager i kopiuje plik z pominięciem systemu operacyjnego. Jeżeli jednak aplikacja, która otwarła plik w trybie wyłączności nie zablokowała go w całości a jedynie fragment, to FBS Worker, po udanym otwarciu takiego pliku bez pomocy OFM i napotkaniu części zablokowanej, wysyła komunikat sygnalizujący błąd archiwizacji, a następnie pomija plik.

Problem drugi powiązany jest z pierwszym. Pojawia się wtedy, gdy maski plików do archiwizacji nachodzą na siebie ( np.: C:\*.* i C:\Windows\*.* ). Jeżeli w trakcie wykonywania zadania z tak zdefiniowanym zakresem archiwizacji wystąpi pierwszy z opisanych problemów to całe zadanie archiwizacji jest przerywane.


Rozwiązanie

Aby wyeliminować ten problem, należy zainstalować program FBS Worker w wersji 2.4.6.170 lub nowszy.


Stan

Odpowiednie poprawki zostały wprowadzone w FBS Worker wersja 2.4.6.170

Pomijanie plików częściowo zablokowanych i zdublowane zakresy archiwizacji
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software