SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Nowa wersja Ferro Backup System - dwukrotny wzrost szybkości
Bystra, 14 maja 2008 r. - Firma FERRO Software wydała nową wersję sieciowego systemu archiwizacji danych - Ferro Backup System.

Ferro Backup System to system archiwizacji danych pracujący w architekturze klient-serwer, służący do wykonywania kopii zapasowych plików przechowywanych w komputerach biurowych, komputerach przenośnych i serwerach pracujących pod kontrolą systemów Windows, NetWare i Linux. Przeznaczony jest zarówno dla małych biur, jak i dużych przedsiębiorstw i instytucji.

W wersji 2.9 zostały zoptymalizowane operacje związane z przetwarzaniem archiwów ZIP. Dzięki temu udało się uzyskać dwukrotny wzrost szybkości wykonywania najbardziej czasochłonnych operacji, związanych z przygotowywaniem zadań do archiwizacji oraz przeglądaniem i odtwarzaniem archiwów. Wprowadzono poprawki, eliminujące problemy wykryte w poprzednich wersjach oraz dodano kilka nowych funkcji, zwiększających funkcjonalność programu.

Na stronie www.ferrobackup.com zostały już także zamieszczone informacje o nowościach, które mają być wprowadzone w planowanej na lipiec br. trzeciej edycji Ferro Backup System. Najważniejsze z nich to: możliwość bezpośredniego przywracania danych na stację roboczą, raporty, obsługa nagrywarek oraz napędów taśmowych.

Program dostępny jest w pakietach zawierających licencje na 5, 10, 30, 50 i 100 stanowisk. Cena najmniejszego pakietu wynosi 390 zł, a największego 3 500 zł. Zakupu programu można dokonać na stronie www.ferrobackup.com

Wszystkim, którzy zakupią Ferro Backup System w bieżącej wersji 2.9, będzie przysługiwało prawo do bezpłatnej aktualizacji do edycji 3.x.
Backup danych w firmie - nowa wersja Ferro Backup System
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2019 FERRO Software