SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       

SQL Dump

Program pozwala w łatwy sposób wykonać zrzut wszystkich baz danych do wskazanego katalogu

Za pomocą tego programu można wykonać pełną kopię zapasową wszystkich baz danych dostępnych we wszystkich instancjach SQL Server uruchomionych na lokalnym komputerze.


Składnia polecenia

sqldump KatalogDocelowy [użytkownik_sql] [hasło]

Parametry:
  • KatalogDocelowy - wskazuje miejsce zapisu plików kopii zapasowych, np. C:\Kopia\
  • użytkownik_sql (opcjonalny) - określa nazwę użytkownika serwera SQL.
  • hasło (opcjonalny) - określa hasło użytkownika serwera SQL.Tryby logowania

SQL Server może pracować w dwóch trybach uwierzytelniania: Windows Authentication oraz w mieszanym (SQL Server i Windows Authentication). Tryb Windows Authentication i mieszany pozwala wykonać backup baz danych bez podawania hasła dostępu do serwera SQL. Polecenie sqldump należy zatem uruchomić tylko z jednym parametrem, który określa katalog docelowy, np.:
sqldump C:\kopie
W tym przypadku użytkownik systemu musi należeć do grupy posiadającej uprawnienia operatora kopii zapasowych.

Program sqldump możne też użyć podanych poświadczeń (użytkownik i hasło) do zalogowania się do serwera SQL i przeprowadzenia backupu. W tym celu należy wykonać polecenie sqldump z trzema parametrami, np.:
sqldump C:\kopie NazwaUzytkownika HasloDostepuUżycie SQL Dump w programie Ferro Backup System

SQL Dump może być wykorzystany razem z programem Ferro Backup System w celu automatycznego wykonywania kopii zapasowych baz danych w trybie pełnym, różnicowym lub delta. Aby wykonać kopię zapasową wszystkich baz danych z serwera SQL, należy zainstalować na tym serwerze program FBS Worker, a następnie skonfigurować zadanie backupu i Polecenia zdalne. Plik sqldump.exe trzeba skopiować do katalogu, w którym został zainstalowany program FBS Worker lub do katalogu systemowego.

Polecenia zdalne pozwalają wykonać określone polecenie przed i po wykonaniu zadania backupu. Aby wykonać zrzut baz danych przed backupem, należy dodać następujące polecenie:
Kiedy wykonać: Przed archiwizacją
Poczekaj: Tak
Polecenie: SQLDUMP
Parametry: C:\kopie
LUB
Parametry: C:\kopie NazwaUzytkownika HasloDostepu


Jeżeli przyjmiemy, że kopie baz danych są zrzucane do katalogu C:\kopie, to zakres zadania backupu powinien wyglądać w ten sposób:
C:\kopie\*.*Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej

Aby odtworzyć bazę danych z kopii zapasowej na tym samym lub na innym serwerze SQL, należy wypakować pliki zrzutu, a następnie wykonać polecenie SQLCMD, np.:
sqlcmd -Q "RESTORE DATABASE master FROM DISK = 'C:\kopie\master.bak' WITH REPLACE;"Pobierz

Pobierz bezpłatny program SQL Dump (nie wymaga instalacji): sqldump.exe (300 kB)
SQL Dump narzędzie do łatwego wykonywania kopii zapasowych wszystkich baz danych
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software