SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu: FS-FBS-20150227-I01
Ostatnia weryfikacja: 27 luty 2015
Wersja: 1.0


Przywracanie maszyny wirtualnej VMWare ESX, ESXi z kopii zapasowej

Artykuł opisuje metodę przywracania maszyn wirtualnych z kopii zapasowej na host VMWare ESX/ESXi.

Przywrócenie maszyny wirtualnej z kopii zapasowej polega na wykonaniu trzech prostych kroków: wypakowaniu plików, przeniesieniu plików do wybranego hosta i zarejestrowaniu maszyny. Jeśli maszyna wirtualna została odtworzona w inne miejsce (do innych magazynów lub do innego hosta), konieczna może być aktualizacja ustawień, która została opisana w pkt. 4.


1. Przywróć pliki z kopii zapasowej

W Konsoli sterowania programu FBS Server przejdź do zakładki Odzyskiwanie i wybierz komputer, który wykonywał backup określonego hosta ESX. Następnie w polu "Lista kopii zapasowych" zaznacz odpowiednie zadanie backupu. W polu "Zawartość kopii zapasowej" wybierz katalog z nazwą maszyny wirtualnej i kliknij "Wypakuj pliki".

Odzyskiwanie danych

Rys. 1 FBS Server - okno Odzyskiwanie danych

W oknie "Odzyskiwanie" wybierz jako komputer docelowy serwer backup (pierwsza pozycja na liście) lub inny komputer. W polu "Ścieżka na stacji docelowej" wybierz katalog, do którego mają być wypakowane pliki i kliknij OK.


2. Przenieś pliki do wybranego hosta ESX

Skopiuj pliki maszyny wirtualnej do magazynu hosta ESX/ESXi za pomocą programu vSphere Client (polecenie: Upload files to this datastore) lub w inny ulubiony sposób, np. SCP, SFTP, CIFS, NFS.


3. Zarejestruj i uruchom maszynę wirtualną

Za pomocą vSphere Client przejdź do katalogu w magazynie, do którego zostały wgrane pliki maszyny wirtualnej, odszukaj plik o rozszerzeniu .VMX, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz "Add to Inventory".

vSphere Client - rejestrowanie maszyny wirtualnej

Rys. 2 vSphere Client - rejestrowanie maszyny wirtualnej

Po zakończeniu tej operacji możesz już uruchomić maszynę wirtualną lub przywrócić stan z dostępnych migawek. Przy pierwszym uruchomieniu vSphere Client spyta czy maszyna została przeniesiona, czy skopiowana. Jeśli stara wersja odtworzonej maszyny nadal pozostaje na tym samym hoście ESX, należy odpowiedzieć, że maszyna została skopiowana. Jeśli pierwotnej maszyny wirtualnej nie ma już na tym hoście ESX, odpowiedz, że maszyna wirtualna została przeniesiona.


4. (Opcjonalnie) Zaktualizuj ścieżki do plików dysków wirtualnych

Jeśli pliki maszyny wirtualnej, w szczególności pliki dysków wirtualnych .VMDK, są przechowywane oddzielnie (w innych magazynach) względem pliku .VMX i magazyny te po odtworzeniu są inne niż pierwotnie, to przed uruchomieniem maszyny wirtualnej trzeba zaktualizować ścieżki w pliku .VMX.

Aktualizacja położenia plików VMDK

Rys. 3 vSphere Client - aktualizacja położenia plików VMDK

Aby zaktualizować ścieżki do dysków wirtualnych, przejdź do okna edycji maszyny wirtualnej w programie vSphere Client, odszukaj niedostępny aktualnie dysk twardy, zanotuj "Virtual Disk Node" (np. SCSI 0:1 lub IDE 1:1), a następnie usuń dysk z konfiguracji maszyny wirtualnej. Później kliknij dodaj dysk twardy i w kreatorze dodawania dysku wskaż lokalizację pliku VMDK. Po dodaniu nowego dysku twardego popraw wartość "Virtual Disk Node" na taką, jaka była przypisana do usuniętego dysku. Powtórz tę operację dla wszystkich dysków, dla których ESX zgłasza błąd o braku pliku VMDK.


Zobacz teżOdzyskiwanie maszyny wirtualnej VMWare ESX(i)
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software