SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20110326-B01
Ostatnia weryfikacja : 26 marzec 2011
Wersja : 1.0

Brak ikon programu w menu Start po przeprowadzeniu aktualizacji automatycznych


Dotyczy

Problem dotyczy braku ikon w menu Start na serwerze archiwizacji po przeprowadzeniu aktualizacji automatycznych z wersji 3.4.7, 3.4.8 lub 3.4.9 do wersji 3.5 lub 3.5.1


Symptomy

Po wykonaniu aktualizacji automatycznej modułu FBS Server w wersji 3.4.7, 3.4.8 lub 3.4.9 do wersji 3.5 lub 3.5.1 skróty do programu zostaną usunięte z menu Start na serwerze backupu.


Przyczyna

Instalator od wersji 3.5 tworzy skróty do programu w profilu Wszyscy użytkownicy, a nie jak poprzednie wersje - w profilu użytkownika uruchamiającego instalator. Instalator podczas aktualizacji automatycznych jest uruchamiany z przełącznikiem /NOICONS, co powoduje, że nowe ikony nie są tworzone.

Rozwiązanie

Aby wyeliminować problem, należy ręcznie pobrać i zainstalować aktualną wersję programu na serwerze backupu. Wszystkie ustawienia programu zostaną zachowane.


Stan

Odpowiednie proprawki zostały wprowadzone w Ferro Backup System wersja 3.5.Brak ikon programu FBS Server po przeprowadzeniu aktualizacji automatycznych
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software