SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH
Program do backupu - Ferro Backup System
       
Identyfikator artykułu : FS-FBS-20091005-I01
Ostatnia weryfikacja : 7 październik 2009
Wersja : 1.1


Odzyskiwanie systemu operacyjnego
Odzyskiwanie systemu operacyjnego z kopii zapasowej - przykład


Artykuł pokazuje krok po kroku jak odtworzyć z kopii zapasowej system operacyjny wraz z wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami. Pierwsza część ilustruje sposób przygotowania nowego dysku twardego i odtwarzania danych z kopii zapasowej. Druga wyjaśnia co trzeba zrobić, aby uruchomić na nowo system bez potrzeby ponownej instalacji i konfiguracji.Wstęp
W artykule pokazano jak odzyskać działający system operacyjny z kopii zapasowej na nowym dysku twardym (ang. bare-metal restore). Procedura przywracania systemu operacyjnego została opisana na przykładzie systemu Windows 7 Enterprise. Identyczna procedurę można zastosować w przypadku systemu Windows Vista i Windows Server 2008.

Podobne zasady obowiązują także podczas przywracania wcześniejszych wersji systemu Windows: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003. Różnica dotyczy jedynie procesu tworzenia sekcji rozruchowej, który został opisany w kroku 2b.

Przywracanie starszych wersji Windows nie zostało opisane w tym artykule. W przypadku systemów Windows 95/98/Me stosuje się odmienną procedurę w krokach 2a, 2b i 2c.

Artykuł jest kontynuacją dwóch poprzednich artykułów, w których zostały opisane sposoby archiwizacji systemu operacyjnego oraz odzyskiwania systemu operacyjnego z kopii zapasowej.Krok 1 - Podłącz nowy dysk twardy do działającego komputera

Krok ten stosuje się po to, aby w łatwy sposób przygotować nowy dysk twardy oraz szybko odtworzyć dane z kopii zapasowej i zapisać je na nowym dysku. Najprościej jest podłączyć nowy dysk twardy bezpośrednio do serwera backupu. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą opisane poniżej kroki wykonać przy zastosowaniu innych narzędzi i w innej kolejności. Dysk może zostać przygotowany od razu w komputerze docelowym, a dane z kopii zapasowej mogą zostać przeniesione z serwera backupu do komputera docelowego na dodatkowym nośniku zewnętrznym. Poniżej została jednak opisana najłatwiejsza i zarazem najszybsza procedura, kiedy nowy dysk twardy podpięty jest do serwera backupu.


Krok 1a - tworzenie nowej partycji systemowej i partycji rozruchowej
Tworzenie nowej partycji systemowej

 • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 • W lewym okienku rozwiń element Magazyn, a następnie rozwiń element Zarządzanie dyskami.
 • Z menu podręcznego wybierz polecenie Nowa partycja...
Nowa partycja systemowa musi być wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie pliki z kopii zapasowej.
Krok 1b - oznaczanie partycji jako aktywnej
Aktywowanie partycji systemowej

 • Z menu podręcznego wybierz polecenie Oznacz partycję jako aktywną...
Oznaczenie partycji jako aktywnej spowoduje, że przy uruchamianiu komputera BIOS będzie się starał załadować z tej partycji (dokładnie: z partycji aktywnej na pierwszym dysku twardym) sekcję rozruchową systemu operacyjnego.
Krok 1c - formatowanie nowo utworzonej partycji
Formatowanie partycji systemowej

 • Z menu podręcznego wybierz polecenie Formatuj...
Format nowej partycji systemowej może być inny niż był stosowany pierwotnie. Przy zmianie formatu systemu plików należy jednak pamiętać o różnicach występujących pomiędzy tymi formatami. Przykładowo: partycja sformatowana jako FAT32 nie będzie w stanie pomieścić plików większych niż 4GB, które były przechowywane pierwotnie na partycji NTFS.
Krok 1d - wypakowywanie danych z kopii zapasowej
Odtwarzanie danych z kopii zapasowej

 • Uruchom program Ferro Backup System - Server
 • Przejdź do zakładki Odzyskiwanie
 • Wybierz komputer i zadanie archiwizacji
 • Podświetl w oknie z prawej strony dysk systemowy i kliknij Wypakuj...
 • Wybierz nowo utworzoną partycję jako miejsce do wypakowania plików i kliknij OK
W zależności od wersji odzyskiwanego systemu operacyjnego i szybkości komputera, wypakowywanie plików może zająć od kilku do kilkunastu minut.
Krok 2 - Podłącz dysk twardy do komputera docelowego

Opisane poniżej procedury należy wykonywać już w komputerze docelowym, w którym odzyskany system operacyjny ma pracować. Przygotuj dysk instalacyjny dla odpowiedniej wersji systemu Windows.


Krok 2a - uruchom komputer z płyty instalacyjnej i wybierz opcję naprawy
Naprawa instalacji systemu
 • Uruchom komputer z płyty instalacyjnej przeznaczonej dla określonej wersji systemu operacyjnego
 • Poczekaj na załadowanie instalatora
 • Wybierz opcję naprawy komputera (ang. Repair your computer)
Instalator jest potrzebny wyłącznie do odtworzenia sekcji rozruchowej. Nie należy na nowo instalować systemu operacyjnego.
Krok 2b - utworzyć sektor rozruchowy
Automatyczna naprawa systemu operacyjnego
 • Poczekaj aż instalator Windows odszuka na dysku przywróconą instalację systemu operacyjnego
 • Kliknij Napraw i uruchom ponownie (ang. Repair and restart)
 • Uruchom ponownie komputer z płyty instalacyjnej tak jak w kroku 2a
W tym momencie system nie jest jeszcze w pełni przygotowany do uruchomienia. Komputer należy zrestartować, uruchomić ponownie z płyty instalacyjnej i przejść do tego samego punktu naprawy, aby wykonać kolejne kroki.
Wybór odzyskanej instalacji systemu operacyjnego
 • Kliknij Dalej (ang. Next)
Tym razem nie pojawia się polecenie Napraw i uruchom ponownie (ang. Repair and restart). Widoczna jest już jednak odzyskiwana instalacja systemu zlokalizowana na partycji C:.
Polecenia odzyskiwania
 • Uruchom narzędzie Startup Repair
Narzędzie Startup Repair przeprowadza automatyczną naprawę sekcji rozruchowej. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą w zamian skorzystać z odpowiednich poleceń Konsoli odzyskiwania.
Zakończenie automatycznej naprawy systemu operacyjnego
 • Poczekaj na zakończenie działania narzędzia Startup Repair i kliknij Zakończ (ang. Finish)
Zgodnie z informacją wyświetlaną przez instalator Windows, jeżeli system nie uruchomi się poprawnie, należy ponownie uruchomić narzędzie Startup Repair w celu dokończenia naprawy. W przypadku odtwarzania systemu z kopii zapasowej, ponowienie tego kroku jest konieczne.
Krok 2c - wyjmij płytę instalacyjną
Poprzedni krok (2b) może wymagać trzykrotnego uruchomienia komputera z płyty instalacyjnej. Po utworzeniu sekcji rozruchowej można już wyjąć płytę instalacyjną i uruchomić komputer normalnie
Krok 2d - uruchom komputer ponownie
Uruchomiony system operacyjny po odzyskaniu z kopii zapasowej


Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie załadowany i uruchomiony system operacyjny, który odtworzyliśmy z kopii zapasowej. Po zalogowaniu można korzystać z wszystkich programów, które były zainstalowane przed awarią.
Podsumowanie
Odzyskiwanie systemu operacyjnego z kopii zapasowej utworzonej przy pomocy Ferro Backup System sprowadza się do kilku prostych kroków. Po przygotowaniu partycji systemowej na nowym dysku twardym i wypakowaniu plików z kopii zapasowej, należy dwu lub trzykrotnie uruchomić komputer z dysku instalacyjnego w celu naprawienia sekcji rozruchowej. W ten sposób można odtworzyć działający system operacyjny wraz z wszystkimi ustawieniami na nowym dysku twardym, który może mieć inne parametry niż dysk, który został uszkodzony.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008

Z niewielkimi modyfikacjami dot. kroku 2b, informacje te można zastosować dla:
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003

Do przywrócenia systemu operacyjnego można również zastosować komendy wiersza poleceń. Sposób ten jest jednak przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Przykład przywracania systemu operacyjnego dla zaawansowanych użytkowników został opisany w artykule Przywracanie systemu operacyjnego z kopii zapasowej - przykład zaawansowany.

Informacje na temat backupu systemu operacyjnego zostały opisane w pierwszej części artykułu: Archiwizacja systemu operacyjnego.Jak odzyskać system operacyjny i wszystkie ustawienia z kopii zapasowej
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2000-2022 FERRO Software